FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats till att bli alltifrån kontor till gym. Köksbordet har blivit platsen där många ses för en digital aw eller middag med släkt och vänner. Hur kommer coronakrisen att påverka våra bostäder och vilka nya behov kommer att uppstå?

Klart är att bostadens funktion kommer att utökas och flexibilitet blir nyckeln. Vi kan räkna med att efterfrågan på ett extra rum eller i alla fall en plats där man kan jobba hemifrån alternativt förvandlas till ett hemmakontor ökar. Betyder det att allt fler kommer att prioritera fler kvadratmetrar och att bo större framför att bo mindre och centralt? Den trenden skulle innebära att lägen längre ifrån citykärnorna plötsligt blir mer attraktiva.

En vardag efter detta som innebär att ett par dagar av arbetsveckan spenderas på kontoret och några på hemmakontoret ställer krav på flexibla transportlösningar. En bilpool eller en cykelpool med eldrivna fordon i anslutning till bostaden kan uppfylla behovet av att snabbt få tillgång till en bil eller en cykel när det blir bråttom att infinna sig på ett möte med kort framförhållning. Det minskar också beroendet av egen bil vilket kan minska utsläppen. Det skulle också minska behovet av garage, som står för en stor del av utsläppen när vi bygger nya bostadsområden.

Det behövs också en mer flexibel bostadslånsmarknad. Kreditrestriktionerna ser idag likadana ut för alla som vill köpa en bostad, oavsett var den ligger och om du som ska köpa är förstagångsköpare eller om du redan har genomfört en rad affärer på bostadsmarknaden.

På hyresmarknaden saknas också flexibilitet idag. Köerna för att få en hyresrätt baseras enbart på tid och systemet är lika för alla oavsett behov, i stort sett utan undantag eller förtur.

Även detaljplanerna behöver bli mer flexibla. Anledningen till detta är att tiden från idé till färdig bostad många gånger är tio år eller mer. På tio år kan behoven ha förändrats totalt. Idag fattas för många beslut alldeles för tidigt. Ett exempel är vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna i bottenvåningen. Pandemin har lärt oss att restaurangverksamhet kan drabbas hårt över i stort sett en natt. Det behövs en flexibilitet i vilken verksamhet som passar i bottenlokalerna när bostäderna står klara.
Bostäder byggs idag utifrån en rad gällande lagar och regler för att ibland byggas om direkt efter inflytt. Det behövs mer flexibla regler för att från början anpassa bostaden utifrån människors behov. Det är också viktigt ur hållbarhetssynpunkt och för att undvika onödiga ombyggnader.

Hur framtidens bostäder ser ut vet ingen ännu. Men klart är att människors beteendeförändringar nu under krisen kommer att prägla hur de ser ut och vilken funktion de kommer att ha. Av den anledningen kräver vår framtid större flexibilitet idag.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

Tillbaka till förstasidan