Porträtt

Konsulternas Garbo redo att ta för sig

När fastighetstransaktioner var som hetast, 2004–2007, uppvaktades Lundberg & Partners av fem–sex konsultbolag, både svenska och utländska, som ville ta över eller gå ihop med Lundberg & Partners. Alla friare fick nobben och motiveringen var alltid detsamma.

– Vi har inte känt att vi har fått utrymme för den potential som vi tycker att vi har arbetet upp. Vi hade lätt försvunnit i en större organisation, säger Thure Lundberg när han tänker åter på bolagen som uppvaktat.

Den 10 augusti presenterades giftermålet mellan Lundberg & Partners och fastighetsteamet vid norska SEB Enskilda – Pangea Property Partners bildades. Ett udda par enligt de flesta, men även en duo som har goda förutsättningar att komplettera varandra.

– Nu får vi en frihet för utveckling på ett inspirerande sätt. Norge och Sverige hör allt mer ihop som marknad. Norge som investerarland är för litet för det kapital som finns där och vi tror att vi kan länka ihop de här marknaderna på ett effektivt sätt. Det norska teamet tillför oss kompetens inom corporate finance och vi tillför dem kunnande inom property transactions. Det är själva klon.

Det norska teamet kan beskrivas som, lite överdrivet kanske, högljutt, starkt drivande och kreativt. De svenska medarbetarna har haft som ledord att arbeta i det tysta, kända för stor fastighetskunskap och aldrig gått ut med sin medverkan i vare sig vid stora eller små affärer.
Parterna lärde känna varandra närmare i samband med genomförandet den stora Hemsöaffären mellan Kungsleden och 3:e AP-fonden, värd omkring 15 miljarder, under fjolåret. Tankarna om ett tätare samarbete uppstod i samband med en middag i maj efter tillträdet för Hemsöaffären. Därefter formades samarbetet snabbt till en samgående.

Duon bestämde sig för att bilda ett nytt konsulthus där både namnet och planerna är stora. Målet är att Pangea (grekiska för All jord) ska bli den suveränt ledande rådgivningsfirman på den nordiska fastighetsmarknaden. Den svenska enheten har sedan samgåendet växt från 21 till 25 medarbetare och den norska från 6 till 19 anställda. Thure Lundberg är styrelseordförande, Bård Bjølgerud är VD för bolaget och ansvarig för den norska verksamheten medan Olof Johansson är VD för den svenska verksamheten. Pangea Property Partners har nio partners, varav fem svenska.

Utmaningen är att få medarbetarna i de båda länderna att känna att de jobbar i ett företag med gemensamma mål och kunder.

– Vi ska integrera verksamheterna så gott vi kan och det är förstås en ny situation för oss. Vår tanke är att någon från det svenska kontoret ska var med vid de flesta stora uppdragen i Norge och att någon från Norge med i de största här. Idén är att vi ska blanda teamen i samband med projekten.

Lundberg & Partners har sedan 2004 medverkat vid affärer i Danmark för närmare två miljarder kronor och även det norska SEB Enskilda-gänget har gjort flera affärer där. Målet är att Pangea ska öppna ett kontor i Köpenhamn under hösten 2010. Bolaget siktar även på att ta marknadsandelar i Finland och Baltikum (där norrmännen gjort affärer tidigare), men de marknaderna ska klaras av från kontoret i Stockholm.

Thure Lundberg berättar att sedan 2002 har stora och små privatägda bolag utgjort ungefär hälften av transaktionsvolymerna vid de affärer Lundberg & Partners medverkat vid. Offentlig sektor står för en fjärdedel och börsbolag och institutioner står för resten.
70 procent av affärerna har ägt rum utanför de tre storstäderna.

– Vi har otroligt duktiga konkurrenter och kollegor vid de andra konsultföretagen. Men vi tyckte i början av 2000-talet att det inte fanns någon som hade ambitionen att bli stor i regionstäderna, speciellt inte när det var lätt att göra affärer i storstäderna och särskilt i Stockholm. Vi tyckte att det fanns ett fönster för oss i övriga Sverige. Alla som arbetar här har fått vänja sig vid att resa mycket för att nå uppdragsgivare och intressenter.

Thure Lundberg konstaterar även att den mindre konkurrensen i regionstäderna gjort det möjligt att argumentera för ett bättre arvode och att satsningen därmed även blivit ekonomiskt framgångsrik.

– När det gäller våra norska medarbetare har de bearbetat marknaden mer ur ett corporate finance-perspektiv, som av tradition är bättre betalt och vi har gjort det ur mäklarperspektivet som är en mer pressad arvoderingsmodell.

Framöver, med bland annat de nya norska kunskaperna, hoppas Lundberg att bolaget ska medverka vid börsintroduktioner, apportemissioner, göra flera affärer med börsbolag och institutioner som aktörer samt att bolaget ska ta marknadsandelar på transaktionsmarknaden i Stockholm.

– Vi vill konkurrera på de stora marknaderna och visa att vi kan skapa mervärde för våra uppdragsgivare.

Den fullständiga artikeln går att läsa i Fastighetsvärlden #12/2009

Fler Porträtt

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Porträtt

”Avkastning behöver inte vara vackert”

RISKFRITT. Med Andreas Wahlén vid rodret har NP3 från Sundsvall fortsatt leverera vad många kommersiella fastighetsägare drömmer om just nu.

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Porträtt

Planerar för nästa steg

Hans skapelse Slättö har kommit en bra bit på vägen, men Johan Karlsson siktar högre. Läs FV:s långa porträttintervju.

Porträtt

”Det här är vad vi har tränat för”

Riskkoll. Niams vd Fredrik Jonsson ansvarar för många miljarder från några av världens största pensionsfonder. Han anser att egenskaper är viktigare än kunskap, tror inte på quick fix-lösningar eller spådomar för att hantera kriser och ogillar överförenkling. Är Niam förberett för att hantera coronakrisen?

Tillbaka till förstasidan