Anna-Carin Telin, Nordier Property Advisors

FV-Expert: Bostäder

En normaliserad prisbild gör att affärerna kommer igång igen

I samarbete med Nordier Property Advisors

Alla som har varit med ett tag vet att marknaden går upp och ner. I dagsläget sker en normalisering av byggrättspriser och det nya marknadsläget är utmärkt för den som vill göra goda affärer! Bostadsköparna kommer att känna sig trygga med vilka regler som gäller på marknaden när de ska göra sitt livs absolut viktigaste affär. Men vi i branschen måste fundera över våra tillvägagångssätt till följd av det som har varit och det ändrade marknadsläget.

Vi har tidigare haft en situation med en överhettad marknad där projekt sålde slut redan samma dag som de släpptes. En sådan situation är ohållbar i längden. Det skärpta amorteringskravet i kombination med bankernas ändrade utlåningspolicy har gjort att bostadspriserna sjunkit och det stävjar spekulationsköp. Vi kan nu, några månader in på 2018, konstatera att bostadsmarknaden har stabiliserats från den avvaktan vi upplevde under hösten 2017. Tendenserna just nu visar att bostadspriserna och därmed byggrättspriserna normaliseras samt att försäljningen taktar på efter en sval höst.

Försäljningstakten tar fart
Att försäljningstakten av byggrätter börjar ta fart igen beror delvis på att byggbolag som är på hugget och har resurser nu kan ta sig tid att göra mer noggranna marknadsanalyser. Vilket utifrån marknadsläget skapar bra möjligheter till att göra goda affärer.

Även avsluten på bostadsmarknaden visar på att förtroendet för marknaden finns där. De psykologiska faktorerna har tidigare haft en stor påverkan men nu när marknaden har normaliserats känner sig fler byggbolag trygga med att köpa byggrätter för att långsiktigt skapa mer målgruppsanpassade bostäder. Det kan täppa till det bostadsunderskott som vi fortsatt ser existerar inom vissa delmarknader. Eftersom många har varit avvaktande under slutet av 2017 så finns det ett stort och varierat urval av byggrätter att tillgå. Den som gör en ordentlig marknadsanalys har goda möjligheter att hitta någonting som passar.

Tid för analys
Då prisfallet på bostadsmarknaden verkar ha stannat av för den här gången märker vi att fler åter vill köpa byggrätter, särskilt i attraktiva områden. Flera känner sig trygga i att prisbilden har normaliserats, vilket gör att köpare och säljare nu kan möta varandra på en marknad där det ges rimlig tid till välgrundade analyser för alla parter. I backspegeln kan vi se att analyserna på den tidigare starkt uppåtgående marknad i många fall har varit för tunna. Det krävs nu att branschen gör sin hemläxa och framöver utför välgrundade målgruppsanalyser och analys av mikrolägena innan eventuellt köp.

Att tänka på
Vi ser att det finns flera åtgärder som branschen just nu väljer att överväga för att hantera den nya marknadssituationen vi har i dag.

  • Förändringar av upplåtelseform, se över priser och avgifter, alternativ till bospar.
  • Garantier och försäkringslösningar för de som köper nyproduktion.
  • Fler nyproduktionsprojekt för människor med ”normala” inkomster.
  • Ytterligare kostnads- och yteffektiva lägenheter i attraktiva områden.

Flera av dessa åtgärder kan sannolikt ge ytterligare stabilisering i marknaden vilket också leder till ett minskat utbud och en jämnvikt på marknaden.
Därför tror vi på fortsatt bra affärstakter och en nyktrare marknad under 2018!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

Tillbaka till förstasidan