Efter 20 år ska täby centrum ömsa skinn

Nya Täby Centrum

Läge:
16 kilometer norr om Stockholm med bil och 12 km fågelvägen.

Byggherre:
Unibail-rodamco

Projektkostnad (ca):
2000 mkr

Total yta BTA(kvm):
78 000

Nya ytor:
28 000 kvm ny handelsyta samt underjordiskt garage med ca 1100 platser.

Arkitekt:
Charles dunnett, dunnettCraven

Entreprenör:
Strabag

Projektstart:
2011

Färdig:
Hösten 2014

Visa faktaruta

Det var Stockholms största köpcentrum. Nu görs en miljardsatsning för att lyfta Täby Centrum och det blir en flygande start redan långt innan det åter invigts – med landets första Apple Store.

När det gäller nya köpcentrum talas mest om bygget av Mall of Scandinavia i Solna och Emporia i Malmö. Men även i Täby sker en mångmiljardsatsning och liksom i Solna så är det franska giganten Unibail-Rodamco som ligger bakom investeringen.

Det ursprungliga Täby Centrum öppnade sina portar 1968. Idén om ett inglasat inomhuscentrum, Sveriges första, var inspirerat av amerikanska förebilder. 1991 var tiden mogen för nästa utbyggnad. Då tillkom den likaledes inglasade butiksgatan, med inspiration från butiksmixen på Drottninggatan, 110 meter lång och i tre våningar samt kontorsbyggnaden. Utbyggnaden innebar samtidigt att centrumets ytor fördubblades till 50 000 kvadratmeter och cirka 160 butiker.

Efter nära 20 år var tiden återigen mogen för omoch tillbyggnad. År 2009 undertecknades exploateringsavtalet mellan Täby kommun och Unibail-Rodamco om den nu aktuella utbyggnaden. Totalentreprenör blev Strabag, som har fått i uppdrag att både bygga ny parkering samt bygga om och ut befintligt centrum. Totalt investerar Unibail-Rodamco drygt 2 miljarder kronor i och runt Täby Centrum.

Ledord: ljust och vänligt
Renoveringen av det befintliga centrumet omfattar, golv, räcken, innertak och butiksfronter och startade våren 2011 i den äldsta delen av centrumet. Ytskikten i det nya Täby Centrum kommer i huvudsak bestå av naturmaterial, vilket den brittiska arkitekten DunnettCraven har haft som utgångspunkt vid designen av sitt vinnande förslag.

– Vi har strävat efter att ge centrumet en ljus, mjuk och vänlig prägel. I de ursprungliga delarna har vi öppnat upp och försökt göra ytorna mer överskådliga, säger arkitekten Charles Dunnett.

Bland annat har onödiga broar och trappor som skymde sikten tagits bort. Arkitekten tycker nu att den äldsta delen har fått tillbaka något av sin ursprungliga charm, den tidigare renovering anser han var mindre lyckad och gjorde anläggningen tung och mörk.

– Ett centrumprojekt i den här skalan blir nästan som ett stadsförnyelseprojekt och vi har också tänkt i termer av torg och gator när vi ritat. Av detta kommer exempelvis stengolven associera till gatubeläggning och den svängda Avenyn med butiker i två våningar i den nya södra delen ska föra tankarna till ett stadslandskap, fortsätter Charles Dunnett. Som exempel kan nämnas att samtliga golv beläggs med kalksten från Jura och alla räcken får överliggare i ek. Ljusdesign är ett annat tongivande inslag för att skapa atmosfär. Den ursprungliga delen har fått ett vågformat innertak som med hjälp av ljusprojektorer kan animeras så att besökaren får illusionen av att vågorna rullar (se bild ovan).

Två helt nya delar
På den nuvarande Attundaparkeringen, söder om befintligt centrum, kommer nu utbyggnaden om cirka 14 000 kvadratmeter ny handelsyta i tre våningar. Den utformas med dagsljusinsläpp genom ett glastak och galleriagångar med stor rymd. Utbyggnaden ska stå klar hösten 2013. På norra sidan byggs 10 000 kvadratmeter ny handelsyta i ett våningsplan. Denna del skall rymma två livsmedelshallar och Systembolaget. De nås via kundvagnsvänliga rullband från den kraftigt utökade norra parkeringsplatsen. 4000 kvadratmeter handelsyta tillkommer också via olika omdisponeringar.

– Det nuvarande Täby centrum har formen av ett L och med den södra utbyggnaden kompletteras centrumet så att det blir möjligt för besökaren att gå ett helt varv i köpcentrumet, säger Johan Swedberg, Unibail-Rodamcos projektchef för nya Täby centrum.

Det övre planet i den södra utbyggnaden kommer att rymma trade-up-butiker, det vill säga butiker i två plan med intern rulltrappa. Ett sådant trade-up läge kommer att tas i besittning av den nya Filmstaden Täby med fem salonger och totalt 530 platser. Resterande ytor kommer huvudsakligen att vikas åt modebutiker.

I det nya Täby Centrum kommer satsningen på butikskluster att bli betydligt mer uttalad än tidigare. Med ett stort utbud på drygt 250 butiker ska kunderna då lättare hitta det de söker. Centrumets huvuddrag kommer att vara en modegata, en elektronikgata och ett leisurekluster. Även utbudet av restauranger kommer kraftigt förbättras och utökas och flera av dem kommer att ansluta till utomhustorget. Den södra utbyggnaden får tre entréer i markplan, varav den mittersta ansluter till restaurangdelen. De två övriga entréerna ansluter till centrumet och det nya parkeringsgaraget i tre plan.

Kontaktnät ger nya varumärken
Kommunen investerar i byggnation av infrastruktur utmed Stora Marknadsvägen. Bland annat två cirkulationsplatser i två plan, varav det nedre planet ansluter direkt till parkeringsgaraget som får cirka 1 100 platser i tre plan. Garaget utrustas med ett toppmodernt anvisningssystem som inte bara talar om, i realtid, hur många platser som är lediga utan även indikerar var dessa platser finns.

Inom Breeam-systemet siktar Unibail-Rodamco på Very Good, en tuff målsättning då det delvis rör sig om en befintlig anläggning.

– Det viktigaste för mig som projektchef har varit att planera denna stora om och tillbyggnad så att kunder och hyresgäster påverkas så lite som möjligt. Hittills har vi lyckats med det, säger Johan Swedberg. Redan innan projektstarten köpte bolaget mark av kommunen för provisoriska parkeringsplatser så att antalet platser kan hållas konstant under projektets gång. Bolaget har även avtalat med sin entreprenör att utföra alla byggarbeten i de befintliga köpcentrumdelarna nattetid.

Unibail-Rodamco hoppas kunna dra nytta av sitt stora kontaktnät för att erbjuda kunderna flera för Sverige nya varumärken. Redan i mitten av september öppnade Sveriges första Apple Store i anläggningen – en kedja som många ”jagat”.

Bolaget har idag ingen ytterligare byggbar mark på området, men följer utvecklingen.

– Vi ser bland annat en intressant möjlighet att öppna upp oss mot ett framtida bostadsområde på gamla Täby Galopp, säger Swedberg.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Projekt

Bilder och interaktiv grafik: Så blir nya Sture

Fastighetsvärlden bjuder på en virtuell rundtur i det nya Sturekvarteret.

Projekt

Djurgårdsstaden går till sjöss vid Ropsten

I Norra Djurgårdsstaden pågår Stockholms största stadsbyggnadsprojekt sedan Hammarby Sjöstad. Planerna är så ambitiösa att marken inte räcker till. Nu skapas en konstgjord ö.

Tillbaka till förstasidan