FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management

Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en moralisk skyldighet för att motverka klimathotet utan också en ekonomisk nödvändighet för att långsiktigt säkra upp värden i fastighetsbeståndet. Men vad krävs egentligen för denna övergång, och vilka värden skapas på vägen?

RED Management har under flera år byggt upp kunskap om regelverket inom EUs Taxonomi och vilka åtgärder man kan göra för att nå taxonomilinjering genom att utföra ESG-screening, due diligence (DD) och i många fall projektledning vid implementering.

Fastigheter kan bli obsoleta om de inte uppfyller relevanta hållbarhetskrav. Trots det finns det gott om kapital redo att investera i bruna fastigheter om det finns en trygghet i att de kan transformeras till att bli gröna.

Det har en tid pågått ett betydande arbete i branschen med att definiera vilka nedbrutna hållbarhetsmål som respektive företag ska sträva mot och hur de kopplas till taxonomilinjering och rapportering. Hur man ska nå dem i respektive fastighet och påverkan på framtida investeringar råder det en större osäkerhet kring. Särskilt när scope 3 för byggnation ska inkluderas. I dagsläget är regelverken svåröverskådliga och då fyller miljöcertifieringar en funktion, men på sikt kanske de ersätts av rapporteringsstandarder?

Vid förvärv av fastigheter analyseras ofta vilka åtgärder som måste investeras i för att uppnå önskad hållbarhetsprofil och taxonomilinjering. Högre investeringskostnader och lägre driftskostnader påverkar förstås investeringskalkylen, men vi ser ingen tydlig trend att hållbarhetsfrågorna påverkar värderingarna med lägre avkastningskrav. På sikt bör rimligen de minskade riskerna motivera det och därmed ge en högre värdering. Är riskerna för stora väljer man idag ofta att kliva av affären i stället för att prisförhandla. En risk som inte värderas fullt än är kommande krav på klimatanpassningar, tex för översvämningar eller andra naturkatastrofer. Utsatta fastigheter kan bli svåra att försäkra och de kommer bli svåra att hyra ut om riskerna blir betydande.

Det har sedan länge varit en framgångsfaktor att hållbarhetsprofilera fastigheter med certifieringar, god energiklass och gröna hyresavtal. Nu kommer även efterfrågan från kommersiella hyresgäster att inkludera grön CapEx från lokalhyra i sin hållbarhetsrapportering. För större hyresgäster som redovisar enligt internationella standarder blir det då viktigt att hyra lokal i en taxonomilinjerad fastighet. Det kan även innebära att hyresgäster ratar nybyggda fastigheter på grund av den höga koldioxidbelastningen från byggprocessen. Klimatsmart utveckling och nyttjande av det befintliga fastighetsbeståndet blir då en nyckelfaktor.

En hög hållbarhetsprofil ger även fördelar för bankfinansiering. Kraven för att erhålla grön finansiering varierar dock inom banksektorn och de gröna rabatterna är i dagsläget små. Det handlar mer om vilka kunder och fastigheter som banken ger lån till.

Framtiden kräver en stor förståelse för hållbarhetskrav och kopplingen till ekonomiska aktiviteter. 2025 är ett viktigt år för redovisning av dessa aktiviteter enligt taxonomin. Alla närmar sig frågan på olika sätt, men det är viktigt att fastställa tydliga hållbarhetsmål och vilka aspekter som ska prioriteras. RED Management arbetar som konsulter inom fastighetsutveckling och hjälper fastighetsägare att identifiera och säkerställa de åtgärder och kostnader som krävs för att uppnå hållbarhetsmål och taxonomilinjering. Projektledningsteamet kan sedan hjälpa till att implementera dessa.

RED Management kommer medverka på Fastighetsdagen Stockholm den 23 maj och på scen ge exempel på hur vi arbetar med hållbar fastighetsutveckling. Besök gärna oss i vår monter för att diskutera detta med oss.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...
Tillbaka till förstasidan