FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

Industrisatsningarna i framför allt Skellefteå och Kiruna är stora i sig, men kräver dessutom nya bostäder, skolor och andra institutioner. Detta är en ny situation för de som upphandlar entreprenörer och projektörer eftersom det är brist på resurser i nästan samtliga led.

Det gäller därför att vara ute tidigt, veta hur du hittar rätt kompetens och också kontrollera att de verkligen har resurser när projektet blir verklighet. En växande marknad innebär att nya bolag etablerar sig, vilket kan vara riskfyllt. Så det är viktigt med ett bra upphandlingsunderlag, som ser till genomförande och totalkostnad.

För att få rätt kvalitet, till rätt pris och i rätt tid krävs att du jobbar nära den lokala marknaden och är noggrann när du väljer entreprenör. Ibland kan priserna skilja mycket för i princip samma arbete – när marknaden är ansträngd brukar prisbilden variera mer än normalt. Här är projektledaren en nyckelperson. Det är en stor fördel om han eller hon har koll på lokala entreprenörer.

Vi ska inte heller glömma att beställaren själv kan vara en trång sektor. Fastighetsägare och förvaltare har ibland resursbrist inom projektledning, vilket medför att vissa beslut och upphandlingar kan dra ut på tiden – något som i sin tur kan öka beställarens kostnader.

Om projektet ska löpa effektivt behöver du därför även se över din egen organisation, avsätter tid och följer utvecklingen på nära håll. I en ansträngd marknad händer det ofta oförutsedda saker och nu har vi dessutom ett världsläge som påverkar både leveranser, priser och tillgången till arbetskraft.

De entreprenörer som du anlitar jobbar sannolikt dessutom med flera parallella projekt, så om du ska få den slutprodukt du förväntar dig är det viktigt att du är med hela vägen och inte väntar på att entreprenören ska ringa när det är dags för slutbesiktning.

Fyra tips till dig som ska handla upp entreprenörer i en ansträngd byggmarknad:

  • Var ute i god tid
  • Lär känna den lokala marknaden
  • Glöm inte den egna organisationen
  • Följ med projektet hela vägen

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...
Tillbaka till förstasidan