Porträtt

Vill ge bästa råden

Stigfinnare. Med ett bra varumärke som grund har Daniel Gorosch på sex år ompositionerat JLL helt på den svenska marknaden. Med en defensiv ”corpsatsning säkrar han nu intjäningen inför mer turbulenta år.

Daniel Gorosch

Född:
1971 i Stockholm.

Bor:
Östermalm, Stockholm.

Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan.

Karriär:
Började inom finansbranschen men har sedan början av 2000-talet arbetat främst med fastigheter.

Aktuell:
Blev 2012 VD för JLL:s svenska verksamhet. Bygger sedan dess ett kunskapsintensivt konsulthus.

Om fastighetsbranschen:
”Att kombinera det hårda med det mjuka gör fastighetsbranschen spännande och utvecklande ”.

Karriären i korthet
1996: Första jobbet på Alfred Berg.
1999: Uppstart av Tradera.
2003: GE Capital.
2005: Svalan konsortier.
2008: JLL.

Visa faktaruta

Det lackar mot jul när vi träffas på JLL:s kontor i centrala Stockholm. Julstressen har inte satt in ordentligt än, men Daniel Gorosch har mer än fullt upp. Även för 35 år sedan hade han det vid den här tiden på året – han var en av de ivriga säljarna av jultidningar, och han var bra på det.

– Att tjäna pengar var tidigt något jag ville göra, och jag var ganska duktig på det redan när jag var ung. Att sätta upp mål och jobba hårt för att uppnå dem är något jag haft med mig hela tiden.

För några år sedan ledde det till att han kunde bestiga Kilimanjaro. Även om ”Afrikas tak” inte kräver någon bergsklättring så är den tunna luften på 5 895 meters höjd en rejäl utmaning som knäcker många.

Säsongens utmaning är mer närliggande. Vasaloppet ska genomföras och skidor på tvären har Gorosch knappt provat på sedan något gymnastikpass i grundskolan. Han tar sina utmaningar på allvar och går grundligt tillväga. Inför debuten i ”fäders spår” är ett antal träningshelger inbokade på snösäker plats om det blir en grön vinter för huvudstadens friluftsområden.

Vid årsskiftet har Daniel Gorosch varit VD för svenska JLL i sex år. Bolaget har sedan han tillträdde i januari 2012 tydligt ändrat skepnad. Borta är förvaltningsverksamheten samtidigt som mer kvalificerade rådgivningstjänster både har tillförts och utökats.

Under 2018 kommer Daniel Gorosch kanske att få reda på hur stabilt hans företagsbygge är. Dels tror många att transaktionsvolymen kan sjunka en hel del efter flera starka år, dels löper ”lock up-perioden” för tidigare partners i det förvärvade Tenzing ut under året.

– Jag tror att vi som arbetsgivare även fortsättningsvis är mycket attraktiva för dem som vill vara med och göra riktigt stora affärer. Det är min övertygelse, liksom tidigare, att man behöver ha vår typ av bas och nätverk för att komma i fråga för sådan rådgivning.

Något stort avhopp räknar han därför inte med, inte till någon av de stora konkurrenterna åtminstone.

– Vi är attraktiva som arbetsgivare – det är kul att jobba här och det är här de stora affärerna sker. Men man är enbart anställd. Tyvärr kan vi inte erbjuda någon form av delägarskap eller annan struktur. Så den som vill styra sig lite mer själv eller tror sig kunna tjäna mer i en egen mindre ”låda” har vi svårare att attrahera och behålla.

Studierna på Handelshögskolan tajmades perfekt med den stora finanskrisen i början av 90-talet. Under de tuffa åren utbildade han sig och när han var klar hade ekonomin återhämtat sig och det var enkelt att få jobb som passade till den finansiella inriktning han valt på Handels. Fastigheter var dock inget den då knappt 25-årige Daniel Gorosch gick och tänkte på, han var inriktad mot andra affärer.

– Jag hade erbjudanden från Alfred Berg och Enskilda. Jag valde bort Enskilda eftersom det mest handlade om aktieanalys där och arbetet hos Alfred Berg, som då var en av de stora inom corporate finance, verkade mer spännande och affärsinriktat.

Och så blev det verkligen. Under åren på Alfred Berg fick Daniel Gorosch bland annat vara med om att börsintroducera Swedish Match och Karlshamn AB.

– Jag hade förmånen att få vara med i flera stora affärer, lärde mig hantverket, blev hyggligt duktig på det. Men samtidigt hände mycket med internet och det bubblade av bolag och start-ups. Ett av dessa var auktionssajten Tradera. Idén var mycket spännande så jag och några kompisar från Handels beslöt oss för att satsa på detta och vi drog igång verksamheten i slutet av 1999.

Auktionssajten Tradera såg lovande ut men hade ännu inte fått tillräckligt med luft under vingarna när IT-bubblan brast under 2000. Gorosch var då CFO och vice VD i bolaget.

