Johan Lindberg, Partner Andersson Gustafsson Advokatbyrå

FV-Expert: Affärsjuridik

Dags att snacka om komplexa avtal

I samarbete med Andersson Gustafsson Advokatbyrå

 

Har avtalen blivit mer komplexa?
Från tid till annan kommer det upp i den allmänna diskussionen att fastighetsbranschens avtal har blivit allt mer komplexa.

Sedan mer än 10 år paketeras ofta fastigheter i bolag och överlåtelserna sker genom aktieöverlåtelseavtal som sällan är under 20 sidor och ofta över 100 sidor inklusive samtliga bilagor. Ett låneavtal har, i många fall även hos nordiska banker, gått från en enkel revers med allmänna villkor på någon sida till att omfatta en grunddokumentation enligt LMA-standard om mer än 100 sidor. Fastighetsägare har regelmässigt omfattande ”särskilda bestämmelser” till hyresavtal som kompletterar Fastighetsägarnas formulär.

Det är inte bara omfattningen på dokumentationen som har ökat, utan även komplexiteten i regleringarna. Den svenska fastighetsmarknaden har utvecklats med inflytande från internationella investerare och banker. Due diligence-processer har etablerats och förfinats. Ägarstrukturer, alternativa finansieringsformer och skatt medverkar i högsta grad till komplexiteteten. Med detta har också följt att regelverket utvecklats.

Därför får nog frågan besvaras med: ja. Fastighetsbranschens avtal har generellt sett blivit mer komplexa.

Är detta ett problem?
Det är klart att komplexa förhållanden normalt sett kräver en något större insats av inblandade parter. Samtidigt är det en ofrånkomlig del av en spännande marknad där många olika aktörer tar sin del. Skillnaden kan vara enorm på interna processer och krav på beslutsunderlag mellan en mindre aktör och en större institution.

Det övergripande syftet med avtalen är att säkra affären och det sämsta som kan hända är om komplexiteten upplevs som ett hinder. Där kan dock även den enskilda individens förhållningssätt spela en roll. Det som kan vara svårt att förstå för någon, är en självklarhet för någon annan.

Därför får nog frågan besvaras med: nej. Visst kan komplexitet ta mycket tid och resurser i anspråk, men om nu marknaden och regelsystemet blivit mer komplexa, är det inte bättre att att då utveckla metoder för att hantera detta?

Hur hanterar man komplexiteten?
En vanligt förekommande och helt legitimt sätt att förhålla sig till komplexa lösningar eller skrivningar är att ställa sig frågan: varför? eller behövs det? Men det är lika viktigt, om dessa frågor besvaras jakande, att kunna förklara varför och att ha integriteten att hålla fast vid sådant som är viktiga komponenter i affären och affärsrelationen.

En naturlig utgångspunkt och strävan bör vara att inte göra saker svårare än de är. Detta kräver inte bara gediget kunnande om materian och gällande regelsystem, utan även lyhördhet för andra partens situation och bevekelsegrunder.

Affärens fiender är ”artificiell” komplexitet, t.ex. avtalsskrivningar som inte stöder affären och/eller inte grundar sig på svensk lag, utan är ”trollformler” som man inte kan avvika från men inte heller förklara. I många fall är sådana trollformler avskrifter av ”mallavtal” eller direkta översättningar till svenska av texter i anglosaxiska avtal. Andra fiender kan vara okunskap, personlig prestige och fåfänga.

Bästa metoden för att hantera ”genuin” komplexitet, d.v.s. sådan som är affärsmässigt/ policymässigt betingad är dialog. Tiden för ”smartness” är nog förbi, nu handlar det mera om relationer, öppenhet, kommunikation och förståelse.

Eller enkelt uttryckt: genom att snacka med varandra.

Johan Lindberg, Partner
Andersson Gustafsson Advokatbyrå

Fler FV-Expert

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...

FV-Expert: Juridik

Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

I samarbete med AG Advokat

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli …

FV-Expert: Hotellfastigheter

Hotell är tillbaka, men bankerna har inte checkat in

I samarbete med Colliers

Mycket tyder på att hotellbranschen kommer att fortsätta prestera väl och erbjuda en attraktiv riskjusterad avkastning jämfört med andra segment inom fastighetssektorn.

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

Tillbaka till förstasidan