FV-Expert: Värdering

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

I samarbete med Värderingsdata

AI:s påverkan på fastighetsbranschen är betydande och spännande. Automatiserade modeller gör värderingsprocessen snabbare och enklare, vilket frigör tid för värderare att fokusera på mer komplexa uppgifter.

Om Värderingsdata och VD Pro
Värderingsdata har erbjudit automatiska värderingsmodeller (AVM) för bostadsrätter och småhus till både banker och mäklare i över ett decennium. VD Pro tillhandahåller information om Sveriges alla fastigheter, transaktionsinformation för alla typkoder inklusive bostadsrätter och bolagstransaktioner samt analyser av fastighetsmarknader.

Visa faktaruta

I dagens fastighetsvärdering används redan AI-baserade modeller, särskilt för bostadsfastighetsmarknaden. Just nu är det en stor hype kring AI, men det finns några viktiga aspekter att tänka på när man tar fram modeller.

AI kan analysera stora datamängder och identifiera mönster som mänskliga värderare kanske missar, vilket kan ge en extra fördel på dagens fastighetsmarknad. Den kan öka effektiviteten och ge värderare tid att fokusera på mer komplexa uppgifter. Dessutom kan den ge nya insikter genom att ta hänsyn till faktorer som traditionellt inte har beaktats.

Fastighetsbranschen måste omfamna AI som ett verktyg och se sin roll i att utnyttja teknologin. Utan innovation och testning riskerar man att stagnera. Automatiska värderingsmodeller med AI-element används redan idag av banker och andra aktörer, så de flesta är redan exponerade för dessa avancerade statistiska metoder.

Det finns mycket potential i automatiska värderingsmodeller där AI antingen kan värdera ett bestånd snabbt och automatiskt, eller fungera som ett beslutsstöd och utgöra ett komplement till mänsklig expertis. En AI-modell kan vara säkrare än en mänsklig värderare, förutsatt att all data är tillförlitlig. Den kan även ange hur säker den är på värderingen, samt förklara vilken data som spelade mest roll för värdet, vilket ger en extra dimension av trygghet.

Utmaningarna med AI-baserad värdering ska dock inte underskattas. Förklarbarheten och valideringen av AI-modellernas beslut är avgörande. Datakvalitet och mängden data är också kritiska faktorer. Etiska överväganden är viktiga, eftersom felaktigt tränade AI-modeller kan bli partiska och diskriminerande. Med rätt träning kan dock AI erbjuda mer objektiva bedömningar baserade på data.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro, däribland olika AI-baserade lösningar – inte bara för värderingsändamål. Med rätt hantering kan AI erbjuda en mer precis, effektiv och rättvis värderingsprocess som gagnar alla parter på fastighetsmarknaden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Skatt

Hur mycket ökar taxeringsvärdena 2025?

I samarbete med Svalner
Nästa år sätts nya taxeringsvärden för hyreshus och industrienheter. Det är hög tid att aktivt arbeta med frågan för att ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...
Tillbaka till förstasidan