FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats till att bli alltifrån kontor till gym. Köksbordet har blivit platsen där många ses för en digital aw eller middag med släkt och vänner. Hur kommer coronakrisen att påverka våra bostäder och vilka nya behov kommer att uppstå?

Klart är att bostadens funktion kommer att utökas och flexibilitet blir nyckeln. Vi kan räkna med att efterfrågan på ett extra rum eller i alla fall en plats där man kan jobba hemifrån alternativt förvandlas till ett hemmakontor ökar. Betyder det att allt fler kommer att prioritera fler kvadratmetrar och att bo större framför att bo mindre och centralt? Den trenden skulle innebära att lägen längre ifrån citykärnorna plötsligt blir mer attraktiva.

En vardag efter detta som innebär att ett par dagar av arbetsveckan spenderas på kontoret och några på hemmakontoret ställer krav på flexibla transportlösningar. En bilpool eller en cykelpool med eldrivna fordon i anslutning till bostaden kan uppfylla behovet av att snabbt få tillgång till en bil eller en cykel när det blir bråttom att infinna sig på ett möte med kort framförhållning. Det minskar också beroendet av egen bil vilket kan minska utsläppen. Det skulle också minska behovet av garage, som står för en stor del av utsläppen när vi bygger nya bostadsområden.

Det behövs också en mer flexibel bostadslånsmarknad. Kreditrestriktionerna ser idag likadana ut för alla som vill köpa en bostad, oavsett var den ligger och om du som ska köpa är förstagångsköpare eller om du redan har genomfört en rad affärer på bostadsmarknaden.

På hyresmarknaden saknas också flexibilitet idag. Köerna för att få en hyresrätt baseras enbart på tid och systemet är lika för alla oavsett behov, i stort sett utan undantag eller förtur.

Även detaljplanerna behöver bli mer flexibla. Anledningen till detta är att tiden från idé till färdig bostad många gånger är tio år eller mer. På tio år kan behoven ha förändrats totalt. Idag fattas för många beslut alldeles för tidigt. Ett exempel är vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna i bottenvåningen. Pandemin har lärt oss att restaurangverksamhet kan drabbas hårt över i stort sett en natt. Det behövs en flexibilitet i vilken verksamhet som passar i bottenlokalerna när bostäderna står klara.
Bostäder byggs idag utifrån en rad gällande lagar och regler för att ibland byggas om direkt efter inflytt. Det behövs mer flexibla regler för att från början anpassa bostaden utifrån människors behov. Det är också viktigt ur hållbarhetssynpunkt och för att undvika onödiga ombyggnader.

Hur framtidens bostäder ser ut vet ingen ännu. Men klart är att människors beteendeförändringar nu under krisen kommer att prägla hur de ser ut och vilken funktion de kommer att ha. Av den anledningen kräver vår framtid större flexibilitet idag.

Missa inte! Vinterns stora seminarium om Öresundsregionen

Webbsänt seminarium, tisdag 26 jan 2021.
Klicka här för mer info!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

Tillbaka till förstasidan