Energianvändning mer än halveras i äldre hus

Nyproduktion som uppnår högt ”grönt” betyg imponerar allt mindre. Utmaningen finns i att bygga om äldre hus. AMF Fastigheter och Sweco har antagit en gemensam utmaning.

Trängkåren 6, Stockholm

pr-swecon

Adress:
Gjörwellsgatan 22 – 28, Kungsholmen, Stockholm

Läge:
59°32’81”N 18°01’85”E

Byggherre:
AMF Fastigheter

Total yta BTA(kvm, Sweco):
25 000

Ytfördelning (kvm):
Totalt: 38 700 kvm
Kontor: 30 100 kvm
Butik/restaurang: 5 000 kvm
Övrigt: 3 600 kvm

Arkitekt:
Sweco Architects

Entreprenör:
Delad entrepenad

Projekt klart:
2012

Inflyttning:
april 2012 (etapp 1) oktober 2012 (etapp 2)

Visa faktaruta

Under 2010 var AMF Fastigheter mycket nära att tappa en av sina absolut största hyresgäster. Sweco sökte nya lokaler och ville till en fastighet där all personal, som är utspridd på tre ställen, kunde samlas för att få synergieffekter i bland annat skapande av nya affärsmöjligheter när medarbetare inom de olika dotterbolagen träffas.
Sweco hade ett 40-tal förslag om nya lokaler att välja mellan och att stanna kvar fanns långt ner på bolagets lista. Vid AMF Fastigheter kände man nästan att hoppat var ute för den stora hyresgästen på Kungsholmen.

Charlotta Liljefors Rosell, affärsområdeschef Kontor berättar:
–Vi sade, låt oss tillsammans göra ett pilotprojekt. Låt oss visa att det går att bygga om en 50 år gammal fastighet till de krav som ställs, både när det gäller hållbarhet och att skapa en mötesplats för företaget, ett stort öppet vardagsrum i fyra våningar.

Från 179 till 57 kWh
Just det sistnämnda har blivit mycket viktigt för Sweco och såväl bolagets ledning som ingenjörer lockades av utmaningen.

Nu, nästan två år senare är den första av två ombyggnads­etapper nu nästan klar och de ”gröna” hållbarhetskrav som ställdes ser ut att uppnås. Parterna siktade på att nå klassificeringen Miljöklassad byggnad Guld för ombyggda fastigheter. Sweco ville dock att målsättningen i del­momentet ”energi” skulle sättas lika högt som kraven när det gäller nyproduktion.

För att lyckas måste energianvändningen sänkas rejält. Tidigare hade den i fastigheten i snitt varit 179 kWh/kvm och för att nå målsättningen för guld krävs att komma under 84 kWh/kvm. Simuleringar hittills visar att AMF och Sweco kan landa så lågt som 57 kWh/kvm.

– Det återstår att se på vilken nivå vi landar, men det ser bra ut, säger Michael Eskils, teknik- och miljöchef på AMF Fastigheter.

Duon har tillsammans arbetat fram en handlingsplan för hur energiförbrukningen ska mer än halveras.

Större delen av fastighetens fönster ska bytas ut och vid behov förses med solavskärmare. Ett borrhålslager med 26 hål ner till 280 meters djup gör att man kan nyttja frikyla och värme ur berget. Till borrhålet kommer även värmepumpar att anslutas. Ett nytt styrsystem förses med prognosstyrning, som gör att värme och kyla kan anpassas efter väderprognoser. Befintliga kylmaskiner byts ut, och ventilationssystemet ersätts med aggregat som har 90 procent återvinningsgrad.

SvD och Spendrups flyttat
Fastigheten Trängkåren 6 på Gjörwellsgatan 22-28 i Marieberg stod klar 1961 och är för de flesta mest känd som Svenska Dagbladet-huset. Tidningen ägde också fastigheten fram till 1973 då Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) förvärvade. I slutet av 60-talet byggdes låghusdelen, dåvarande tryckerihallen, på med två våningar och på 80-talet kom ännu en tillbyggnad. Då DNEX-tryckeriet i Akalla stod färdigt 1993 flyttade tidningen in i fastighetens teknikutrymmen samtidigt som Sweco flyttade in i höghusdelen.

