Porträtt

Hoppas på belöning

Förvärva, förvalta, fördärva. Stefan Ränk kan ramsan väl och ansvarar för att den inte ska realiseras i bolaget Einar Mattsson. Som VD i tredje generationen för det stora familjebolaget kan han hoppas på att det välskötta beståndet snart ska belönas med jackpot för sitt sätt att arbeta.

Familjens tillgångar består av sammanlagt 5.000 lägenheter fördelade på bolagen Einar Mattsson AB, som i år firar 75-årsjubileum, Fastighets AB Stadshus och direktägda fastigheter. Det handlar om ett av Sveriges största privata bostadsbestånd i nivån efter Akelius och Stena. Skillnaden är att beståndet är fokuserat till en enda stad, Stockholm, och att merparten finns centralt.

– Einar stack inte under stol med vad han ville att jag och mina syskon skulle göra framöver. Hans högsta önskan var att vi skulle engagera oss i företaget. Men han satte ingen press på oss att det skulle bli så och det gjorde inte heller våra föräldrar, säger Stefan Ränk om morfar Einars vilja.

Bolaget ägs idag till 40 procent av Einars dotter Marianne Ränk och de tre barnbarnen, Stefan, Anders och Kristina, äger 20 procent vardera.
Einar Mattsson (född 1904) grundade verksamheten 1935 och avled 2001.

– Han var väldigt engagerad i sitt bolag och var på kontoret varje dag fram till 95 års ålder. Han gjorde två saker varje dag som han hade gjort hela sitt liv. Det var att kontrollera hur mycket det fanns på saldot och vad det var för räkningar som skulle betalas den dagen. Därefter gick han vidare med övriga uppgifter.

Einars investeringsfilosofi var enkel, och stabil. Endast bostäder och i Stockholm var aktuellt och så är det fortfarande – nästan. Bolaget bevakar sedan en tid tillbaka även marknader för andra typer av fastigheter.

– Vi tittar på det, men det vi granskat har ännu inte sett tillräckligt intressant ut.

Genom dotterbolaget Heirloom Asset Management, som används för alternativa investeringar, förvärvades, under 2008 och 2009, 4,5 procent av rösterna i JM (som grundades av Einars bror John) och bolaget finns även med i samtliga tre fonder som Sveafastigheter startat och utfästelsen där är totalt 110 miljoner kronor.

– Vi ska använda den kunskap vi har om byggnader och fastigheter när vi ser att tillgångar är prissatta på ett annat sätt, till exempel på börsen. Ser vi att ett bolag är lågt värderat tror vi oss ha en komparativ fördel jämfört med investeraren i snitt.

Ränk konstaterar att bolaget är mycket tungt fokuserat på bostäder och tilltron till Stockholms tillväxt. Riskspridning finns på agendan, men tilltron till kärnan av affärsidén är orubblig.

– Men det är klart, går man i riskspridningstankar måste man överväga andra alternativ och titta på andra tillväxtområden, och det kan innebära att man även lämnar fastighetsområdet. Men vi tror på Stockholm och kommer för överskådlig framtid att vara tungt exponerat mot Stockholm.

Belåningsgraden idag är under 50 procent och Ränk konstaterar att den skulle kunna vara något högre. När finanskrisen slog till byggde bolaget snabbt upp likviditet och förutsåg en vikande marknad med följande förvärvsmöjligheter.

– Vi hade nog kunnat peta in några hundra miljoner i eget kapital.
Bolaget har räknat på allt som varit till salu, men något förvärv av förvaltningsfastigheter sedan det i Hjulsta för 600 miljoner våren 2008 har det inte blivit. Gasen hålls istället nedtryckt när det gäller nyproduktion där bolaget planerar för 100-150 lägenheter årligen, inom vardera hyres- och bostadsrätter. Kalkylerna för hyresrätterna går ihop.

– Det beror på läge och vilka krav som staden ställer. Vi har tagit ett beslut att göra denna satsning och tror förstås att vi får ihop det. Men det gäller att jobba med produkterna och processerna för att få ner kostnaderna och ändå ha en god förvaltningsprodukt.

Ränk konstaterar att bolaget aldrig tummar på kvaliteten, men att det långsiktiga tänkandet även kan vara till bolagets nackdel eftersom moderna lösningar och moderna material inte används lika kvickt som av andra företag. Han konstaterar även att konceptet inte alltid får full respons.

– Vissa delar av marknaden efterfrågar inte dessa typer av kvaliteter. Om man bygger till exempel bostadsrätter får man inte betalt för att man använder en speciell sorts stomme eller vissa typer av ytterväggar, om man inte direkt kan påvisa lägre driftkostnader som sänker månadskostnaden i närtid.

Utdrag ur artikeln. Läs hela porträttintervjun i magasinet Fastighetsvärlden nr 11/2010.

Fler Porträtt

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Porträtt

”Avkastning behöver inte vara vackert”

RISKFRITT. Med Andreas Wahlén vid rodret har NP3 från Sundsvall fortsatt leverera vad många kommersiella fastighetsägare drömmer om just nu.

Porträtt

Långläsning: Ny kraft tar över efter legend

Snabbt. Tempot har alltid varit högt när det gäller Nyfosa. Transaktionerna har avlöst varandra. Nu tar Stina Lindh Hök över vd-stolen när en legend lämnar plats för nya krafter.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Porträtt

Planerar för nästa steg

Hans skapelse Slättö har kommit en bra bit på vägen, men Johan Karlsson siktar högre. Läs FV:s långa porträttintervju.

Porträtt

”Det här är vad vi har tränat för”

Riskkoll. Niams vd Fredrik Jonsson ansvarar för många miljarder från några av världens största pensionsfonder. Han anser att egenskaper är viktigare än kunskap, tror inte på quick fix-lösningar eller spådomar för att hantera kriser och ogillar överförenkling. Är Niam förberett för att hantera coronakrisen?

Porträtt

Dubbla utmaningar

Beslutsam. Han är röd. Och han är rödblå. När det kommer till populärvetenskaplig personlighetstyp och fotbollssupporterskap, vill säga. Han är också en ledare som för till­fället sitter på dubbla vd-stolar – basandes över 38 000 bostäder. FV träffar Per Ekelund mitt i karriärens mest hektiska läge.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan