FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

– Kontoret kommer vara viktig även i framtiden det är jag övertygad om. Även om vi ser att förvånansvärt mycket fungerar digitalt och på distans, så är vi sociala varelser. Vi skapar bäst när vi är tillsammans och kan hitta de mest innovativa och kreativa lösningarna, säger Mats. Det är när människor möts på riktigt som magi uppstår.

Framtidens arbetsplats kommer troligtvis att se annorlunda ut där fokus kommer ligga på att hitta en sund balans. Mats Dynevik tror att vi kommer få se en kombination av hemmaarbete och kontorsarbete i större utsträckning än innan pandemin. Han menar att kontorets huvudsakliga uppgift kommer att vara att skapa möten mellan människor, men också en plats att trivas på och längta till.

– De företag som lyckas skapa det mest trivsamma kontoret är de som kommer kunna rekrytera rätt kompetens och skapa starkast företagskultur. Det som kan vara lätt att glömma är att det kan vara svårt att integrera nyanställda utan att ha ett fysiskt kontor eller plats att välkomna dem till. Företagets kultur och värderingar är också svårt att kommunicera om alla sitter utspridda.

Citygate som blir Nordens högsta kontorsbyggnad är ett hus som imponerar på många, men det som framför allt driver intresse och engagemang är husets fokus på välmående och hållbarhet.

– Våra satsningar på WELL och LEED har fokus på att skapa hälsosamma arbetsplatser, att man ska hålla sig i rörelse, att man ska tänka på vad man äter, att det finns träningsmöjligheter och plats för återhämtning, säger Mats.

Att “anpassa kostymen” efter hur företaget ser ut och att använda kontorets ytor smartare är något som han menar har blivit viktigare.

– Många efterfrågar en kombination av tysta platser, stora och små mötesrum, rum för återhämtning, säger Mats Dynevik. Ena dagen behöver vi ytor som är till för att fokusera, andra dagen vill vi ha liv och rörelse som gynnar kreativiteten ihop med kollegor. De här olika situationerna ska ett bra kontor kunna stödja!

Mats tror att Citygate kommer vara mer än bara ett kontorshus, där all kringservice kommer att underlätta livspusslet för hyresgästerna. Nordens högsta kontorshus kommer att erbjuda en hög servicenivå. Till exempel paketutlämning, leverans av matkassar, cykelhotell, dusch- och omklädningsrum, men också mycket flexibilitet utefter hyresgästerna önskemål om serviceutbud. Målet är att förenkla för såväl individen som företaget.

– Hos oss kommer man ju också kunna njuta av de gemensamma ytorna där man kan nätverka med människor från andra företag och på våning 2 och 3 kommer Citygate co-working att finnas. Perfekt för att smida stora planer och skapa nya spännande samarbeten, säger Mats Dynevik. Vi önskar att företag och människor i huset ska kunna dra nytta av varandra och lyfta på olika sätt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

Tillbaka till förstasidan