Omkring 100 000 personer beräknas passera området dagligen och NCC hoppas på att unika butiker ska locka många kunder. Illustration: FOJAB

Från parkering till Malmös ansikte utåt

Nya Triangeln är ett projekt i miljardklassen. Intill stationen för Citytunneln och det befintliga köpcentrumet uppförs nu en ny galleria, kontor och bostäder som ger området en nystart.

Den tidigare ödetomten i centrala Malmö, intill Triang­eln, har varit utrymme för både parkeringsplatser och många visionära planer. Under 80-­talet var det meningen att det nya stadsbiblioteket skulle byggas där. Det blev inte av utan istället valde man att bygga ut det befintliga biblioteket.

Lite senare var det tänkt att stationen för Citytunneln skulle placeras där, men även dessa planer justerades. Idag finns stationen istället på tomten in­till, framför kyrkan.

Det var i samband med att den lösningen togs fram som planeringen av Nya Triangeln påbörjades. Under de tio år som hunnit passera från projektidé till att första spadtaget togs – i slutet av augusti i fjol – har pro­jektet bibehållit mycket av den utformning som tidigt skissades, med vissa undantag.

– Utformningen har tippat över till att innehålla fler bo­städer under de senaste årens planering, berättar Ulrika Lind­mark på NCC.

Från utgång till entré
Det NCC hoppas att göra med projektet är att ge området en ny framsida. Mycket tack vare stationen för Citytunneln som har fått slutet av centrum att bli början istället. Det är där, när man lämnar stationen, som re­senärerna kommer att möta Nya Triangeln.

– Istället för att vara en utpost för centrum blir det entrén till det, säger Lindmark.

Starkt flöde
Själva närområdet har en blan­dad karaktär och det går att finna statsteater, skola, konst­ hall och mycket bostäder. In­nerstaden med alla sina butiker leder till platsen och tack vare tågstationen och den knutpunkt för bussar som också finns här räknar man med att omkring 100 000 personer passerar plat­sen varje dag.

Det här är inget externt köp­centrum som man tar bilen till för att köpa en ny TV, det här är cityhandel och flödet av männis­kor är viktigt. Kollektivtrafiken förstärker läget.

Av de 37.000 kvadratmeter som projektet består av upptar handeln omkring 12.000 kva­dratmeter. Gallerian om två våningar kommer att innehålla 60–70 butiker, vilket innebär att det NCC riktat in sig på är aningen mindre butiker.

Precis som så många konkur­renter vill bolaget locka kedjor som finns i Europa men inte i Sverige för att undvika att upp­ levas som snarlikt andra köp­ centrum.

Siktet är unik cityhandel med flaggskeppsbutiker som lyfter köpcentrumet och än så länge har avtal skrivits för omkring 40 procent av ytorna.

Handeln knyts samman
Det intilliggande köpcentret Triangeln, som ägs av Vasakro­nan, har ungefär dubbelt så stor handelsyta. Detta kommer att knytas ihop med Nya Triangelns galleria. Just nu investerar Vasa­kronan 300 miljoner i en större om­ och tillbyggnad av sin del och målsättningen är att den ska bli färdig lagom till att Nya Tri­angeln slår upp dörren och ge en nystart för hela området.

Handelsplatsen ska interiört upplevas som en enhet. Däre­mot finns det inga planer på att knyta ihop de två delarna exte­riört genom deras gestaltning, och vad namnet på den nya utbyggda gallerian blir är ännu inte bestämt.

Kontor och bostäder
Omkring 4.600 kvadratmeter av nyproduktionen blir kontor, fördelat över fyra plan ovanpå gallerian. Det översta kontors­våningsplanet blir indraget och får en terrass.

Det finns få nybyggda kontor i centrum och från NCC:s sida räknar man med hyror i samma nivå i som vid Hjälmarekajen och Universitetsholmen i Västra hamnen. Hittills har dock inga avtal skrivits och uthyrningsar­betet har precis påbörjats. Till en början kommer man att rikta in sig på att inte hyra ut mindre än halva våningsplan.

Bostadsdelen av projektet finns i fyravåningshus längs med gatan men också i ett höghus om elva våningar ovanpå kontoren och gallerian. Totalt är det 188 bostäder som byggs. De boende kommer att ha två entréer, en för de i höghuset och en för de som bor längs med gatan.

En unik del i planerna för bostäderna är de specialgjorda cykelhissarna som kommer att finnas i båda entréerna och låta boende och arbetande ställa sina cyklar på den gård som byggna­derna omgärdar.

Komplexa indelningar
Det är ett komplext projekt där tredimensionell fastighetsbild­ning använts. Handelsdelen inklusive garage utgör stamfas­tighet – och sedan blir det en 3D­-fastighet för kontorsdelen och två 3D­-fastigheter för bo­städerna. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Fastigheterna kommer troligen ha flera olika ägare framöver.

– Komplexiteten i kombina­tion med att bygga något så pass stort mitt inne i staden har varit en utmaning, berättar Ulrika Lindmark.

Som numera är brukligt kom­mer projektet vara grönt och kontors­- och köpcentrumdelen klassas som ”very good” enligt BREEAM.
När fastigheterna, med dess hållbara utformning, står färdi­ga 2014 kommer det ha innebu­rit en investering i miljardklas­sen och centrala Malmö får en revitalisering av ett område som tidigare inte utnyttjats optimalt. De som saknar den gamla par­keringsplatsen får köra ned i det nya garaget med 400 platser.

Fler Projekt

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan