Gammal silo blir attraktiva bostäder

Silon, Nyköping

Läge:
Vid hamnen, gångavstånd från centrum.

Projektkostnad (ca):
100 mkr

Arkitekt:
Annika Palmborg, Sweco

Entreprenör:
Peab

Byggherre:
Brf Västra Skeppsbron 1 / Peab

Total yta BTA(kvm):
6900

Lägenheter:
44 lägenheter om 3–4 RoK, varav 2 etagelägenheter.

Projektstart:
2011

Inflyttning: 
Sommaren 2013

Visa faktaruta

I ett projekt för 100 miljoner kronor, som ska koppla det gamla till det nya, bygger Peab om den gamla silon i Nyköping till fräscha lägenheter med annorlunda form.

En kall lördagsmorgon i februari stod det ett tjugotal personer och köade för att få besöka det som kommer att bli Nyköpings nya profilfastighet.

Att folk faktiskt köade är i sig ovanligt i staden, men vad som kanske är mer ovanligt är formen på den nya byggnaden – det är resterna av en silo.

Många av de silos som finns i Sverige började läggas ned i och med att Lantmännen under 90-talet och framåt drev ett projekt för att minska kostnaderna och öka intäkterna. Platsen för det nya bostadshuset, i regi av Peab, är just en nedlagd silo som byggs om till bostäder.

Av de ursprungliga arton cylindrarna revs hälften ned med hjälp av norra Europas största betongtugg i fjol. Efter dammet lagt sig stod nio sammansatta cylindrar kvar som nu kommer att resultera i ett sjutton våningar högt hus med totalt 44 lägenheter och med en total höjd om cirka 51 meter. Från femtonde våningen i det halvfärdiga huset går det att se långt. Hamnen och skärgården åt ena hållet och staden åt det andra. Lagom till sommaren 2013 kommer byggnaden att vara färdig för inflyttning.

Tydliga krav
Annika Palmborg, Sweco Architects, har varit med i projektet från 2006 då Lantmännen fortfarande ägde silon. Vid den tiden var den fortfarande delvis i drift. Först var tanken att Lantmännen själva skulle utveckla området. Att riva silon och bygga ett nytt höghus var inte aktuellt då det inte hade gått igenom från kommunens sida.

– Vi fick uppdrag att skissa på förändringar av hela kvarteret och att göra en detaljplan tillsammans med Nyköpings kommun. I detaljplanen anges att del av silon inte får rivas. Peab köpte sedan tomten av Lantmännen och vi på Sweco fick fortsatt uppdrag att jobba vidare med Peab, berättar Palmborg.

Som det är idag har orten få höga byggnader. Det finns ett vattentorn som höjer sig högt över staden på kullen där det står. Dessutom två relativt nybyggda bostadshus, drygt 50 meter höga, som Peab också uppfört. Utöver det finns det inte mycket som sticker ut, förutom några enstaka fabriksskorstenar.

Att då använda sig av den redan existerande silon var ett sätt att behålla höjden, igenkänningsfaktorn och skapa liv
i området, vilket även är skälet till att de låtit behålla en ljus ton i fasaden. Men speciellt bibehåller det något som varit en del av Nyköping i åttio år.

– Silon ingår ju i Nyköpings historia och det är ett sätt att skapa en kontinuitet i en bygd, att man behåller istället för att bara riva, säger Annika Palmborg.

Komplicerade grunder
Det har dock inte varit helt utan problem som Peab har tagit itu med förändringen av Silon. Faktum är att det hade varit lättare att riva den och bygga ett nytt bostadshus från grunden – för att inte tala om mer ekonomiskt.

Ett av de problemen som insågs snabbt var att det krävdes mycket planering för att skära ut de fönster som ska finnas i varje lägenhet. För att cylindrarna ska kunna behålla stabiliteten har man fått arbeta efter en specifik plan för i vilken ordning fönstren öppnas, efter att man lagt betongen för golvet vid våningsplanen.

– Ingen bygger ju så här, berättar Jimmy Karlsson, projektledare på Peab, som varit med och drivit genom projektet.

Och det är där poängen ligger. Ingen hade fått för sig att bygga ett hus som består av nio cylindrar. Det är inte praktiskt. Det krävs att skelettet redan finns på plats för sådan idé, och därmed grunden för hela konceptet. Det är däremot unikt, skapar intresse och låter den gamla byggnaden delvis finnas kvar som stomme åt den nya, samtidigt som det resulterar i bostäder som – i Nyköpings nivåer mätt –
ligger på en högre prisnivå.

– Nu i efterhand inser vi att vi nog hade kunnat ta ännu mer betalt för de främsta av lägenheterna i silon, berättar Karlsson.

Västra skeppsbron
Silon kommer att ha två ingångar och två hissar, den ena aningen större än den andra. Invändigt består våningarna av tre lägenheter per plan, med undantag för plan 16, ovanpå det som tidigare var silon. Där kommer två större etagelägenheter om två våningar vardera att byggas.

Den instinktiva reaktionen för många är att ifrågasätta den runda formen och hur det kommer att fungera på insidan för de boende. Men då lägenheterna alla är rymliga (mellan 3-4 ROK om cirka 100 kvm) ger det plats för att dra fler väggar inuti. Dessa ger tillgång till räta vinklar.

Till varje lägenhet finns det en tudelad balkong, där ena delen är inglasad och den andra öppen, med två separata dörrar in till lägenheterna.

För Peab är siloprojektet endast startskottet i området Västra Skeppsbron. Här planerar bolaget att i en andra etapp bygga fyra låga lägenhetshus kring Silon, mot kajen – även alla dessa med sjöutsikt. Men det är just den sjutton våningar höga fastigheten som kommer att synas allra bäst.

– Det är det bästa läget, alla kategorier, kommenterar Jimmy Karlsson.

Som en sista ögonblinkning till det gamla kommer en – med dagens mått mätt – antik kontrollpanel för silon, komplett med blinkande lampor, att monteras upp i entrén och välkomna de nya bostadsägarna när de anländer.

TEXT JOHANNES WREDENMARK

Fler Projekt

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Tillbaka till förstasidan