FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

Under de senaste två åren har fördyringarna hamnat på bordet hos inköpare av entreprenader när det visar sig att ett avtalat fast pris kanske inte är så fast som man tidigare trott och upplevt. Att avtalat pris ska ändras motiveras med det nya modeordet som är ”6:3”. Det handlar om en hänvisning till kapitel 6 och paragraf 3 i byggbranschens vanligaste standardavtal som nu upplevt ett sällan skådat uppsving.
Bestämmelsen säger nämligen något förenklat att ett avtalat pris ska ändras vid kostnadsändringar som orsakas av krig eller i övrigt när prishöjningar på byggmaterial kan anses som onormala. Utöver det krävs oförutsebarhet och väsentlighet.

När 6:3 åberopas i ett entreprenadförhållande blir det ofta hårda och inte sällan långdragna diskussioner mellan parterna. Den som önskar en prisjustering har också att ”bevisa” att 6:3 ska tillämpas. Vägledning från domstolarna om hur 6:3 ska förstås är sparsam och de få rättsfall som finns firar snart 50-årsjubileum.
Parter som kan enas om hur de ökade kostnaderna ska fördelas kan kanske känna sig tillfälligt lättade men hur ska man agera om priserna fortsätter uppåt? Eller ska pengar betalas tillbaka om priserna sedan sjunker? Ska återkommande 6:3-förhandlingar bli det nya ÄTA-kriget?

Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att ge råd till beställare och entreprenör hur situationen ska hanteras på bästa sätt. Att helt vältra över risken för okända prisstegringar på entreprenören är knappast rätt väg framåt – hur högt blir inte det fasta priset i så fall? Och vilken beställare vågar gå med på ren löpande räkning där de verkliga kostnaderna ska ersättas i tider av stigande räntor när det samtidigt finns en investeringskalkyl som måste innehållas?

Det bästa för framtida entreprenadupphandlingar – för vilka helt eller delvis löpande räkning inte är ett alternativ – är nog en ersättningsmodell där ett avtalat fast pris löpande justeras med ett väl genomtänkt och relevant kostnadsindex. Med ett sådant index bör utrymmet för att tillämpa 6:3 begränsas avsevärt. Man kanske till och med vågar bestämma att 6:3 inte ska tillämpas vid fasta priser där det finns ett avtalat index? Det har nämligen byggmaterialindustrierna gett sig på i deras allmänna bestämmelser (se ABM 07 p 28).

Fler FV-Expert

FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...
Tillbaka till förstasidan