FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken?

Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som i värsta fall försenar bygget både månader och år. Mycket går dock att undvika genom bra kunskap och goda myndighetskontakter.

På före detta industrimark är det vanligt med mark- och grundvattenföroreningar efter tidigare verksamheter. Och om man upptäcker detta först när bygget redan är igång kan det innebära kraftiga förseningar och höga kostnader.

Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta kontakt med tillsynsmyndigheten och att de föreskrivna åtgärderna finns med i projekteringen. Detta påverkar också tidplanen eftersom jorden måste provas och analyseras.

Om man vid provtagningen hittar högre halter av föroreningar än vad man förutsett kan tillsynsmyndigheten stoppa hela projektet i väntan på ytterligare riskutredningar. Och vill det sig riktigt illa kan myndigheten ställa krav på ändringar i byggnadernas utformning, för att inte riskera människors hälsa och välmående.

Beroende på omfattningen och riskerna med mark och grundvattenföroreningar finns det två olika angreppssätt – sanera eller bygga säkert ovanpå föroreningarna.

Det sistnämnda kräver en hel del åtgärder i byggnaderna, exempelvis dubbla bottenplattor, ventilationssystem, radonslangar och omfördelning av ytor för parkeringsgarage i bottenplan.

Likväl kan det vara enklare att överbygga än att sanera, men det är ett beslut som måste tas i samråd med tillsynsmyndigheten. Och då krävs underlag av hög kvalitet, där förutsättningar, risker och kostnader framgår. I förslaget ska det tydligt framgå att det går att bygga säkra bostäder utan att sanera marken. Förslaget måste även innehålla ett kontrollprogram både för själva utförandet och för den färdiga byggnadens drift och underhåll.

Med andra ord: Det bästa sättet att vinna tid är helt enkelt att presentera en grundlig plan, med utredningar av högsta kvalitet. Och att aldrig nonchalera föroreningsaspekten.

Några tips för dig som ska bygga på industrimark:

  • Se till att så tidigt som möjligt skaffa goda kunskaper om mark- och grundvattenförhållanden.
  • Etablera i ett tidigt skede kontakter med de myndigheter som ansvarar för marken och bygg en bra relation.
  • Presentera en grundlig utredning och riskbedömning, inklusive kostnad och omfattning.
  • Be att få en handläggare som har erfarenhet av liknande projekt.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

Tillbaka till förstasidan