FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är därför viktigt att bostäderna utvecklas på ett sätt som minskar klimatpåverkan. Dessutom behöver bostaden uppmuntra och förenkla en hållbar livsstil hos de som bor där. Tillsammans med politiker och andra aktörer behöver vi som projektutvecklings- och byggbolag hitta nya vägar för att stärka incitamenten för att få fler att kunna välja miljöcertifierade och hållbara bostäder. Det finns redan en stark efterfrågan.

Nyligen presenterade vi Bostadsrapporten där vi frågat 2300 människor om hur de vill bo år 2030. Resultatet är tydligt. Närmare 8 av 10 svarar att man vill bo i en hållbar bostad. Nästa år kan vi på Skanska för första gången erbjuda klimatneutrala radhus i Östra Bunkeflostrand i Malmö. Det är vi mycket förväntansfulla inför. Men det finns utmaningar för att bygga fler klimatneutrala bostäder.

För att nå dit behövs ekonomiska incitament från politiken. Skanska har föreslagit en grön flyttbonus, som skulle innebära kraftigt sänkt reavinstskatt, för den som väljer att flytta till en miljöcertifierad bostad och som är byggd med låg klimatpåverkan. Ett annat exempel är att införa en bonus malus-modell likt den för bilar även för bostäder.

Bostaden kan, precis som biffen och bilen, stå för en betydande del av klimatutsläppen. Hur vi lever i våra bostäder är viktigt. Det är därför glädjande att Skanskas Bostadsrapport visar att människor värderar smarta lösningar som gör hemmet mer hållbart. Listan över vad man helst skulle vilja se i sin bostad 2030 toppas av smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet. Hela 63 procent uppger detta.

Vi är övertygade om att framtidens bostäder behöver vara klimatneutrala. När vi står inför att bygga alla nya bostäder som behövs är viktigt att det görs på ett sätt som bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Skanska har också ett eget mål om att bli klimatneutrala till 2045. Bostadsrapporten 2030 visar tydligt att det finns en stark efterfrågan på hållbara bostäder som underlättar och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är precis så vi behöver utforma och bygga framtidens bostäder.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

Tillbaka till förstasidan