FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

Under de senaste två åren har fördyringarna hamnat på bordet hos inköpare av entreprenader när det visar sig att ett avtalat fast pris kanske inte är så fast som man tidigare trott och upplevt. Att avtalat pris ska ändras motiveras med det nya modeordet som är ”6:3”. Det handlar om en hänvisning till kapitel 6 och paragraf 3 i byggbranschens vanligaste standardavtal som nu upplevt ett sällan skådat uppsving.
Bestämmelsen säger nämligen något förenklat att ett avtalat pris ska ändras vid kostnadsändringar som orsakas av krig eller i övrigt när prishöjningar på byggmaterial kan anses som onormala. Utöver det krävs oförutsebarhet och väsentlighet.

När 6:3 åberopas i ett entreprenadförhållande blir det ofta hårda och inte sällan långdragna diskussioner mellan parterna. Den som önskar en prisjustering har också att ”bevisa” att 6:3 ska tillämpas. Vägledning från domstolarna om hur 6:3 ska förstås är sparsam och de få rättsfall som finns firar snart 50-årsjubileum.
Parter som kan enas om hur de ökade kostnaderna ska fördelas kan kanske känna sig tillfälligt lättade men hur ska man agera om priserna fortsätter uppåt? Eller ska pengar betalas tillbaka om priserna sedan sjunker? Ska återkommande 6:3-förhandlingar bli det nya ÄTA-kriget?

Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att ge råd till beställare och entreprenör hur situationen ska hanteras på bästa sätt. Att helt vältra över risken för okända prisstegringar på entreprenören är knappast rätt väg framåt – hur högt blir inte det fasta priset i så fall? Och vilken beställare vågar gå med på ren löpande räkning där de verkliga kostnaderna ska ersättas i tider av stigande räntor när det samtidigt finns en investeringskalkyl som måste innehållas?

Det bästa för framtida entreprenadupphandlingar – för vilka helt eller delvis löpande räkning inte är ett alternativ – är nog en ersättningsmodell där ett avtalat fast pris löpande justeras med ett väl genomtänkt och relevant kostnadsindex. Med ett sådant index bör utrymmet för att tillämpa 6:3 begränsas avsevärt. Man kanske till och med vågar bestämma att 6:3 inte ska tillämpas vid fasta priser där det finns ett avtalat index? Det har nämligen byggmaterialindustrierna gett sig på i deras allmänna bestämmelser (se ABM 07 p 28).

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...
Tillbaka till förstasidan