FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom byggdamm eller annat som hindrar hyresgästens användning av lokalen. Fastighetsägaren kan då bli skadeståndsskyldig gentemot hyresgästen för brister i lokalen.

Entreprenören är ofta den som orsakat bristerna i lokalen och som hade kunnat förebygga dessa. Fastighetsägaren kan då ha ett så kallat regresskrav på entreprenören för ersättning som betalats till hyresgästen.

Det finns ofta goda skäl att undvika en rättslig process och i stället försöka nå en överenskommelse, särskilt om det finns ett pågående avtalsförhållande. Om skadeståndsskyldigheten i första ledet, dvs. mellan fastighetsägare och hyresgäst, inte har fastställts i ett rättsligt förfarande och entreprenören ifrågasätter att fastighetsägaren varit skadeståndsskyldig mot hyresgästen måste frågan om skyldighet att utge skadestånd utredas och prövas i det andra ledet, dvs. i tvisten mellan fastighetsägare och entreprenör.

I en nyligen meddelad dom från Svea hovrätt (mål nr T13155-20) aktualiserades frågan om vad som krävs av en fastighetsägare som i tvist med entreprenör vill visa att fastighetsägaren var skadeståndsskyldig mot hyresgästen. I avgörandet hade fastighetsägaren efter att en överenskommelse träffats ersatt sin hyresgäst för att museiföremål smutsats ner när fastighetsägaren låtit en entreprenör utföra arbeten i anslutning till den förhyrda lokalen. I målet krävde fastighetsägaren ersättning från entreprenören med det belopp som fastighetsägaren betalat i skadestånd till hyresgästen och menade att det var entreprenören som hade orsakat nedsmutsningen.

Hovrätten ställde ett högt krav på fastighetsägarens utredning och ansåg inte att fastighetsägaren hade visat att denne faktiskt varit skyldig att ersätta hyresgästen för de uppkomna skadorna. Domstolen ansåg inte heller att fastighetsägaren visat att entreprenören agerat vårdslöst, icke fackmässigt eller i strid med kontraktshandlingarna. Eftersom fastighetsägaren varken ansågs ha bevisat sin skadeståndsskyldighet mot hyresgästen eller att entreprenören agerat vårdslöst, icke fackmässigt eller i strid med kontraktshandlingarna var inte entreprenören skyldig att betala skadestånd till fastighetsägaren.

Avgörandet betonar vikten av att utreda och dokumentera eventuell skadeståndsskyldighet innan ersättning betalas ut. Affärsmässiga skäl kan motivera att ersättning betalas ut även i fall där skadeståndsskyldigheten inte är given, med risk för att skadeståndsskyldigheten inte går att föra vidare mot den verklige skadevållaren. En god utredning, dokumentation och analys ökar emellertid möjligheterna att överblicka riskerna och att erhålla ersättning.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Förvaltning

Lågkonjunkturen utmanar affärsmodeller

I samarbete med Novier
När fastighetsägarna pressas av dyrare finansiering och vikande intäkter så växer intresset för en mer kostnadseffektiv förvaltning. Allt fler fastighetsägare ...

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...
Tillbaka till förstasidan