FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

Det är ett stort förtroende och ansvar att förvalta andras fastigheter och fastighetsportföljer. Då stora investeringar ska växa och utvecklas på bästa sätt ställs höga krav på en effektiv, snabbfotad organisation med specialister inom allt från fastighetsekonomi till fastighetsteknik och väl utarbetade processer som kan samverka i tighta team kring fastigheterna.

En extern förvaltare arbetar ofta med många olika typer av fastighetsägare vilka har olika strategier, behov och olika typer av fastigheter i hela landet. Förvaltning av olika portföljer bidrar till en snabblärande organisation där möjlighet ges att arbeta efter ”best practice”. Det bidrar i sin tur till en miljö där medarbetare med högt driv får möjlighet att utvecklas i snabb takt.

–Som rådgivare och externförvaltare är man aldrig bättre än sitt rykte. Det är av yttersta vikt att leverera hög kvalitet i alla led och att arbeta proaktivt. Det gör vi genom att lyckas attrahera och behålla de främsta medarbetarna med stort engagemang och affärsmässigt tänk som tar hand om hyresgästerna på bästa sätt. Vårt affärsupplägg i förvaltningen är renodlat. Vi jobbar inte med att ”hitta fel” och debitera extra, utan arbetar förebyggande och med att se fastigheternas potential och utveckla dessa för att skapa långsiktiga värden, säger Kinga Kinnunen, Förvaltningschef på Novier.

–Det är även viktigt att skapa samarbeten med entreprenörer och specialister att omge sig med på respektive ort. Man kan inte vara på ”alla ställen” samtidigt eller verka inom alla branscher själv. Risken är att man blir för stor och tappar det nära samarbetet som krävs, varför vi tex väljer att köpa in fastighetsdriften lokalt. Vi arbetar med likasinnade partners med genuint engagemang och den bästa teknikern på orten. Upptäcker vi att en entreprenör inte lever upp till våra och våra kunders högt ställda krav blir det lättare att göra förändringar, säger Henrik Forsberg, Chef för Teknisk förvaltning, Projekt & Hållbarhet på Novier.

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet och kommer att accelerera ytterligare vilket kräver ett stort kunnande inom området. Tidigare handlade mycket om miljöcertifieringar och energiprojekt men är nu i ett mycket bredare sammanhang kopplat till mjuka värden och omfattande rapportering. Det är viktigt att sätta upp hållbarhetsmål på både kort och lång sikt tillsammans med ägarna för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter.

Proaktiv och kvalitativ förvaltning skapar höga långsiktiga värden vilket fastighetsägare ibland förbiser vid upphandling. Att investera i värdeskapande förvaltning är lika viktig som själva fastighetsinvesteringen. Det är viktigt att se till hela affären och dra nytta av fördelarna med extern förvaltning för att öka värdet på fastighetsportföljen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...
Tillbaka till förstasidan