FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

Under de senaste två åren har fördyringarna hamnat på bordet hos inköpare av entreprenader när det visar sig att ett avtalat fast pris kanske inte är så fast som man tidigare trott och upplevt. Att avtalat pris ska ändras motiveras med det nya modeordet som är ”6:3”. Det handlar om en hänvisning till kapitel 6 och paragraf 3 i byggbranschens vanligaste standardavtal som nu upplevt ett sällan skådat uppsving.
Bestämmelsen säger nämligen något förenklat att ett avtalat pris ska ändras vid kostnadsändringar som orsakas av krig eller i övrigt när prishöjningar på byggmaterial kan anses som onormala. Utöver det krävs oförutsebarhet och väsentlighet.

När 6:3 åberopas i ett entreprenadförhållande blir det ofta hårda och inte sällan långdragna diskussioner mellan parterna. Den som önskar en prisjustering har också att ”bevisa” att 6:3 ska tillämpas. Vägledning från domstolarna om hur 6:3 ska förstås är sparsam och de få rättsfall som finns firar snart 50-årsjubileum.
Parter som kan enas om hur de ökade kostnaderna ska fördelas kan kanske känna sig tillfälligt lättade men hur ska man agera om priserna fortsätter uppåt? Eller ska pengar betalas tillbaka om priserna sedan sjunker? Ska återkommande 6:3-förhandlingar bli det nya ÄTA-kriget?

Ur ett juridiskt perspektiv är det svårt att ge råd till beställare och entreprenör hur situationen ska hanteras på bästa sätt. Att helt vältra över risken för okända prisstegringar på entreprenören är knappast rätt väg framåt – hur högt blir inte det fasta priset i så fall? Och vilken beställare vågar gå med på ren löpande räkning där de verkliga kostnaderna ska ersättas i tider av stigande räntor när det samtidigt finns en investeringskalkyl som måste innehållas?

Det bästa för framtida entreprenadupphandlingar – för vilka helt eller delvis löpande räkning inte är ett alternativ – är nog en ersättningsmodell där ett avtalat fast pris löpande justeras med ett väl genomtänkt och relevant kostnadsindex. Med ett sådant index bör utrymmet för att tillämpa 6:3 begränsas avsevärt. Man kanske till och med vågar bestämma att 6:3 inte ska tillämpas vid fasta priser där det finns ett avtalat index? Det har nämligen byggmaterialindustrierna gett sig på i deras allmänna bestämmelser (se ABM 07 p 28).

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner

Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd olika skattefrågor avseende inkomstskatt, moms, stämpelskatt och fastighetsskatt. Skatt kommer att behöva betalas och som alla kostnader påverkar den vinsten i projektet. För att minska kostnaderna är det viktigt att ha koll på de skattefrågor som uppkommer och vilka konsekvenser som olika alternativ medför.

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen

Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Och ger fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver.

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital

En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna vidareutveckla ett mindre företag.

FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier

Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet och trygghet i att göra affärer. På Novier – 360 Real Estate Advisors väntar vi oss många transaktioner inom en snar framtid.

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital storbankerna på fingrarna inom flera områden.

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen

Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ha koll på hemmamarknaden – inte minst i oroliga tider. Och i Norra Sverige är det ett extremt tryck just nu.

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier

Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i förvaltningen. I en tid när rätt kompetens är en bristvara kan extern förvaltning vara den bästa lösningen.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall

Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering kommer att fortsätta, samt att avkastningskraven för omsorgsfastigheter fortsätter att vara låga.

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan