FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken?

Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som i värsta fall försenar bygget både månader och år. Mycket går dock att undvika genom bra kunskap och goda myndighetskontakter.

På före detta industrimark är det vanligt med mark- och grundvattenföroreningar efter tidigare verksamheter. Och om man upptäcker detta först när bygget redan är igång kan det innebära kraftiga förseningar och höga kostnader.

Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med tillsynsmyndigheten och att de föreskrivna åtgärderna finns med i projekteringen. Detta påverkar också tidplanen eftersom jorden måste provas och analyseras.

Om man vid provtagningen hittar högre halter av föroreningar än vad man förutsett kan tillsynsmyndigheten stoppa hela projektet i väntan på ytterligare riskutredningar. Och vill det sig riktigt illa kan myndigheten ställa krav på ändringar i byggnadernas utformning, för att inte riskera människors hälsa och välmående.

Beroende på omfattningen och riskerna med mark och grundvattenföroreningar finns det två olika angreppssätt – sanera eller bygga säkert ovanpå föroreningarna.

Det sistnämnda kräver en hel del åtgärder i byggnaderna, exempelvis dubbla bottenplattor, ventilationssystem, radonslangar och omfördelning av ytor för parkeringsgarage i bottenplan.

Likväl kan det vara enklare att överbygga än att sanera, men det är ett beslut som måste tas i samråd med tillsynsmyndigheten. Och då krävs underlag av hög kvalitet, där förutsättningar, risker och kostnader framgår. I förslaget ska det tydligt framgå att det går att bygga säkra bostäder utan att sanera marken. Förslaget måste även innehålla ett kontrollprogram både för själva utförandet och för den färdiga byggnadens drift och underhåll.

Med andra ord: Det bästa sättet att vinna tid är helt enkelt att presentera en grundlig plan, med utredningar av högsta kvalitet. Och att aldrig nonchalera föroreningsaspekten.

Några tips för dig som ska bygga på industrimark:

  • Se till att så tidigt som möjligt skaffa goda kunskaper om mark- och grundvattenförhållanden.
  • Etablera i ett tidigt skede kontakter med de myndigheter som ansvarar för marken och bygg en bra relation.
  • Presentera en grundlig utredning och riskbedömning, inklusive kostnad och omfattning.
  • Be att få en handläggare som har erfarenhet av liknande projekt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Uppstickaren OBOS är redan en av Sveriges främsta bostadsutvecklare med över 150000 sålda bostäder runtom i landet. – Vår bredd …

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

Tillbaka till förstasidan