FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

– Kontoret kommer vara viktig även i framtiden det är jag övertygad om. Även om vi ser att förvånansvärt mycket fungerar digitalt och på distans, så är vi sociala varelser. Vi skapar bäst när vi är tillsammans och kan hitta de mest innovativa och kreativa lösningarna, säger Mats. Det är när människor möts på riktigt som magi uppstår.

Framtidens arbetsplats kommer troligtvis att se annorlunda ut där fokus kommer ligga på att hitta en sund balans. Mats Dynevik tror att vi kommer få se en kombination av hemmaarbete och kontorsarbete i större utsträckning än innan pandemin. Han menar att kontorets huvudsakliga uppgift kommer att vara att skapa möten mellan människor, men också en plats att trivas på och längta till.

– De företag som lyckas skapa det mest trivsamma kontoret är de som kommer kunna rekrytera rätt kompetens och skapa starkast företagskultur. Det som kan vara lätt att glömma är att det kan vara svårt att integrera nyanställda utan att ha ett fysiskt kontor eller plats att välkomna dem till. Företagets kultur och värderingar är också svårt att kommunicera om alla sitter utspridda.

Citygate som blir Nordens högsta kontorsbyggnad är ett hus som imponerar på många, men det som framför allt driver intresse och engagemang är husets fokus på välmående och hållbarhet.

– Våra satsningar på WELL och LEED har fokus på att skapa hälsosamma arbetsplatser, att man ska hålla sig i rörelse, att man ska tänka på vad man äter, att det finns träningsmöjligheter och plats för återhämtning, säger Mats.

Att “anpassa kostymen” efter hur företaget ser ut och att använda kontorets ytor smartare är något som han menar har blivit viktigare.

– Många efterfrågar en kombination av tysta platser, stora och små mötesrum, rum för återhämtning, säger Mats Dynevik. Ena dagen behöver vi ytor som är till för att fokusera, andra dagen vill vi ha liv och rörelse som gynnar kreativiteten ihop med kollegor. De här olika situationerna ska ett bra kontor kunna stödja!

Mats tror att Citygate kommer vara mer än bara ett kontorshus, där all kringservice kommer att underlätta livspusslet för hyresgästerna. Nordens högsta kontorshus kommer att erbjuda en hög servicenivå. Till exempel paketutlämning, leverans av matkassar, cykelhotell, dusch- och omklädningsrum, men också mycket flexibilitet utefter hyresgästerna önskemål om serviceutbud. Målet är att förenkla för såväl individen som företaget.

– Hos oss kommer man ju också kunna njuta av de gemensamma ytorna där man kan nätverka med människor från andra företag och på våning 2 och 3 kommer Citygate co-working att finnas. Perfekt för att smida stora planer och skapa nya spännande samarbeten, säger Mats Dynevik. Vi önskar att företag och människor i huset ska kunna dra nytta av varandra och lyfta på olika sätt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

FV-Expert: Juridik

Risker med försenat slutbesked på tillträdesdagen

I samarbete med Brick Advokat

I ett hyresavtal är tillträdesdagen ett viktigt avtalsvillkor. Genom det villkoret uppkommer en skyldighet för hyresvärden att leverera lokalen till hyresgästen på tillträdesdagen. Misslyckas hyresvärden i sitt åliggande hotar juridiska konsekvenser.

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

Tillbaka till förstasidan