Porträtt

Kalkylerar med växande index

Vid ett kontor intill Sergels Torg i Stockholm City basar Christina Gustafsson för ett hårt arbetande internationellt gäng som följer fastighetsmarknaden på nördnivå. Det är det internationella IPD:s Stockholmskontor, företaget som servar den nordiska marknaden med fastighetsindex och olika benchmarkingprodukter.

När Fastighetsvärlden träffar henne i början av januari sprudlar hon av energi.

– Det här är den roligaste perioden på året. Just nu får vi in massor av data från företagen som medverkar i indexet och det är en febril aktivitet, säger Christina Gustafsson.

Just nu pågår uppdatering av databasen, indata checkas så att alla siffror finns med, att de ligger på rimliga nivåer inom vissa intervall och att det är konsistent mot förra året och inte minst så att alla fastigheter finns med. De angivna marknadsvärdena kontrolleras också så att det finns en förklaring till varför förändringar skett av värdet. Det måste finnas rimliga förklaringar genom förändringar av yield, hyror och vakanser 
eller investeringar i fastigheten.

– Nu de närmaste veckorna återkommer vi till kunderna med kompletteringsfrågor, det är handfasta frågor som att till exempel motivera varför en fastighet har tappat 10 procent i värde samtidigt som yielden sänkts och hyrorna ökat.

Karriären fram till IPD har inte varit spikrak, utan vindlat sig fram och även bjudit på en rejäl återvändsgränd. Som många ledande inom fastighetsbranschen började den på KTH där Christina Gustafsson tog examen från Lantmäterilinjen 1976.

– Mina första arbetskamrater var Stellan Lundström och Hans Lind. Jag började redan under det fjärde året i ett projekt som handlade om värdering av lantbruksfastigheter som leddes av Erik Persson. Jag insåg väldigt snart att jag inte hade samma kapaciteten att skriva rapporter som till exempel Hans Lind. Det kändes inte som det bästa valet att fortsätta där.

Valet föll i stället på Vägverket och hantering av frågor kring inlösen av jord- och skogsbruksmark och där arbetade hon i fem års tid. Den senare delen tillbringade hon på KTH med att skriva anvisningar för Vägverket och LRF om hur man ska betala ersättning till lantbrukare. Det kändes kul att vara tillbaka i den miljön så av rena farten stannade hon och skrev en licentiatavhandling om arrondering av skogsmark – strukturekonomiska effekter i skogsmark.

– Jag arbetade med jord- och skogsfrågor i tio år. Det avslutades väldigt abrupt genom att det inte fanns intresse för den här typen av forskning längre eftersom hela lagstiftningen kring lant- och skogsbruk avreglerades 1987.

– Man ska inte ge sig in i den där typen av områden, sådana som styrs av politiker, för då kan man förlora sin kompetens. Det är ungefär som att det fanns ett antal konsulter mycket hårt nischade på räntebidrag, deras marknad försvann helt i början av 90-talet genom politiska beslut.

Christina Gustafsson är lantbrukardotter från Gotland och hon menar att det säkert spelade in på hennes ursprungliga yrkesinriktning. Hennes far sadlade senare om och blev fastighetsmäklare och har även gjort fastighetsvärderingar, exploaterat mark och liknande och de har därför alltid haft ett bra utbyte av erfarenheter även yrkesmässigt.

– Min far är 83 år och han håller fortfarande på att exploatera tomter. Vi har ett litet bolag tillsamman och i ett område nere vid Tofta har han fått ut 34 tomter de senaste 5 åren, och det finns 7 kvar just nu. Det där tror jag kanske att jag ska fortsätta med när jag går i pension. Och framför allt ska vi försöka att hitta mer mark att köpa.

När ”skogssidan” stängdes ringde Christina Gustafsson kamraterna, Tomas Ramälv, Jan Rosengren och Agneta Jakobsson på Värderingshuset, och sade att det där med skogsvärdering det kan man nog tillämpa även på kommersiella fastigheter. Samtalet ledde till ett jobb som värderare på det som senare utvecklades till DTZ.

Några år in på 90-talet när branschen i stort handlade om bankvärderingar fick hon ett erbjudande från Fastighetsägarna om att börja arbeta med fastighetsekonomiska frågor.

Det blev flera år med lobbyarbete kring bostadsmarknaden och då aktuella likviditetsproblem och finansieringsfrågor.

Den fullständiga artikeln går att läsa i Fastighetsvärlden #1/2010

Fler Porträtt

Porträtt

Samhällsbyggare utan långbänkar

FRAMÅT. Inte ens när Johanna Frelin som ny tv-chef såg sig själv på löpsedlarna blev hon avskräckt. Hon visste redan att det var just chef hon ville vara. Nu leder hon Riksbyggen med fokus på hållbarhet och digitalisering, och helst vill hon att allt ska hända så snabbt som möjligt.

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Tillbaka till förstasidan