FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats till att bli alltifrån kontor till gym. Köksbordet har blivit platsen där många ses för en digital aw eller middag med släkt och vänner. Hur kommer coronakrisen att påverka våra bostäder och vilka nya behov kommer att uppstå?

Klart är att bostadens funktion kommer att utökas och flexibilitet blir nyckeln. Vi kan räkna med att efterfrågan på ett extra rum eller i alla fall en plats där man kan jobba hemifrån alternativt förvandlas till ett hemmakontor ökar. Betyder det att allt fler kommer att prioritera fler kvadratmetrar och att bo större framför att bo mindre och centralt? Den trenden skulle innebära att lägen längre ifrån citykärnorna plötsligt blir mer attraktiva.

En vardag efter detta som innebär att ett par dagar av arbetsveckan spenderas på kontoret och några på hemmakontoret ställer krav på flexibla transportlösningar. En bilpool eller en cykelpool med eldrivna fordon i anslutning till bostaden kan uppfylla behovet av att snabbt få tillgång till en bil eller en cykel när det blir bråttom att infinna sig på ett möte med kort framförhållning. Det minskar också beroendet av egen bil vilket kan minska utsläppen. Det skulle också minska behovet av garage, som står för en stor del av utsläppen när vi bygger nya bostadsområden.

Det behövs också en mer flexibel bostadslånsmarknad. Kreditrestriktionerna ser idag likadana ut för alla som vill köpa en bostad, oavsett var den ligger och om du som ska köpa är förstagångsköpare eller om du redan har genomfört en rad affärer på bostadsmarknaden.

På hyresmarknaden saknas också flexibilitet idag. Köerna för att få en hyresrätt baseras enbart på tid och systemet är lika för alla oavsett behov, i stort sett utan undantag eller förtur.

Även detaljplanerna behöver bli mer flexibla. Anledningen till detta är att tiden från idé till färdig bostad många gånger är tio år eller mer. På tio år kan behoven ha förändrats totalt. Idag fattas för många beslut alldeles för tidigt. Ett exempel är vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna i bottenvåningen. Pandemin har lärt oss att restaurangverksamhet kan drabbas hårt över i stort sett en natt. Det behövs en flexibilitet i vilken verksamhet som passar i bottenlokalerna när bostäderna står klara.
Bostäder byggs idag utifrån en rad gällande lagar och regler för att ibland byggas om direkt efter inflytt. Det behövs mer flexibla regler för att från början anpassa bostaden utifrån människors behov. Det är också viktigt ur hållbarhetssynpunkt och för att undvika onödiga ombyggnader.

Hur framtidens bostäder ser ut vet ingen ännu. Men klart är att människors beteendeförändringar nu under krisen kommer att prägla hur de ser ut och vilken funktion de kommer att ha. Av den anledningen kräver vår framtid större flexibilitet idag.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

Tillbaka till förstasidan