FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

Novi Real Estate arbetar aktivt med hyresgästrelationen både genom personliga möten och via effektiva tekniska stöd. Båda delarna behövs för att öka förståelsen för hyresgästens verksamheter och kunna möta hyresgästernas behov och förväntningar. På vårt kontor i Göteborg har arbetssättet visat resultat. Där återfinns både Årets fastighetsförvaltare 2019, Anton Drott (enligt Förvaltarforum) och ett NKI-resultat som är bland de högsta i branschen.

”Lagarbetet är avgörande. Vi har en väldigt bra lagsammanhållning där vi som kollegor kompletterar varandra på ett givande sätt vilket ger oss möjlighet att utvecklas inom våra roller. Vi har väldigt kul på jobbet och det gör att vi vill bli bättre och lyfter varandra. Vi väljer att ställa upp vid eventuella problem oavsett inom vilket område det handlar om för att nå bättre resultat tillsammans som ett team. Inställningen att vi är ett team innebär att vi gör saker tillsammans.” säger Anton.

”För att kunna bygga en bra hyresgästrelation måste man ha en närvarande och personlig förvaltning. Man ska känna ett engagemang för sina kunders vardag och deras välbefinnande i lokalerna. Man måste vara lyhörd och kunna anpassa sig utifrån vilken relation hyresgästen vill ha gentemot dig i din yrkesroll. Vi väljer att arbeta hårt med att visa närvaro hos våra hyresgäster eftersom man inte kan bygga en relation om man inte träffas”, fortsätter han.

Filip Ribarits är kundvärd på Novi, en ovanlig roll hos externa fastighetsförvaltare. Kundvärden är ute i fastigheterna varje dag och ansvarar för den dagliga kontakten med hyresgästerna och ser till att fastigheten är i gott skick. Filip understryker hur viktigt det är för hans relation till hyresgästerna att han prioriterar att hälsa på och ser att allt fungerar som det ska.

Återkoppling värdesätts oerhört mycket av hyresgästerna generellt sätt. Hela förvaltningsteamet hålls informerat om aktuella händelser i huset för att hyresgästen ska kunna få svar, nästan oavsett vem de hör av sig till. En positiv bieffekt är att när medarbetarna har en större insikt om varandras arbetsområden ökar också intresset för varandra och arbetsglädjen.

Återkoppling och tillgänglighet möjliggörs också via bra teknikstöd, exempelvis en app som möjliggör snabba utskick till hyresgästerna. Filip berättar att appen är ett komplement för att snabbt och enkelt kunna informera hyresgästerna om tex driftstopp eller andra händelser i huset, och ersätter de klassiska lapparna i entrén. Ett nytt system för serviceanmälan, med tillgänglighet digitalt och på telefon dygnet runt, har också implementerats. ”Verktygen hjälper oss att möjliggöra en bättre förvaltning genom bättre återkoppling, ökad tydlighet och större tillgänglighet med kort varsel.” säger Anton.

En sista viktig faktor är att vi noggrant väljer ut likasinnade samarbetspartners med fokus på kompetens och lokal förankring för att få ut bästa resultat för varje fastighet.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att …

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Tillbaka till förstasidan