FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Runt om i landet pågår, trots detta vacuum, ett intensivt arbete med att förbereda för ett nytt verksamhetsår. Med utgångspunkt från observationer i vårt dagliga arbete ser vi tecken på en bostadsmarknad i förändring, nya produktionsmetoder och att arkitektens roll breddas.

Här är mina fem framtidsspaningar för 2019:

 1. Sociala bostäder som innehåller både coliving och coworking fortsätter att utvecklas och gå från idé till genomförande under 2019. Dessa hybridlösningar där gamla tiders kollektivboende möter snapchat-generationens behov av smarta tjänster kommer att erbjuda en helt ny typ av boende för de som tidigare stått utanför bostadsmarknaden. På uppdrag av Youthl ritar ÅWL just nu ett co-living projekt i Norrköping där hyran för en micro-lägenhet landar på 3.495kr/mån. De redan möblerade bostäderna som riktas till personer i åldern 20-29 år ger tillgång till gym och lounge samt möjlighet till olika tilläggstjänster som städning, frukost och måltider till självkostnadspris.
   
 2. Nya regelverk. Nu när marknaden för den dyra nyproduktionen är mättad måste mer göras för att flera grupper ska få råd med en bostad. Ytterligare omprövning av regler och praxis för buller och risk skulle kunna ge fler möjligheter och göra det billigare att bygga. Idag används schablonvärden från fordon på 80-talet när buller beräknas men sedan dess har fordon blivit tystare.Teoretiskt sett skulle fler lägenheter per nytt byggprojekt kunna byggas om bullerkraven sänktes. Men det kommer att krävas fler åtgärder för att uppnå en mer tillgänglig bostadsmarknad. Någon typ av subvention kan nog väntas när en ny regering väl är på plats. De flesta är överens om att det behövs, men hur det ska göras råder det delade meningar om. Ett exempel vore att kräva att ett antal lägenheter i varje nybyggt hus måste vara lågt prissatta hyresrätter vid markanvisningar.
   
 3. Träbyggande. Framtidsutsikterna för byggande överlag är på väg att övergå i en allt större medvetenhet om att bygga hållbart, energisnålt och hälsosamt med kretsloppet i åtanke. Fler och fler aktörer anammar därför träbyggande för flerbostadshus. Framförallt är det prefabricerade moduler i trä och CLT byggande som tar marknadsandelar. Korslimmat trä som förkortningen står för, är både lättare att hantera än betong, minimerar spill och tillverkas i en energisnål process av förnyelsebara råvaror, som binder koldioxid omvandlar den till kol och syre som en naturlig del av kretsloppet.
   
 4. Social hållbarhet har varit ett ledord i branschen de senaste två-tre åren. Kommuner och företag arbetar idag aktivt med insatser som syftar till att minska utanförskap och tar hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. Under 2019 ser vi att teori omvandlas i handling och resulterar i fler konkreta projekt. Som arkitekter tar vi ett allt större ansvar för att driva dessa frågor i projekt, till exempel genom att ta fram beslutsunderlag i form av barnkonsekvensanalyser, socialt värdeskapande analyser – men också genom att gestalta stadens mellanrum, platser där möten och trygghet skapas.
   
 5. Branschsamverkan för klimatet. 2019 är det år då i Sverige inser att tidigare åtgärder för klimatet inte räcker och att vi måste göra vad vi kan, oavsett om det känns rättvist eller ej. De resultatmässiga och ekonomiska fördelarna kommer att driva utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle framåt. För att nå resultat kommer det att behövas helt nya samverkansmodeller. Därför kommer ÅWL under 2019 att fortsätta våra runda-bordssamtal på temat värdeskapande processer och delningsekonomi. Hör gärna av er om ni är intresserade av att delta.

  På uppdrag av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har Skanska initierat, och Sveriges byggindustrier driver nu vidare, arbetet med att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor 2045. Färdplanen överlämnades till regeringen i Rosenbad den 25 april tillsammans med andra branschers färdplaner. Vi uppmanar nu fler arkitekter och konsulter att ansluta sig till det gemensamma arbetet. Tillsammans ska vi se till att färdplanens mål kommer att kunna uppnås redan innan 2045!

Avslutningsvis vill vi på ÅWL tacka för i år och önska ett riktigt Gott Nytt År! Vi ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla branschkollegor under 2019. En sak är säker, händelselöst kommer det inte att bli!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

Tillbaka till förstasidan