FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Vi kan med bestämdhet hävda att det kommer bli allt viktigare att skapa funktionella och stimulerade arbetsmiljöer med fokus på flexibilitet för medarbetarna. Innebär det kontorsmarknadens död? Definitivt inte.

Däremot har pandemin sannolikt fungerat som en katalysator för nya tankesätt hos såväl arbetsgivare som anställda. Arbetsplatsen har nog mer än tidigare blivit platsen där man öppnar sin dator och inte bara när man checkar in på kontoret.

Det stora ledordet för framtida arbetsplatser är flexibilitet, men vi tror att det fasta kontoret fortsatt kommer att vara navet för verksamheten. Med en rätt kombination av lokalutformning och tillgång till digitala lösningar kan den ”nya” arbetsplatsen skapas. Det svenska ”lagom” får man nog säga är applicerbart på den framtida arbetsplatsen. Det ska vara lagom med arbete utanför kontoret och lagom på kontoret. Den arbetsgivare som kan erbjuda personalen hjälp med att få ihop livspusslet kommer vara framtidens vinnare, och då är flexibilitet men med fasta strukturer vinnaren.

Kontoret kommer även i framtiden vara den viktigaste komponenten för att skapa företagskulturer, attrahera duktiga medarbetare och bygga framgångsrika företag. Arbetsgivarna bör ha ett stort fokus på att skapa funktionella och stimulerande arbetsmiljöer, där alla typer av arbeten kan utföras. Aktivitetsbaserat i all ära – men nu gäller det att få ihop helheten med gemensamma ytor, bra mötesrum, små rum för fokuserat arbete och ostörda telefonsamtal, digitala lösningar och inte minst flexibilitet så personalen får ihop livspusslet.

Länge leve kontoret!

Ni kan läsa mer om vår analys i den nysläppta ”Colliers 2020 EMEA Flex Report” som ni hittar på vår hemsida.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

Tillbaka till förstasidan