Första parkett vid havet ska locka till kreativitet

Fullriggaren är det tredje stora utvecklingområdet i Västra Hamnen. Mitt bland de nya bostäderna bygger Briggen ett nytt kontorshus. Projektet har startats utan en enda klar hyresgäst.

När projekten för Bo01 stod färdiga fortsatte utvecklingen av Västra Hamnen efter några år med utbyggnaden av 600 lägenheter i kvarteret Flagghusen. Dessa stod klara 2007-08 och genomfördes utan de stora bidrag som mässprojektet några år tidigare kunnat åtnjuta.

Utvecklingen går nu vidare med kvarteret Fullriggaren där förberedelsearbetet pågått se- dan 2008. Enligt Malmö stad ska nu de bästa erfarenheterna från de föregående två områdena förenas här.

Området byggs av 11 bolag. Förutom Briggen har Bygg-Vesta, Botrygg, Stena, Nevsten, Byggnads AB Tornahem, Fastighets AB Suell, Parkering Malmö, Haga Gruppen, HSB och Derome byggrätter i kvarteret. Medan de övriga bolagens projekt är relativt likartade, med en merpart bostäder och verksamhetslokaler i markplan, så uppför Briggen en helt kommersiell fastighet.

Exploateringskonceptet för området Fullriggaren består vid sidan av miljöhänsyn även av ett visst samarbete byggherrarna emellan. Det tar sig bland annat uttryck i ett gemensamt parkeringshus med 300 platser där gemensam bilpool med miljöcertifierade bilar är stationerad. Briggen är med och betalar en årsavgift så att hyresgästerna fritt kan nyttja bilpoolen de första fem åren.

Hyresgästens visioner styr

Briggen har sedan projektidén lanserades 2008 samarbetat med arkitektbyrån Jais-Nielsen White, som även ritat Deromes bostadshus i kvarteret. För Briggen innebär projektet den första satsningen i Västra Hamnen.

Tomten är belägen i hörnet av Östra Varvsgatan och den ännu ej anlagda Riggaregatan. Byggnadens två huvudentréer kommer att ansluta mot den senare medan verksamheterna i bottenplanet får entréer direkt från respektive gata.

– Vi har valt att göra trapphuset så öppet och ljust som möjligt för att i möjligaste mån fjärma oss från den alltför vanliga känslan av mörka trapphus, säger Marianne Eggert, uthyrningsansvarig på Briggen. Vid sidan om trappan finns de glasade hissarna.

Vilken verksamhet som ska etableras i bottenplanet är inte fastställt ännu men det finns möjlighet att öppna såväl restaurang som kafé där. Önskar någon av de större hyresgästerna en egen reception i markplan finns utrymme för detta.

Byggnaden kommer att ha sex fulla kontorsplan om vardera drygt 900 kvadratmeter. Briggen räknar med att hyra ut fastigheten till ett par större hyresgäster och några mindre.

Genom de två trapphusen finns det möjlighet att dela våningsplanen i upp till tre separata enheter. Den minsta uthyrningsbara ytan blir strax under 300 kvadratmeter. Det gör lokalerna flexibla och det är hyresgästens önskemål och visioner som sätter gränserna för layouten av lokalerna. Det gäller även materialvalen där standarden är hög redan i grundutförandet och vald med tanke på att hålla över tiden.

Det blir fri utsikt över Öresund från kontorsvåningarna i Fullriggaren.

Förväntningarna på hyran börjar strax under 2.000 kronor per kvadratmeter i det nedersta planet för att sedan öka med en 50-lapp per våningsplan. På Briggen hoppas man att läget invid vattnet ska locka företag som söker en harmonisk miljö som stimulerar kreativitet.

Penthouse med havsutsikt

Toppvåningen, den sjunde, består av två penthouselokaler om vardera drygt 100 kvadratmeter. Den ena är kostnadsfri att nyttja för alla hyresgäster i huset. Kanske för en internkonferens eller säljmöte etcetera. Det andra penthouset är dock tänkt att hyras ut i kombination med annan kontorsyta.

I källarplanet finns ett parkeringsgarage för 45 bilar samt cyklar. Skulle populariteten att använda tvåhjuling bli stor bland dem som jobbar i fastigheten kommer det att finns ännu en cykelparkering på bak- sidan av huset.

Energisparande åtgärder

Fasaden kläs med plattor i fiberbetong för att stå emot havsvindarna från Öresund. Mot norr bryts fönsterbanden av med glasburspråk som sträcker sig över en eller flera våningar som ger panoramafönster från golv till tak. Mot söder och väster är fönstren mindre, för att hålla ned kylbehovet samtidigt som de får utanpåliggande solskydd med inbyggda, energialstrande solceller. Taket blir ett sedumtak som under sommarmånaderna binder regnvattnet och hjälper till att kyla fastigheten medan det under vintern fungerar som naturlig isolering.

Fasadmaterial, solceller, ett till två mindre vindkraftverk på taket bidrar tillsammans med närvarostyrd ventilations- och belysningskontroll till att sänka energibehovet med 25-30 procent gentemot BRR-normen vilket är projektets målsättning.

Projektet intresserar

Bottenplattan började gjutas för ett par veckor sedan.

– Sommaren 2012 räknar vi med att de första hyresgästerna ska flytta in men något datum är ännu inte fastställt, säger Marianne Eggert.

– Vi har ännu inga underskrivna kontrakt med några hyresgäster vilket sannolikt beror på att projektet inte är inflyttningsklart förrän nästa sommar och de hyresgäster vars kontrakt löper ut då precis startat sin omlokaliseringsprocess. Intresset för Fullriggaren är stort och vi arbetar med ett antal intressenter, avslutar Eggert.

Fler Projekt

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Tillbaka till förstasidan