FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största investerare. Investeringar görs också avsevärt åt andra hållet – Sverige är en tydlig första destination för finska investeringar.

På fastighetsmarknaden har Finland väckt ett ökande intresse från svenska investerare. Avkastningsförväntningarna på den finska fastighetsmarknaden kan vara goda jämfört med den svenska marknaden. Rimliga avkastningsförväntningar är inte det enda motivet för att investera i Finland; stabiliteten i det politiska beslutsfattandet ökar investeringssäkerheten avsevärt.

Samhällsfastigheter har varit en växande fastighetsinvesteringsklass på sistone, men utöver det är tiden nu optimal för bostadsmarknaden.

Den finska institutionella bostadsmarknaden har vuxit starkt sedan 2016. Intresset bland europeiska investerare för finska bostadsfastighetsportföljer växer – utländska investerare på den finska marknaden har den senaste tiden främst varit europeiska fondförvaltningsbolag och institutionella investerare som tror på marknadens utveckling.

Den finska hyresmarknaden är väldigt transparent. Bostäder bjuds ut öppet på marknaden, vilket möjliggör transparens om hyresnivån och möjliggör insamling av data om bland annat hyresnivåernas utveckling. Detta skapar förutsägbarhet för investerarna om utvecklingsmöjligheterna på portföljnivå.

Den finska bostadsmarknaden behöver olika typer av investerare för att säkra ett tillräckligt utbud av bostäder även i framtiden. Inte ens pandemiperioden har gjort det svårt att hyra ut lägenheter i Finland, trots att en stor grupp av hyresgäster, studenter, till stor del har varit frånvarande från marknaden. Men när situationen normaliseras och universiteten återvänder till närundervisning finns det en risk för brist på särskilt små hyreslägenheter. Detta kontinuerliga behov måste tillgodoses med ytterligare produktion, och här kan nya investeringar återigen spela en viktig roll.

Trevian Asset Management har fungerat som en lokal partner för flera europeiska och internationella investerare på den finska fastighetsmarknaden och utvecklat produktiva investeringslösningar för dem på ett ansvarsfullt och interaktivt sätt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

Tillbaka till förstasidan