– Vi hade redan agerat och påbörjat en ”ordnad reträtt”. Det gällde att snabbt dra ned kostnaderna och ställa om till en långsammare tillväxt. Andra investerare kom in med nytt kapital och bolaget växte genom sammanslagningar. I det skedet klev jag av.

Det var inget annat att göra än att söka sig tillbaka till finansbranschen och det blev jobb hos Hagströmer & Qviberg och sedan Danske Securities.

Där någonstans, några år efter millennieskiftet, blev han uppringd av Lennart Sten som vid den tiden arbetade på GE Capital. De hade tidigare träffats i affärssammanhang och nu ville Lennart Sten rekrytera Gorosch till den amerikanska jätten som då var stor fastighetsägare i Sverige. Därefter har det blivit fastigheter för hela slanten för honom.

– GE Capital var en oerhört bra plantskola. Hur bra affärerna än kunde te sig på lokal nivå så utvärderades de alltid mot den strida ström av affärer som GE:s kontor i övriga länder plockade fram. Det kunde vara frustrerande.

Där var Daniel Gorosch bland annat med vid genomförandet av den stora Tornetaffären, när Ratos och Lehman Brothers tog över drygt 80 procent av det börsnoterade bolaget. GE skulle egentligen varit med som investerare men klev i stället in med mezzaninefinansieringen när fastighetsbolaget refinansierades. En annan planerad storaffär ungefär samtidigt blev inte av. Ett bud på Pandox förbereddes men där fanns norska intressenter som var mer snabbfotade.

Jobbet hos GE Capital breddade snabbt Daniel Gorosch kontaktnät bland ledningsgrupper i större fastighetsbolag och konsultbolag. En av dessa kontakter var Peter Leimdörfer som intresserade Gorosch för ett nytt investeringsupplägg, Svalan Konsortier. Under 2005 påbörjades kapitalresning och de första investeringarna gjordes, inriktningen var mot bostadsfastigheter. Trygga investeringar men efter tre inledande affärer hittade man inte fler som uppfyllde de avkastningskrav man satt upp. Verksamheten som var tänkt att expandera med många små ”svalbon” stagnerade.

Men det fanns andra spännande finansiella upplägg på gång. Dåvarande Brinova och Catella tänkte starta ett bolag, Amplion Strukturkapital, inriktat på fastighetsobligationer. Kanske lite inspirerat av de danska framgångarna inom området, men inte lika explosiva som de danska dynamitobligationerna sedan visade sig vara.

– Jag erbjöds rollen som VD, och ett mindre delägande i bolaget, och vi påbörjade ett gediget arbete för att skapa en seriös produkt. Det skulle vara rimlig avkastning och risk för obligationsägarna med en balanserad tillgångsmassa som säkerhet.

– Men räntan gick fel väg, vi var för sena på bollen och inom ett år fann vi det bäst att Catella övertog verksamheten för att utveckla den själva i framtiden.

Stockholm kan vara en liten ankdamm, så var fann han sitt nästa jobb? Jo, i ett citygarage naturligtvis. Där sprang han på sin tidigare kollega och chef från Alfred Berg, Charlotte Strömberg som nu hade blivit VD för JLL.

Ett kort samtal ledde till en fortsättning där han erbjöds att ta över chefskapet för JLL Capital Markets i Sverige. Hösten 2007 skrev han på. Framtiden såg spännande ut, det fanns en tillväxtstrategi där JLL nu äntligen skulle ta en mer aktiv roll på transaktionsmarknaden i Sverige. Om nu inte Lehmankrisen hade dykt upp hösten 2008.

I stället för att expandera fann sig Daniel Gorosch administrerande en tuff reträtt från 21 personer i början av 2008 till 5 personer två år senare.

– Det var ingen höjdare, men så här i efterhand kan jag se att jag lärde mig oerhört mycket. Till exempel förstår jag nu att ”osthyvelprincipen” sällan hjälper vare sig företaget eller medarbetare. Har man väl förstått magnituden på problemen måste man ta de tuffa besluten med mer radikala nedskärningar.

Daniel Gorosch förstod först i efterhand att Charlotte Strömberg matchade honom för att så småningom ta över efter henne. Förutom Capital Markets fick han även ta över ansvaret för hela ”uthyrnings­affären”, de två områden som är de mest inkomstbringande hos företaget worldwide.

När han fick frågan om att ta över när Charlotte Strömberg bestämt sig för att gå vidare så kände han sig hyfsat väl förberedd även om det var ”lite läskigt” då det var nytt för honom att leda ett helt bolag, något han inte hade gjort tidigare.

Snart fann han sig ägna 80 procent av sin tid åt JLL:s svenska förvaltningsverksamhet, en del som inte genererade någon vinst alls till bolaget.

– Det var mycket lappa och laga, sitta i telefon och möten med kunder som inte var nöjda och försöka finna lösningar.

Efter att ha utvärderat möjligheterna att vända på utvecklingen inom förvaltningen och skapa tillväxt där bestämde han sig för att ”ta tjuren vid hornen”.

– En natt satt jag och förberedde nästa dags möte med min dåvarande chef. Jag gjorde tre slides på hur jag ville utveckla den svenska verksamheten. Det första steget var att sälja förvaltningen.

Det slog ned som en bomb, för worldwide ingår den i JLL:s normala utbud. Han fick kämpa hårt och i samband med Mipim det året höll JLL:s EMEA-chef något av ett korsförhör med honom i Cannes.

Hans förslag att sälja förvaltningsverksamheten godkändes och när den hade sålts av till Newsec AM kunde han börja bygga företaget efter visionen om ”den mest ansedda rådgivaren i fastighetsbranschen”.

Överst på ”önskelistan” låg nu att utöka transaktionsrådgivningen. Han hade jobbat hårt för att få JLL att göra fler och större affärer på Stockholmsmarknaden. Efter att ha landat några sådana affärer hamnade han i en affär vid förhandlingsbordet med Tenzings VD Tom Lindahl på andra sidan.

–Vi hade en bra förhandling, det kändes att det fanns en seriositet men även lätthet i diskussionerna.

Tanken att genom ett ordentligt grepp i ett slag utöka transaktionsverksamheten dök upp. Efter ett antal möten mellan fyra ögon med Tom Lindahl framgick det att fanns intresse från partners hos Tenzing att ta nästa steg i sin utveckling samt att frigöra kapital, sälja.

–Det kändes som en perfect match, och så var det också. Tillsammans har vi fått riktigt bra snurr på verksamheten och dessutom kunnat bygga på den med ytterligare närliggande kompetens.

Det har handlat mycket om att vara noga med mjuka värden, att bygga stoltheten inifrån

Gorosch syftar på förvärvet av AGL, specialister på finansiering och riskhantering. Med det förvärvet tillförde han en kompetens som övriga transaktionshus inte besitter i lika hög utsträckning.

– De har kommit in i verksamheten mycket bra och dessutom har det inneburit att vi kan exportera kunskap till andra JLL-bolag i Europa. AGL-gänget förstod mer eller mindre omedelbart att utnyttja vårt nätverk för att även få internationella uppdrag.

Även Nextport (hyresgästrådgivning) förvärvades för att på ett snabbt sätt växa även inom det gebitet.

Har samtliga dessa förvärv gått smärtfritt?

– På det stora hela har det gått mycket bra. Men det har krävts mer tid och kraft än vad jag trodde. Det har handlat mycket om att vara noga med mjuka värden, att bygga stoltheten inifrån så att medarbetarna känner styrkan i att vi gör det här tillsammans.

Hur mycket styrs du av cheferna i London och hur tätt måste du rapportera?

– Mindre än vad många tror. Inför varje år lägger vi en budget som ska godkännas. Sedan har jag telefonavstämningar varannan vecka och varannan månad är det möten. Hela transformationen av den svenska verksamheten har drivits på härifrån Stockholm utifrån vår egen ambition och vilja att förflytta JLL till det absoluta toppskiktet.

Vad har ni nu närmast för planer för att förädla tjänsteutbudet?

– Vi håller på att bredda oss inom corporate finance för att vara ännu vassare på stora beståndsaffärer och företagsaffärer. I det marknadsläge som nu håller på att uppstå så ser jag det som en bra defensiv satsning eftersom det kommer att krävas mer kunskap och erfarenhet, alltså lite mer ”gråa hår”, för att skapa affärsmöjligheter.

Något annat du vill satsa på?

– Vi behöver nödvändigtvis inte bli bredare. Det finns mycket att utveckla i det utbud vi redan har. Vi vill ha en riskavvägd balans där företaget fortsätter att fungera med en stabil intjäning även om någon marknad har en negativ utveckling.

– Jag tror att det finns mycket för oss att göra i de övriga nordiska länderna. Internationellt ses ofta våra länder som en marknad, så att bygga nordiskt är en tydlig möjlighet.

Fler Porträtt

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Porträtt

”Avkastning behöver inte vara vackert”

RISKFRITT. Med Andreas Wahlén vid rodret har NP3 från Sundsvall fortsatt leverera vad många kommersiella fastighetsägare drömmer om just nu.

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Porträtt

Planerar för nästa steg

Hans skapelse Slättö har kommit en bra bit på vägen, men Johan Karlsson siktar högre. Läs FV:s långa porträttintervju.

Porträtt

”Det här är vad vi har tränat för”

Riskkoll. Niams vd Fredrik Jonsson ansvarar för många miljarder från några av världens största pensionsfonder. Han anser att egenskaper är viktigare än kunskap, tror inte på quick fix-lösningar eller spådomar för att hantera kriser och ogillar överförenkling. Är Niam förberett för att hantera coronakrisen?

Tillbaka till förstasidan