Ny skyline som har vatten i blickfånget

På Liljeholmskajen är det klirrande ljudet från vin- och ölbuteljer numera en del av det förgångna. Där reser sig snart istället en imponerade skyline med utsikt mot Södermalm.

Kajen 4, Stockholm

Liljeholmskajen Karta

Läge:
Sjöviksvägen/Vinodlargatan, Liljeholmskajen i Stockholm.

Arkitekt:
Wingårdh Arkitekter

Total yta BTA(kvm):
16 100

Fördelning:
15 500 kvm bostäder
600 kvm lokaler

Antal lägenheter:
183

Byggherre:
JM

Entreprenör:
JM

Inflyttning:
2014 (feb–juni)

Projektstart:
November 2011

Visa faktaruta

Startpunkten för omvandlingen av Liljeholmskajen i Stockholm ligger idag hela 15 år bakåt i tiden. Det var vid midsommar 1998 som JM förvärvade området av Aktiebolaget Vin & Sprit. Det var då ett utpräglat industriområde med flera industribyggnader, en 400 meter lång kaj samt en stor bergrumsanläggning. I anläggningen skötte Vin & Sprit hanteringen av import, buteljering, lagring av öl, vin och sprit för hela landet. När import- och distributionsmonopolet upphörde blev Vin&Sprits kostym för stor varför man valde att avyttra verksamheten vid Årstaviken.

JM har sedan dess utvecklat området i tät dialog med Stockholms Stad med ambitionen att skapa en stadsnära, tät stadsdel med innerstadskänsla. Hittills har totalt 2 500 lägenheter byggts vid Liljeholmskajen och cirka 1 000 återstår innan området är fullbebyggt.

Balkonger i alla väderstreck
Kvarteret Kajen 4 ligger direkt vid Sjövikskajen och öppnar med sitt gårdsrum mot vattnet i norr. Projektet är uppdelat på en låghusdel om 8 våningar och en högdel om 24 våningar. Huvudfasaden är av svart aluminiumplåt med horisontell indelning av svarta plåtband som sveper in låghusdelen samt högdelens balkonger. Ett av högdelens kännetecken är balkongerna som sticker ut åt var sitt väderstreck så att alla utsiktsvyer tas tillvara. Balkongernas yttersta del har en rund avslutning och balkongernas längd ökar gradvis nedifrån och upp. Lågdelens gårdsfasader har fått en övervägande del ljus puts.

Kvarteret vilar på en sockel av grafisk betong formgiven av Henrik Nygren Design. Längs kajstråket i de sydvästra delarna av kvarteret finns det lokaler för verksamheter. Trapphusentréerna är något indragna och har glasade partier som välkomnar in till entréhallarna. Entréhallarna leder fram till hiss och trappor som leder till lägenheter på de övre planen och verksamhetslokalerna i det nedersta planet. Från tre av trapphusen nås den gemensamma innergården.

Färgskalan från byggnadens utsida går igen i entréhallar och trapphus. Det är svart och grått i olika nyanser med vitt tillägg som kontrast på vissa väggar och tak. Byggnadsmaterialet är betong i vägg, tak samt klinkerskiffer på golven. Fokuseringen på husens utformning, materialval och inte minst dess höjd har medfört att Kajen 4 kostnadsmässigt ligger över det genomsnittliga JM-projektet. I skrivande stund, när stommen är uppbyggd till och med plan nio, håller dock projektet budget.

Projektets 183 lägenheter är fördelade på 50 tvåor, 83 treor, 43 fyror och sju stycken femmor med varierande storlek och planlösning.

– Vårt fokus i utformningen av lägenheterna har varit att ta till vara de utblicksmöjligheter som projektets höjd skapar. I de flesta av lägenheterna finns möjlighet att välja mellan öppen planlösning där kök och vardagsrum är integrerade eller mer traditionell med separat kök, berättar Anna Svenson som är projektledare för Kajen 4.

Energieffektivt
JM strävar efter låga energikostnader i alla sina projekt. I Kajen 4 har flera tekniska lösningar implementerats för att åstadkomma detta. Bland annat har fastigheten utrustats med tre frånluftvärmepumpar som ser till att tappvarmvatten och värme levereras ut i hela fastigheten efter behov.

Genom att låghusdelens frånluftssystem ansluts till värmepumpar samtidigt som den högre husdelens ventilationssystem har mycket effektiv värmeåtervinning mellan till- och frånluft stannar den totala energiåtgången i projektet på 61 kWh per kvadratmeter och år vilket är jämförelsevis lågt. Det motsvarar klass B i JM:s energiklassningssystem. På grund av höghusdelens höga höjd har fastigheten tryckstegringspumpar för att se till att alla hyresgäster trots högt placerade lägenheter har bra tryck i tappvattensystemet.

Ett 24 våningar högt hus med 90 lägenheter kräver dubbla och mycket effektiva hissar. Hastigheten är därför något högre än vanliga bostadshissar. De ska även fungera vid brand och är därför övertrycksatta med en tilluftsfläkt vid en brandsituation. Vidare är alla utrymmen i höghusdelen, även lägenheterna utrustade med sprinklersystem i händelse av brand.

Inga prisjusteringar
Intresset för att bo i Kajen 4 har varit stort, inte minst med anledning av att huset är så unikt i dess höjd och utformning med svenska mått mätt.

– Utöver den slående utsikten som flertalet av lägenhetsinnehavarna kommer att få, har många lockats av projektets något annorlunda fasadmaterial och högdelens speciella utformning. Det anser man ger projektet en spännande karaktär som många av våra kunder upplever som unikt och annorlunda – något man gärna vill vara en del av, säger Anna Svenson.

Hon berättar vidare att försäljningen därför gått mycket bra och att intresset varit stort, framför allt för projektets höghusdel men även för lägenheterna i låghusdelen. Någon prisjustering har därför, trots dagens kärva ekonomiska klimat, inte behövts göras. Tvärtom har bokningstakten varit så pass bra att JM inom kort släpper nästa projekt längs Liljeholmskajen till försäljning. Det heter Kajen 5 och är ett mycket snarlikt projekt vilket ligger alldeles bredvid Kajen 4 där inflyttning kommer att ske successivt under 2014.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Tillbaka till förstasidan