FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är därför viktigt att bostäderna utvecklas på ett sätt som minskar klimatpåverkan. Dessutom behöver bostaden uppmuntra och förenkla en hållbar livsstil hos de som bor där. Tillsammans med politiker och andra aktörer behöver vi som projektutvecklings- och byggbolag hitta nya vägar för att stärka incitamenten för att få fler att kunna välja miljöcertifierade och hållbara bostäder. Det finns redan en stark efterfrågan.

Nyligen presenterade vi Bostadsrapporten där vi frågat 2300 människor om hur de vill bo år 2030. Resultatet är tydligt. Närmare 8 av 10 svarar att man vill bo i en hållbar bostad. Nästa år kan vi på Skanska för första gången erbjuda klimatneutrala radhus i Östra Bunkeflostrand i Malmö. Det är vi mycket förväntansfulla inför. Men det finns utmaningar för att bygga fler klimatneutrala bostäder.

För att nå dit behövs ekonomiska incitament från politiken. Skanska har föreslagit en grön flyttbonus, som skulle innebära kraftigt sänkt reavinstskatt, för den som väljer att flytta till en miljöcertifierad bostad och som är byggd med låg klimatpåverkan. Ett annat exempel är att införa en bonus malus-modell likt den för bilar även för bostäder.

Bostaden kan, precis som biffen och bilen, stå för en betydande del av klimatutsläppen. Hur vi lever i våra bostäder är viktigt. Det är därför glädjande att Skanskas Bostadsrapport visar att människor värderar smarta lösningar som gör hemmet mer hållbart. Listan över vad man helst skulle vilja se i sin bostad 2030 toppas av smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet. Hela 63 procent uppger detta.

Vi är övertygade om att framtidens bostäder behöver vara klimatneutrala. När vi står inför att bygga alla nya bostäder som behövs är viktigt att det görs på ett sätt som bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Skanska har också ett eget mål om att bli klimatneutrala till 2045. Bostadsrapporten 2030 visar tydligt att det finns en stark efterfrågan på hållbara bostäder som underlättar och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är precis så vi behöver utforma och bygga framtidens bostäder.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

Tillbaka till förstasidan