Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Hästen 22, Stockholm

Karta Hästen 22, Stockholm

Läge:
Mäster Samuelsgatan och Smålandsgatan, Stockholm.

Arkitekt:
Tengbom

Total yta BTA(kvm):
37 500

Fördelning:
Uthyrningsbar yta 28 500 kvm kontor 1 000 kvm restaurang, butiker 1 000 kvm förråd

Projektkostnad (entrepenad):
1 000 mkr

Byggherre:
Pembroke

Entreprenör:
NCC

Inflyttning:
2015

Projektstart:
Våren 2013

Visa faktaruta

Många internationella in­vesterare som satsat i Sverige är långsiktiga, men har inte sällan ändå en horisont på max tio år. Men Pembroke säger sig agera annorlunda, och det projekt före­taget nu är mitt uppe i bär syn för sägen. Företaget satsar över en miljard på att bygga ett kontors­hus av hög internationell klass.

Pembroke ägs av Fidelity Investments som erbjuder sina kunder långsiktiga fastighetsin­vesteringar på ett antal utvalda marknader runt om i världen. Förutom Stockholm så är det London, Paris och München som valts ut som intressanta place­ringsorter i Europa.

Grunden för bolagets verk­ samhet i Stockholm vilar på det förvärv som genomfördes för fem år sedan och som består av de fastigheter och byggnader som
Nordea tidigare ägde och där banken fortfarande är största hyresgäst.

Pembroke hade granskat marknaden i ett par år innan man slog till.

– Vi rusar inte in på nya mark­nader utan genomlyser dem me­todiskt. Som en långsiktigt aktör var Stockholm mycket intressant för oss eftersom staden har ett väl definierat CBD och ett dynamiskt näringsliv, säger Eric Gustafson som är chef för Pembroke i Sverige.

När möjligheten att förvärva fastighetsportföljen kom var man redan väl pålästa och även medvetna om att Nordea hade ett förändrat lokalbehov, även om hyresavtalen med banken gene­rellt löpte ända till 2029.

En ny detaljplan
Banken hade ett intresse av att effektivisera sin lokalanvändning och diskussioner med Nordea och Stockholms Stad ledde fram till ett detaljplanearbete för att möjliggöra det nu aktuella pro­jektet.

Projektet ligger alldeles bakom NK, de tidigare byggnaderna är nu rivna och inom kort börjar den nya stommen att resas för Mästerhuset, ett hus som investeraren Pembroke sat­ sar på att göra till något alldeles extra.

Volymen för det nya kon­torshuset är imponerande, hela 37 500 kvm BTA kontor och butiker. Det motsvarar ungefär tre hötorgsskrapor, men här blir våningsplanen nära 3 000 kvm stora, mot drygt 600 kvm i Hö­torgshusen. Av de tio våningspla­nen med kontor kommer Nordea hyra de sju nedre planen. De översta våningsplanen som sum­merar till nära 10 000 kvm ska man finna andra hyresgäster till och de kommer förutom de hel­ moderna lokalerna även kunna nyttja ett antal takterrasser som kommer att ge utsikt över Kungs­ trädgården ned mot Strömmen och slottet.

DNA för fasaden
Husets fasader kommer främst att bestå av svensk granit och tre meter höga fönster. Genom att placera fönstren oregelbundet och med olika bredd ska storle­ken på kontorshuset till viss del ”trollas bort”. Här är inspiratio­nen hämtad från DNA­kedjan för ogräset Backtrav (Arabidopsis thaliana).

Mitt i Mästerhuset finns ett atrium som kommer att ge extra ljusflöde till kontorsplanen. En liten finess med atriet är dess ore­gelbundna form, som inspirerats från de omgivande kvarterens dimensioner, vilket kommer att ge en bättre akustik.

För att erhålla så flexibla vå­ningsplan som möjligt har bygg­naden ett pelarsystem på 11 gång­ er 7 meter samt installationsgolv. Det senare är fortfarande relativt ovanligt i Stockholm. Installa­tionsgolvet kommer att bestå av 60 gånger 60 centimeter stora golvpaneler vilket i princip innebär full flexibilitet.

Största effektivitet når man naturligtvis genom en hyresgäst per våningsplan, men de är desig­nade för att kunna ge upp till åtta hyresgäster per våningsplan.

Höjden mellan bjälklagen är 3,8 meter men installationsgolv samt installationer i tak kommer att ge rumshöjder om 3 meter, betydligt mer än normalt i nya kontorshus. Ventilation sker genom kylbafflar och den liksom belysning styrs som sig bör genom nya smarta system med rörelsedetektorer etc vilket maxi­merar energieffektiviteten.

Extra kapacitet
Något annat Pembroke satsar på är extra kapacitet för hissarna. På ritbordet bedömdes 2 hisspaket om vardera 4 hissar vara fullt tillräckligt. Väntetid och trånga hissar är dock något som ofta ir­riterar hyresgäster och Pembroke tog det säkra före det osäkra.

– Vi lade till en hiss i vardera paketet och dessutom är de något större och snabbare än vad som är vanligt i moderna byggnader i Stockholm, säger Eric Gustafson.

De flesta av dem kommer att rymma 21 personer och hastig­ heten blir 2,5 meter per sekund. Mer normalt här är 1,6 meter per sekund, så det kommer att gå snabbt och naturligtvis kommer de styras via datorer för att minimera väntetiden.

Parkeringsfrågan kommer främst att lösas genom den an­ gränsande fastigheten Hästen 21 där det finns 133 garageplatser. I Mästerhuset kommer det dock att finnas utrymmen för 350 cyklar och omklädningsrum med duschar i källarvåningen.

Men ett bra kontorshus be­höver en välkomnande entré, i Mästerhuset blir det två. Nordea kommer att använda sin befint­liga lobby på Smålandsgatan som entré till sina nya lokaler i byggnaden.

För övriga hyresgäster kommer det finnas entré med lobby från Mäster Samuelsgatan. Lobbyn kommer att vara cirka 375 kvadratmeter stor och i den större delen kommer takhöjden att vara hela åtta meter.

Erik Gustafson vill inte uttala sig om hyresnivåerna, men kon­ staterar att deras egen ambition är att bygga ett hus av yppersta internationella klass och att man räknar med mycket goda hyres­ nivåer.

TEXT WILLY WREDENMARK

Fler Projekt

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

I närområdet inom södra Gårda finns sedan tidigare två något högre hus, och ett tredje är snart färdigställt. Och efter …

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Tillbaka till förstasidan