1997 förvärvade AMF Fastigheter det stora ”tidningshuset”. I augusti 2001 var SvD-eran över. Ungefär samtidigt valde Spendrups att flytta sitt huvudkontor, med cirka 10 000 kvadratmeter i låghusdelen, till sitt eget nybygge i Vårby. Därefter har Sweco expanderat in även i låghusdelen och är idag totalt dominerande, men inte enda hyresgäst i fastigheten.

Ombyggnadsprojektet innebär att Swecos del om 25 000 kvadratmeter görs helt ren interiört. Anders Tengboms välkända fasad lämnas däremot orörd. Byggprojektet är av praktiska skäl uppdelat i två etapper, låghusdelen står klar i april, då höghusdelen töms för att i sin tur stå klar i oktober. Detta gör man för att Sweco ska kunna nyttja huset för sin löpande verksamhet även under bygg­perioden. Man har även hyrt evakueringsytor i DN-huset (ägs av Fabege) samt i Gallerian (AMF) vid Hamngatan.

Spektakulär ombyggnad
I låghusdelen sker den mest spektakulära ombyggnaden.
– Från entrén i hörnet på låghusdelen mot DN-skrapan leds besökaren in i en 50 meter lång och nio meter bred ljusgård med generösa lju­sinsläpp från nya taklanterniner. Ljusgården ska associera till ett vardagsrum där både personal, kunder och våra gäster umgås. Där finns mötesrum med olika karaktärer, kafeteria, lounge­utrymmen och informella mötesplatser, berättar inredningsarkitekten Christer Stenmark vid Sweco.

I anslutning till ljusgången byggs även personalkafeteria samt en hörsal för 140 personer.

Höghusdelen består av 14 våningsplan och 13 av dessa får likvärdig planlösning. Från hissarna kommer besökarna in i en öppen yta med plats för informella möten. Antalet kontorsrum är ytterst begränsat. Det innebär att såväl koncernchefen som VD för Sweco Sverige sitter i kontorslandskap. Längst upp, på våningsplan 14, blir det emellertid en annan lösning. Där skapas en lounge avsedd för representation och möten på koncernnivå.

– Detta blir ett referens­projekt när det gäller att bygga om äldre fastigheter som både vi och Sweco kan använda oss av framöver, konstaterar Charlotta Liljefors Rosell.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Projekt

Modernt köpcentrum bakom kvartersfasad

Om drygt två år öppnar gallerian som ska bli den sammanhållande länk som binder samman bostäder och kontor i Mölndals ambitiösa stadsförnyelseprojekt.

Projekt

Från sliten småindustri till flaggskeppens hemvist

Snart öppnar Skandinaviens största köpcentrum. Åtta meter höga glasväggar ska hänföra besökarna till shopping, och ägaren lockar dessutom med annat som är nytt för Sverige.

Projekt

Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Projekt

Startskottet för ny stadsdel som utmanar

Vid sidan av att vara ett spektakulärt byggnadsprojekt utgör Glasvasen även startskottet för ett omfattande stadsförnyelseprojekt benämnt Nyhamnen.

Projekt

Omstritt projekt vann gehör med dansk design

Striderna har varit många om den blivande Station Stockholm Citys utformning. Ett flertal förslag har kasserats eller skjutits i sank av Länsstyrelsen men nu är projektet äntligen igång.

Projekt

Sista Domusskylten ner – nya centrum växer fram

Galleria Boulevard ska nystarta Kristianstads centrumhandel. Tre kvarter förvandlas helt och en stadsdel som hamnat i bakvatten ska genom det vändas till en stolt framsida.

Projekt

Tre åttiotalshus ersätts av ett kontorspalats

Helt uthyrt och långa hyresavtal, ända till 2029, var inte nog. Pembroke valde att slå ned de inte ens 30 år gamla byggnaderna och satsa på en ny hypereffektiv ”kontorsmaskin”.

Tillbaka till förstasidan