FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

Det är ett stort förtroende och ansvar att förvalta andras fastigheter och fastighetsportföljer. Då stora investeringar ska växa och utvecklas på bästa sätt ställs höga krav på en effektiv, snabbfotad organisation med specialister inom allt från fastighetsekonomi till fastighetsteknik och väl utarbetade processer som kan samverka i tighta team kring fastigheterna.

En extern förvaltare arbetar ofta med många olika typer av fastighetsägare vilka har olika strategier, behov och olika typer av fastigheter i hela landet. Förvaltning av olika portföljer bidrar till en snabblärande organisation där möjlighet ges att arbeta efter ”best practice”. Det bidrar i sin tur till en miljö där medarbetare med högt driv får möjlighet att utvecklas i snabb takt.

–Som rådgivare och externförvaltare är man aldrig bättre än sitt rykte. Det är av yttersta vikt att leverera hög kvalitet i alla led och att arbeta proaktivt. Det gör vi genom att lyckas attrahera och behålla de främsta medarbetarna med stort engagemang och affärsmässigt tänk som tar hand om hyresgästerna på bästa sätt. Vårt affärsupplägg i förvaltningen är renodlat. Vi jobbar inte med att ”hitta fel” och debitera extra, utan arbetar förebyggande och med att se fastigheternas potential och utveckla dessa för att skapa långsiktiga värden, säger Kinga Kinnunen, Förvaltningschef på Novier.

–Det är även viktigt att skapa samarbeten med entreprenörer och specialister att omge sig med på respektive ort. Man kan inte vara på ”alla ställen” samtidigt eller verka inom alla branscher själv. Risken är att man blir för stor och tappar det nära samarbetet som krävs, varför vi tex väljer att köpa in fastighetsdriften lokalt. Vi arbetar med likasinnade partners med genuint engagemang och den bästa teknikern på orten. Upptäcker vi att en entreprenör inte lever upp till våra och våra kunders högt ställda krav blir det lättare att göra förändringar, säger Henrik Forsberg, Chef för Teknisk förvaltning, Projekt & Hållbarhet på Novier.

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet och kommer att accelerera ytterligare vilket kräver ett stort kunnande inom området. Tidigare handlade mycket om miljöcertifieringar och energiprojekt men är nu i ett mycket bredare sammanhang kopplat till mjuka värden och omfattande rapportering. Det är viktigt att sätta upp hållbarhetsmål på både kort och lång sikt tillsammans med ägarna för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter.

Proaktiv och kvalitativ förvaltning skapar höga långsiktiga värden vilket fastighetsägare ibland förbiser vid upphandling. Att investera i värdeskapande förvaltning är lika viktig som själva fastighetsinvesteringen. Det är viktigt att se till hela affären och dra nytta av fördelarna med extern förvaltning för att öka värdet på fastighetsportföljen.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

Tillbaka till förstasidan