FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på 4,5%. Trots sjunkande avkastningskrav så har vi sett en fördubbling av transaktionsvolymen 2019 jämfört med föregående år, mycket tack vare större portföljaffärer men även för logistikfastigheter generellt som tagit plats som ett etablerat investeringsslag. Dessutom var byggvolymen i Sverige förra året den näst högsta någonsin. Många kommuner arbetar aktivt med att ta fram mark för fler logistiketableringar och trenden att uppföra nya logistikbyggnader på spekulation blir allt vanligare.

Det fortsatta stora intresset beror dels på att den växande befolkningen medför ökade transportvolymer men även på att e-handeln ökar och genom det ändras logistikflödena. Bland annat har efterfrågan efter stora moderna lager för e-handel inom livsmedelsbranschen tydligt ökat.

En annan trend är att internationella investerare varit särskilt aktiva och visat stort intresse för portföljaffärer med prime-produkter såsom Prologis som förvärvade en portfölj med cirka 300 000 kvm under 2019.

Sverige anses alltjämt som en stabil fastighetsmarknad, den är transparant och enkel att göra affärer i. Just logistikfastigheter har prissatts lägre än på andra stora marknader i Europa varför investerarna helt enkelt fått bättre avkastning men även också en riskspridning i sin portfölj.

Avkastningskraven har fortfarande en liten bit kvar nedåt innan den når golvet och affärerna och prisutvecklingen kommer fortsatt drivas av internationella köpare. Trenden att uppföra logistikbyggnader på spekulation kommer hålla i sig och det kommer även att etableras större andel centrallager på marknaden. Vi spår även en fortsatt neutral hyresutveckling då tillgänglig billig mark i kombination med låga avkastningskrav leder till en prispress på hyrorna men även att konkurrensen om hyresgästerna ökar bland flertalet spekulationsbyggen.

Läs gärna mer i vår rykande färska Logistikrapport som finns att ladda ner på Colliers hemsida.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Uppstickaren OBOS är redan en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med över 150000 sålda bostäder runtom i landet. – Vår bredd …

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

Tillbaka till förstasidan