FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Runt om i landet pågår, trots detta vacuum, ett intensivt arbete med att förbereda för ett nytt verksamhetsår. Med utgångspunkt från observationer i vårt dagliga arbete ser vi tecken på en bostadsmarknad i förändring, nya produktionsmetoder och att arkitektens roll breddas.

Här är mina fem framtidsspaningar för 2019:

 1. Sociala bostäder som innehåller både coliving och coworking fortsätter att utvecklas och gå från idé till genomförande under 2019. Dessa hybridlösningar där gamla tiders kollektivboende möter snapchat-generationens behov av smarta tjänster kommer att erbjuda en helt ny typ av boende för de som tidigare stått utanför bostadsmarknaden. På uppdrag av Youthl ritar ÅWL just nu ett co-living projekt i Norrköping där hyran för en micro-lägenhet landar på 3.495kr/mån. De redan möblerade bostäderna som riktas till personer i åldern 20-29 år ger tillgång till gym och lounge samt möjlighet till olika tilläggstjänster som städning, frukost och måltider till självkostnadspris.
   
 2. Nya regelverk. Nu när marknaden för den dyra nyproduktionen är mättad måste mer göras för att flera grupper ska få råd med en bostad. Ytterligare omprövning av regler och praxis för buller och risk skulle kunna ge fler möjligheter och göra det billigare att bygga. Idag används schablonvärden från fordon på 80-talet när buller beräknas men sedan dess har fordon blivit tystare.Teoretiskt sett skulle fler lägenheter per nytt byggprojekt kunna byggas om bullerkraven sänktes. Men det kommer att krävas fler åtgärder för att uppnå en mer tillgänglig bostadsmarknad. Någon typ av subvention kan nog väntas när en ny regering väl är på plats. De flesta är överens om att det behövs, men hur det ska göras råder det delade meningar om. Ett exempel vore att kräva att ett antal lägenheter i varje nybyggt hus måste vara lågt prissatta hyresrätter vid markanvisningar.
   
 3. Träbyggande. Framtidsutsikterna för byggande överlag är på väg att övergå i en allt större medvetenhet om att bygga hållbart, energisnålt och hälsosamt med kretsloppet i åtanke. Fler och fler aktörer anammar därför träbyggande för flerbostadshus. Framförallt är det prefabricerade moduler i trä och CLT byggande som tar marknadsandelar. Korslimmat trä som förkortningen står för, är både lättare att hantera än betong, minimerar spill och tillverkas i en energisnål process av förnyelsebara råvaror, som binder koldioxid omvandlar den till kol och syre som en naturlig del av kretsloppet.
   
 4. Social hållbarhet har varit ett ledord i branschen de senaste två-tre åren. Kommuner och företag arbetar idag aktivt med insatser som syftar till att minska utanförskap och tar hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. Under 2019 ser vi att teori omvandlas i handling och resulterar i fler konkreta projekt. Som arkitekter tar vi ett allt större ansvar för att driva dessa frågor i projekt, till exempel genom att ta fram beslutsunderlag i form av barnkonsekvensanalyser, socialt värdeskapande analyser – men också genom att gestalta stadens mellanrum, platser där möten och trygghet skapas.
   
 5. Branschsamverkan för klimatet. 2019 är det år då i Sverige inser att tidigare åtgärder för klimatet inte räcker och att vi måste göra vad vi kan, oavsett om det känns rättvist eller ej. De resultatmässiga och ekonomiska fördelarna kommer att driva utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle framåt. För att nå resultat kommer det att behövas helt nya samverkansmodeller. Därför kommer ÅWL under 2019 att fortsätta våra runda-bordssamtal på temat värdeskapande processer och delningsekonomi. Hör gärna av er om ni är intresserade av att delta.

  På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har Skanska initierat, och Sveriges byggindustrier driver nu vidare, arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Färdplanen överlämnades till regeringen i Rosenbad den 25 april tillsammans med andra branschers färdplaner. Vi uppmanar nu fler arkitekter och konsulter att ansluta sig till det gemensamma arbetet. Tillsammans ska vi se till att färdplanens mål kommer att kunna uppnås redan innan 2045!

Avslutningsvis vill vi på ÅWL tacka för i år och önska ett riktigt Gott Nytt År! Vi ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla branschkollegor under 2019. En sak är säker, händelselöst kommer det inte att bli!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

Tillbaka till förstasidan