FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på 4,5%. Trots sjunkande avkastningskrav så har vi sett en fördubbling av transaktionsvolymen 2019 jämfört med föregående år, mycket tack vare större portföljaffärer men även för logistikfastigheter generellt som tagit plats som ett etablerat investeringsslag. Dessutom var byggvolymen i Sverige förra året den näst högsta någonsin. Många kommuner arbetar aktivt med att ta fram mark för fler logistiketableringar och trenden att uppföra nya logistikbyggnader på spekulation blir allt vanligare.

Det fortsatta stora intresset beror dels på att den växande befolkningen medför ökade transportvolymer men även på att e-handeln ökar och genom det ändras logistikflödena. Bland annat har efterfrågan efter stora moderna lager för e-handel inom livsmedelsbranschen tydligt ökat.

En annan trend är att internationella investerare varit särskilt aktiva och visat stort intresse för portföljaffärer med prime-produkter såsom Prologis som förvärvade en portfölj med cirka 300 000 kvm under 2019.

Sverige anses alltjämt som en stabil fastighetsmarknad, den är transparant och enkel att göra affärer i. Just logistikfastigheter har prissatts lägre än på andra stora marknader i Europa varför investerarna helt enkelt fått bättre avkastning men även också en riskspridning i sin portfölj.

Avkastningskraven har fortfarande en liten bit kvar nedåt innan den når golvet och affärerna och prisutvecklingen kommer fortsatt drivas av internationella köpare. Trenden att uppföra logistikbyggnader på spekulation kommer hålla i sig och det kommer även att etableras större andel centrallager på marknaden. Vi spår även en fortsatt neutral hyresutveckling då tillgänglig billig mark i kombination med låga avkastningskrav leder till en prispress på hyrorna men även att konkurrensen om hyresgästerna ökar bland flertalet spekulationsbyggen.

Läs gärna mer i vår rykande färska Logistikrapport som finns att ladda ner på Colliers hemsida.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

Tillbaka till förstasidan