FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin mot lågkonjunktur. Än så länge syns detta dock inte så mycket på arbetsmarknaden. Under första halvåret ökade antalet sysselsatta i landet med 145 000 personer, motsvarande nästan 3 procent. I Stockholms finans-, fastighets- och företagstjänstesektor var ökningen ännu snabbare, 3,5 procent. Flera företag planerar också fortfarande för nyanställningar. Antalet vakanser är på en historisk låg nivå i de flesta branscher. Under en lågkonjunktur kommer troligtvis en del vakanser att försvinna utan tillsättning medan de kvarvarande blir enklare att fylla. Men man ska nog inte räkna med att det blir lättare att hitta högkompetent personal.

Är rekrytering verkligen svårt?

Ja, det är en av företagets största och viktigaste utmaningar är ofta svaret. Studier visar att olika generationer efterfrågar olika egenskaper hos en arbetsgivare och här gäller det att våga utvecklas – läsa på och göra hemläxan för den kandidat som organisationen söker. Generation Z, som är den stora gruppen individer framöver, är födda efter millennieskiftet och de efterfrågar flexibilitet, inkludering och autenticitet. Hur ska man då tänka som rekryterande chef när det kommer till rekrytering och att hyra in konsulter på interimsbasis? Nedan presenteras fem tips när ni ska handla upp search- eller rekryteringstjänster;

  1. Anlita en nischad search- och rekryteringsbyrå som förstår er bransch och den tjänst som ni ska rekrytera till. Förbered relevanta branschfrågor för att säkerställa kunskapsnivån hos byrån.
  2. Välj en leverantör som ”sticker ut i bruset” och som har det rätta kandidatnätverket. Att bara mejla eller skicka meddelanden på LinkedIn duger inte. Relevant erfarenhet är viktigt, fråga därför alltid efter referensuppdrag.
  3. Säkerställ så leverantören inte har för många konkurrerande rekryteringsuppdrag parallellt med den tjänst ni rekryterar till. Det kan dock både vara en nackdel och en fördel, beroende på ert varumärke och er attraktionskraft.
  4. Har den aktuella rekryteringskonsulten energi, uppdaterade kunskaper kring rådande löneläge, driv och snabbhet?
  5. Hur ser processen ut för en search eller en publik rekrytering? Jämför process och utvärdera alternativ.

Kandidater har under de senaste åren varit i förarsätet och till viss del dikterat villkoren. Vilka segment är heta just nu?

Energi-, teknik- och hållbarhetskunskaper har blivit en efterfrågad kompetens, gärna i kombination med en effektiv förvaltning. Det är utbud och efterfrågan som styr. Framöver kommer ESG-arbetet genomsyra företagen mer och företagen kommer behöva flytta fram sin transparens kring CO2 avtryck, kanske CO2/kontorsplats eller CO2/hotellsäng då hyresgästen framöver kommer vilja vara mer aktiv i sitt val av fastighetsägare. Rätt finansiering kopplat EU:s taxonomi är också en viktig kompetens framöver då det påverkar företagens finansieringsmöjligheter och tillgång till rätt kapital.

Hur viktig är rekryterande chef när man blir vald som arbetsgivare?

Enormt. Boardtalk genomför årligen mellan 150-200 search och rekryteringsuppdrag och några av de vanligaste kandidatfrågorna är hur chefen är som ledare, möjlighet till en flexibel arbetsplats och hur teamet ser ut. Är man chef idag så behöver man fundera på vilka signaler man sänder och hur man uppfattas i marknaden. De duktiga och omtyckta cheferna attraherar generellt vassare arbetskraft.

Hur hittar rekryteringsbolagen rätt kandidater?

Det finns få genvägar till en bred och vass shortlist. Det är idogt nätverkande, luncher, genuint intresse för människor och branschen som resulterar i en framgångsrik rekryteringsprocess. Kandidater är generellt sett mottagliga för kontinuerlig approchering och vem vill inte ha en bättre tjänst? Däremot har du kanske tio sekunder på dig att väcka intresse hos en kandidat, när konkurrensen är tuff om de mest åtråvärda medarbetarna. En personlig kontakt över telefonen är ett viktigt verktyg.

Fastighetsbranschen står inför flera utmaningar och att attrahera morgondagens kandidater är en av dem. Boardtalk välkomnar fler search- och rekryteringsuppdrag där beställare öppnar upp och är mottagliga för kandidater med varierad bakgrund, etnicitet och en bredare mångfald. Visst skulle det både berika och utveckla fastighetsbranschen?

Även om arbetsmarknaden skulle bromsa in framöver och tillgången på arbetskraft öka så kommer fortfarande många kompetenser att vara hett eftertraktade. Det finns därför all anledning att inte slarva med rekryteringsprocesser och vara noga med vilka signaler man skickar till potentiella medarbetare.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan