Nu fylls grusgropen med liv och rörelse

Kvarteret Hunden, Luleå

Kvarteret Hunden - Karta

Läge:
Storgatan/Smedjegatan, Luleå

Byggherre:
Norrporten

Total yta BTA(kvm):
29 000

Ytfördelning (kvm):
5 200 kvm kontor
4 000 kvm handel
3 300 kvm bostäder
11 000 kvm hotell + garage

Arkitekt:
Andreas Fries, Strategisk arkitektur och Effektgruppen

Entreprenör:
Peab

Projektstart:
2006

Inflyttning:
Hösten 2013

Visa faktaruta

Efter flera års fördröjning byggs nu Luleås nya gigantiska multikvarter. Orten får ett tillskott av moderna kontorslokaler, ett spektakulärt hotell samt bostäder med panoramavy över Luleälven.

Kvarteret hunden i centrala Luleå har fina anor. 1905 uppfördes Ebeneserkyrkan i kvarteret och med sin blandning av nygotik och jugend är kyrkobyggnaden ett av Luleås mer välkända hus och som byggnadsminne skyddat mot rivning. Just nu balanserar Ebeneserkyrkan som enda kvarvarande hus i kvarteret intill en stor grusgrop som minner om 60-talets stadsutveckling i Sverige.

– Vi förvärvade ”Hunden” 1997 som en förädlingstomt. Projekteringen inleddes 2006 och bygget skulle egentligen ha startat 2008 men finanskrisen slog till och vi drog då ner arbetet på sparlåga till 2010. Våren 2011 sattes slutligen spaden i jorden berättar Norrportens regionchef Leif Löfgren.

Under vintern har här gapat ett stort hål efter att allt utom redan nämnda Ebeneserkyrkans hus rivits och grävskoporna tug-gat sig nedåt för att göra plats för ett garage i två plan med totalt 134 platser. Nu är byggnadsarbetena i full gång och hösten 2013 beräknas det stå klart. Totalt omfattar projektet 29 000 kvadratmeter.

Läker ett sår i stadsbilden
Tvärs över Storgatan ligger galle- rian Smedjan och åt andra hållet, på andra sidan Skeppsbrogatan ligger det för snart fem år sedan färdigställda Kulturens Hus.

– Projektets syfte är att läka ett sår i stadsbilden och länka Storgatan med Kulturens hus. Vi har låtit hela gestaltningen av kvarteret utgå från Luleås stadsmiljöprogram. Där tog vi fasta på en del av det som är typiskt för staden, som halvöppna gårdskvarter med olika volymer och genomgående ljusa stenfa- sader, berättar Andreas Fries på Strategisk Arkitektur som varit projektets arkitekt.

Fastigheten blir även energioptimerad och såväl värme som kyla kommer att tas genom flera borrhål till grundvattennivån, en så kallad akvifärlösning.

Det elva våningar höga bo- stadshuset i kristallisk vit puts kommer att innehålla 30 lägen- heter med en liten 4:a, en 3:a och en 1:a per plan, samtliga med indragna balkonger med sjöutsikt. Det blir kvarterets utropstecken i hörnet Smedjegatan/ Skeppsbrogatan.

– Kommunen har varit väldigt tillmötesgående och flexibel. Från kommunens sida ville man till och med att vi skulle höja vissa byggnader, avslöjar Leif Löfgren.

Bra fart på uthyrningen
Utmed Smedjegatan med fortsättning in på Storgatan ansluter kontors- och butiksdelen av projektet. Merparten av butiksytan är redan uthyrd till Åhléns som flyttar från Diös fastighet vid Storgatan två kvarter bort. Entréerna är placerade vid Storgatan samt i hörnet Smedjegatan/Skeppsbrogatan vid Kulturens hus. Därmed skapas ett inomhusstråk genom hela kvarteret. Genom att hörnentrén mot Kulturen Hus dras in något från gatan skapas också ett mindre torg.

Längs Storgatan förses de två nedersta kontorsplanen med kalkstensfasad och fönstergruppering för att passa till Ebeneserkyrkans ockrafärgade jugendfasad. De två översta våningarnas taklandskap får en friare formgivning. Formspråket går igen utmed Smedjegatan även om formspråket och materialet blir lite enklare där.

Entrén till kontorsbyggnaden är belägen vid Smedjegatan. Kontorsytorna är fördelade på fyra våningsplan om 1 000 kva- dratmeter i det nedre till cirka 600 kvadratmeter i det översta planet, Varje våningsplan kan delas mellan två hyresgäster.

– Kontorsuthyrningen har gått jättebra. Även om vi idag inte är i ett läge där vi kan offentliggöra några av hyresgästerna så kan jag redan nu säga att samtliga ytor kommer att vara uthyrda när projektet står färdigt hösten 2013. Projektet hade aldrig startats med bara hotelldelen uthyrd. Vi har av- vaktat tills vi kände oss trygga främst med kontorsuthyrningen så inget har gått på spekulation, framhåller Löfgren.

Hotelldelen om sju våningar med ingång från Skeppsbroga- tan får i likhet med kontors- och butiksdelen ett transparent, glasat entréplan. Medan resten av fasaden kläs med något mörkare mineralskivor än övriga kvarteret. Fönstren kläs med olikfärgade skivor för att göra fasaden mer spännande och samtidigt trolla bort lite av det typiska hotellutseendet. Hotellet kommer att drivas av Hilding Holmqvist, vilket varit klart redan från projektstart.

Skybar och högt spa
Det fyrstjärniga affärshotellet kommer att ha 160 rum varav 133 kommer vara dubbelrum och 15 sviter. Interiören kom-mer anknyta till regionens metallhantering och gruvbrytning. Sten och metall kommer därför att bli dominerande inslag i inredningen och den ge- nomgående färgsättningen blir naturnära. Allmänna utrymmen som lobby och restaurang får ett avancerat ljussystem där ljussättningen skiftar utifrån ett au- tomatiserat årstidsschema. Där även ljudkulissen ändras.

Markplanet i hotelldelen kommer att rymma en konferensanläggning med två hallar som rymmer 195 respektive 160 personer, sju konferensrum som rymmer 20-60 personer samt sex mötesrum för max 18 personer. Hotellets översta våning ska inrymma en restaurang med plats för cirka 400 gäster och skybar med utsikt över Luleälven. Temperaturen i älven är inte alltid
så lockande, som varmast 12-13 grader sommartid, vilken tur då att det finns en spaanläggning en trappa ned från skybaren.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan