Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Glasvasen, Malmö

Glasvasen, karta

Läge
Södra Nyhamnen, i direkt anslutning till Malmö Central

Arkitekt:
Kanozi Arkitekter, genom Daniel Hohental

Total yta BTA (kvm):
7.000

Fördelning:
6.000 kvm kontorslokaler 780 kvm restaurang och kafé 240 kvm butikslokaler

Projektkostnad (ca):
200 mkr

Byggherre:
Jernhusen

Entreprenör:
Veidekke

Inflyttning:
2015

Visa faktaruta

Tankarna på utveckling av det obebyggda området norr om Malmö Central började spira hos Jernhusen redan när bolaget bildades för tolv år sedan. Området som är cirka 600 meter långt och ett kvarter brett togs senast i anspråk som avställningsyta för byggmaterial och maskiner när citytunneln byggdes genom Malmö. Det är tunneln med dess nya inglasade uppgång vid centralstationen som var det incitament som slutligen fick projektplanerna att lyfta.

I slutet av år 2008 fick Jernhusen klartecken från Malmö stad att gå vidare med sina utvecklingsplaner för området. Det betydde konkret att Malmö stad och Jernhusen gemensamt initierade ett parallellt arkitektuppdrag med syfte att gestalta området, och där fyra arkitektbyråer lämnade förslag.

Parterna valde att gå vidare med Kanozi Arkitekter, vars förslag även var det mest nyska-pande och okonventionella. Det bygger på ett koncept kallat ”den glesa kammen”. Det går i korthet ut på att i stället för att fylla kvarteren med en jämn massa av sexvåningshus väljer man att bygga högt och tätt. Därmed blir det möjligt att med bibehållen exploateringsgrad skapa parker som gröna lungor i stadsdelen. Det ger även ett ljusare och luftigare kvarter med fler solbelysta platser. Mot bangården skapas även en upphöjd terrass, ovanför två våningar garage, med inspiration från The High Line-projektet i New York. Terrassen kommer att anslutas till Södra Nyhamnskvarterens våningsplan tre.

– I stället för en trist och problemfylld kvartersbaksida med bullerplank skapar vi en lummig parkmiljö med en cykelväg, framhåller Peter Härle projektledare på Jernhusen.

Betydande mötesplats
En av de centrala punkterna i planen för Södra Nyhamnen är det nya stationstorget Jerntorget som kommer att fungera som en sammanbindande länk mellan centralstationen och Nyhamnsområdet. Flödesanalyserna visar att det kommer att bli en av Malmös mest frekventerade platser, och det är här Jernhusen planerar för sitt första projekt i området, Glasvasen.

– Byggnadens spektakulära form har flera skäl. Vi vill att den ska stå som en fri spelare eller möbel på torget som en kontrast mot den stramare omgivande arkitekturen som Ferdinand Bobergs Posthus och Glashallen vid Malmö Central, säger arkitekt Daniel Hohenthal.

– Runt hela byggnaden vill vi dessutom ha ett flöde. Formen är därför mjukt triangelformad vilket skapar en naturlig diagonal rörelse över torget.

Formen är också ett resultat av en strävan att skapa dynamiska och spännande kontorsytor och att skapa en signaturbyggnad och startskott för Södra Nyhamnen.

Obelisken vid sergels torg
– En av mina personliga inspirationskällor till Glasvasen är nog glasobelisken på Sergels Torg och den typ av glaskonst den representerar, avslöjar
Hohenthal vidare.

Byggnaden har försetts med ytmonterad Led-belysning för att i likhet med obelisken kunna lysa upp storstadsnatten.

Glasvasen blir sex våningar hög och fasaden kläs i en kombination av klart fönsterglas och färgat fasadglas. Byggnaden får två huvudsakliga entréer. Den officiella besöksentrén förläggs på byggnadens västra sida mot vattnet och posthuset medan den informella entrén passerar bottenvåningens kafé, och restaurangen placeras mot torget.

Det öppna och transparenta intrycket fortsätter på insidan. De båda entréerna leder fram till ett helt uppglasat trapphus med inslag av screentryckt glas med likaledes uppglasade hissar. Golven utförs i fin natursten.

Daniel Hohentals vision är att man ska känna det som om man rör sig på en gränd, eller gata i vertikalled ut mot vilken alla hyresgäster har möjlighet att marknadsföra sig.

På källarplanet byggs ett cykelgarage med tillhörande omklädningsrum. Några ytterligare gemensamma faciliteter medger inte byggnadsvolymen.

Bästa hållbarheten
Kontorsvåningarna på plan två till fem får 1 245 kvadratmeter uthyrningsbar yta vardera som kan rymma mellan en och fyra hyresgäster. Plan två och sex får en något mindre uthyrningsbar yta. Planlösning och rumsindelning inom de uthyrningsbara ytorna blir helt flexibel och öppen.

Glasvasen ska certifieras enligt Breeam Excellent.

– Det mest miljövänliga med Glasvasen och samtidigt det vi erhåller mest poäng för i certifieringsprocessen är faktiskt läget, avslöjar Peter Härle.

– Bara genom att bygga stationsnära har vi minskat restid och koldioxidutsläpp väsentligt, säger han.

Av energiskäl samt för att ge bra inomhusklimat är cirka 50 procent av fasadens glasyta bakombyggd med täta väggar. Moderna isolerglas och mellanglaspersienner bidrar också till att hålla inomhusklimatet på en behaglig nivå.

Uthyrningsläget är gott. Nyligen bestämde sig Mannheimer Swartling Advokatbyrå för att flytta sin verksamhet från Södergatan till 2,5 våningsplan i Glasvasen. I november 2015 är det dags för inflyttning. Då är konstruktionen för nästa byggnad öster om Glasvasen, innehållande hotell, kontor bostäder och handel, redan uppe. Ytterligare ett steg österut planeras det för Malmös nya tingsrätt som ska flytta in 2018.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Missa inte! Bostadsdagen Öresund: Ny vår för bostäder

Måndag den 2 november, Malmö Börshus, Malmö.
Klicka här för mer info!

Fler Projekt

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan