FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

Det är ett stort förtroende och ansvar att förvalta andras fastigheter och fastighetsportföljer. Då stora investeringar ska växa och utvecklas på bästa sätt ställs höga krav på en effektiv, snabbfotad organisation med specialister inom allt från fastighetsekonomi till fastighetsteknik och väl utarbetade processer som kan samverka i tighta team kring fastigheterna.

En extern förvaltare arbetar ofta med många olika typer av fastighetsägare vilka har olika strategier, behov och olika typer av fastigheter i hela landet. Förvaltning av olika portföljer bidrar till en snabblärande organisation där möjlighet ges att arbeta efter ”best practice”. Det bidrar i sin tur till en miljö där medarbetare med högt driv får möjlighet att utvecklas i snabb takt.

–Som rådgivare och externförvaltare är man aldrig bättre än sitt rykte. Det är av yttersta vikt att leverera hög kvalitet i alla led och att arbeta proaktivt. Det gör vi genom att lyckas attrahera och behålla de främsta medarbetarna med stort engagemang och affärsmässigt tänk som tar hand om hyresgästerna på bästa sätt. Vårt affärsupplägg i förvaltningen är renodlat. Vi jobbar inte med att ”hitta fel” och debitera extra, utan arbetar förebyggande och med att se fastigheternas potential och utveckla dessa för att skapa långsiktiga värden, säger Kinga Kinnunen, Förvaltningschef på Novier.

–Det är även viktigt att skapa samarbeten med entreprenörer och specialister att omge sig med på respektive ort. Man kan inte vara på ”alla ställen” samtidigt eller verka inom alla branscher själv. Risken är att man blir för stor och tappar det nära samarbetet som krävs, varför vi tex väljer att köpa in fastighetsdriften lokalt. Vi arbetar med likasinnade partners med genuint engagemang och den bästa teknikern på orten. Upptäcker vi att en entreprenör inte lever upp till våra och våra kunders högt ställda krav blir det lättare att göra förändringar, säger Henrik Forsberg, Chef för Teknisk förvaltning, Projekt & Hållbarhet på Novier.

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet och kommer att accelerera ytterligare vilket kräver ett stort kunnande inom området. Tidigare handlade mycket om miljöcertifieringar och energiprojekt men är nu i ett mycket bredare sammanhang kopplat till mjuka värden och omfattande rapportering. Det är viktigt att sätta upp hållbarhetsmål på både kort och lång sikt tillsammans med ägarna för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter.

Proaktiv och kvalitativ förvaltning skapar höga långsiktiga värden vilket fastighetsägare ibland förbiser vid upphandling. Att investera i värdeskapande förvaltning är lika viktig som själva fastighetsinvesteringen. Det är viktigt att se till hela affären och dra nytta av fördelarna med extern förvaltning för att öka värdet på fastighetsportföljen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan