Solen ger skjuts åt Vattenfalls nya kontor

Det gröna tänket är en grundläggande ingrediens för Vattenfalls nya huvudkontor. Projektet som betyder en investering på över en miljard kommer att stå klart om ett och ett halvt år.

I det byggintensiva Arenastaden vid Solna Station, strax norr om Stockholm, pågår nu flera olika projekt. Det mest påfallande är naturligtvis stadionbygget, det som gett området sitt nya namn. Snart kommer även en hög hotellbyggnad att börja synas. Intill dessa pågår arbetet med Vattenfalls nya huvudkontor. En investering om cirka 1 miljard kronor.

För tre år sedan började Fabege prata med energibolaget som då sökte nya lokaler. Först letade man efter möjligheter i existerande byggnader – bland annat i fastigheten Uarda 1 som också ligger i Arenastaden. Snart visade det sig dock att den smidigaste lösningen vore en nyprojektering för att nå upp till Vattenfalls målsättning med lokalerna.

– Det blev inte riktigt bra för Vattenfalls specifika miljö- och energikrav så vi startade en nyproduktion. Det var vårt bästa alternativ, berättar Klas Holmgren, chef för projekt och förädling på Fabege.

Målet har varit en modern byggnad som rymmer en stor volym. De höga energikraven har legat till grund för byggnaden och fanns med redan från tidigt kontraktsstadie och har följt med löpande under projek- tets gång. En av utmaningarna har varit att säkerställa engagemanget och förståelsen för de höga miljö- och energikraven inte försvinner på vägen.

– Från ett miljöperspektiv ville vi att det skulle genomsyra fastigheten och då inte bara till ytan utan att den är grön rakt igenom. Vi har varit med och arbetat hela vägen för det, säger Linn Dahlgren, biträdande projektledare hos Vattenfall.

Fyra byggnader knyts samman

Ytan för det nya huvudkontoret är totalt 56.000 kvadratmeter, varav 43.000 kvadratmeter är kontorsyta som ska rymma cirka 2 000 medarbetare. Detta ryms i fyra byggnader av varierande höjd – 8, 10, 12 samt 14 våningar. En restaurang om cirka 1.000 kvadratmeter, som är öppen för allmänheten, ska också få utrymme. Men det som knyter ihop byggnaderna och gör den till en enhet är det stora atrium som finns i mitten och som också varit en av kärnpunkterna i gestaltningen.

– Mycket har handlat om att hela organisationen ska ha en närhet till varandra, berättar Johnnie Pettersson, VD Archus arkitekter. Det ger en bra känsla av team eftersom alla ser varandra, och det ger en känsla av en organisation.

Via det stora atriet sker entré till Vattenfalls olika lokaler.

Entrén leder in till atriet och vare sig man tar hissarna eller trapporna upp kommer man ut på varie våningsplan med atriet framför sig. Detta gör att utsikten låter betraktaren se in i de övriga byggnaderna och alla dess plan och medarbetare som rör sig omkring i fastigheten. Istället för att bryta upp organisationen efter byggnader går Vattenfall efter våningar, för att på så sätt sudda ut gränserna mellan de olika enheterna och möjliggöra bättre samarbete.

– Teoretiskt sett skulle Vattenfalls VD kunna informera samtliga medarbetare i en enda lokal. Ställer man personalen på atriets golv och på pausytorna vid hissarna som finns på alla plan så får hela organisationen plats, berättar Pettersson.

Många bäckar små

För att skapa den energisnåla fastigheten men samtidigt effek- tiva ytor används tunga bärande fasader som har två funktioner. Det skapar öppna ytor utan pelare vilket underlättar justeringar av ytor allt efter behov samt gör fasaderna tätare. Det senare minskar energiförluster- na och betongen är täckt av ett glasskinn som i sin tur minskar vindlaster och håller temperaturen något bättre både under sommaren och vintern. Att fasaden går från en ljus nyans av grön till en mörkare via de olika byggnaderna har dock inget med miljö i sig att göra.

– Det var den vackraste färgen, berättar Linn Dahlgren.

Även när det nya huvudkontoret står färdigt kommer energitänket att fortsätta. Bland annat kommer energianvänd- ningen kunna följas upp per våningsplan för att det lättare ska gå att se var förbättringar kan göras. En typisk kontorsyta förbrukar cirka 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år men i Vattenfalls nya kontor halveras den förbrukningen, även med hyresgästens maskiner inräknade. Allt från bildskärmar till diskmaskiner har valts ut med omsorg och det kommer också finnas ett energiledningssystem.

Utöver att fastigheten använder sig av fjärrvärme och kyla från berget ska även solfångare och solpaneler täcka en del av fasaden. Det är inte enbart för att visa på alternativa källor utan de valda kompletteringarna kommer att stå för 3 av de 50 kilowattimmar som utnyttjas per år och kvadratmeter.

Gröna vindar

Lagom till att den nya Swed- bank Arena öppnar i området 2012 kommer även Vattenfalls nya huvudkontor stå färdigt och inflyttning ska ske i början av september. Fastigheten kommer att klassas med GULD – högsta betyget – enligt skalan Miljöklassad Byggnad. Från Vattenfall är man inte bara nöjd med hur projektet artar sig, utan också över hur det är med och pekar ut riktningen för andra.

– Vi var tidiga med att sätta kraven redan vid kontraktsförhandlingarna och att det har gett utdelning. Flera andra stora företag väljer nu att följa Vattenfalls spår och det får en effekt på byggbranschen och det är kul, kommenterar Linn Dahlberg.

Fler Projekt

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan