FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

Novi Real Estate arbetar aktivt med hyresgästrelationen både genom personliga möten och via effektiva tekniska stöd. Båda delarna behövs för att öka förståelsen för hyresgästens verksamheter och kunna möta hyresgästernas behov och förväntningar. På vårt kontor i Göteborg har arbetssättet visat resultat. Där återfinns både Årets fastighetsförvaltare 2019, Anton Drott (enligt Förvaltarforum) och ett NKI-resultat som är bland de högsta i branschen.

”Lagarbetet är avgörande. Vi har en väldigt bra lagsammanhållning där vi som kollegor kompletterar varandra på ett givande sätt vilket ger oss möjlighet att utvecklas inom våra roller. Vi har väldigt kul på jobbet och det gör att vi vill bli bättre och lyfter varandra. Vi väljer att ställa upp vid eventuella problem oavsett inom vilket område det handlar om för att nå bättre resultat tillsammans som ett team. Inställningen att vi är ett team innebär att vi gör saker tillsammans.” säger Anton.

”För att kunna bygga en bra hyresgästrelation måste man ha en närvarande och personlig förvaltning. Man ska känna ett engagemang för sina kunders vardag och deras välbefinnande i lokalerna. Man måste vara lyhörd och kunna anpassa sig utifrån vilken relation hyresgästen vill ha gentemot dig i din yrkesroll. Vi väljer att arbeta hårt med att visa närvaro hos våra hyresgäster eftersom man inte kan bygga en relation om man inte träffas”, fortsätter han.

Filip Ribarits är kundvärd på Novi, en ovanlig roll hos externa fastighetsförvaltare. Kundvärden är ute i fastigheterna varje dag och ansvarar för den dagliga kontakten med hyresgästerna och ser till att fastigheten är i gott skick. Filip understryker hur viktigt det är för hans relation till hyresgästerna att han prioriterar att hälsa på och ser att allt fungerar som det ska.

Återkoppling värdesätts oerhört mycket av hyresgästerna generellt sätt. Hela förvaltningsteamet hålls informerat om aktuella händelser i huset för att hyresgästen ska kunna få svar, nästan oavsett vem de hör av sig till. En positiv bieffekt är att när medarbetarna har en större insikt om varandras arbetsområden ökar också intresset för varandra och arbetsglädjen.

Återkoppling och tillgänglighet möjliggörs också via bra teknikstöd, exempelvis en app som möjliggör snabba utskick till hyresgästerna. Filip berättar att appen är ett komplement för att snabbt och enkelt kunna informera hyresgästerna om tex driftstopp eller andra händelser i huset, och ersätter de klassiska lapparna i entrén. Ett nytt system för serviceanmälan, med tillgänglighet digitalt och på telefon dygnet runt, har också implementerats. ”Verktygen hjälper oss att möjliggöra en bättre förvaltning genom bättre återkoppling, ökad tydlighet och större tillgänglighet med kort varsel.” säger Anton.

En sista viktig faktor är att vi noggrant väljer ut likasinnade samarbetspartners med fokus på kompetens och lokal förankring för att få ut bästa resultat för varje fastighet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

Tillbaka till förstasidan