Porträtt

Går till börsen för ökad tillväxt

Målmedveten. Tillbaka i hemstaden Göteborg har P-G Persson gett Platzer en kraftig tillväxtskjuts. Ambitionerna är högt ställda och med hjälp av börsen ska Platzer bli Göteborgs svar på Wihlborgs.

P-G Persson

 

FÖDD:
1965, Göteborg.

UTBILDNING:
Chalmers, civilingenjör, Väg och Vatten.

KARRIÄR:
Ett flertal olika chefspositioner inom Skanska, Coor och nu Vd för Platzer.

AKTUELL:
Tar Platzer till börsen och har nyligen handlat fastigheter för cirka 800 miljoner.

OM FASTIGHETSBRANSCHEN:
”Morgondagens samhälle planeras nu av oss som är döda då, ta ansvar och tänk långsiktigt!””

KARRIÄREN I KORTHET
1995 Skanska Fastigheter, förvaltare
1997 Fastighetschef kontor, Skanska Göteborg
2000 Regionchef Skanska Facility Management
2001 Vice Vd Skanska Facility Management
2005 Vd Celero
2005 affärsområdeschef Coor Service Management
2008 Vd Platzer Fastigheter

”Vi har tittat mycket på Wihlborgs. Kan vi få en utveckling liknande deras blir vår resa väldigt framgångsrik.”

Visa faktaruta

Januari 2007, P-G Persson står på scenen i Olofströms Folkets Hus medan bänkraderna framför honom fylls upp. Arbetare och tjänstemän på stadens största arbetsplats, Volvo Personvagnar, tågar in under spänd tystnad, och med all rätta för innan mötet är över kommer P-G Persson i sin roll som affärsområdeschef på Coor Service Management ha meddelat åhörarna att cirka en fjärdedel av dem mister sina jobb. Det är någonstans här som han inser att han har hamnat väldigt långt ifrån det han vill göra, jobba med fastigheter. Hösten därefter säger han upp sig från Coor, företaget som tidigare hette Skanska FM, för att söka sig tillbaka till fastighetsbranschen.
Men innan fastigheterna ens kom in i bilden drömde P-G Persson om en helt annan karriär som mer var beroende av en snärtig forehand och tunga slag från baslinjen än av siffror och affärsnäsa.

– Jag spelade tennis som ung och var högt rankad i de yngre tonåren. Sedan stannade utvecklingen av och andra sprang förbi mig.

P-G Persson slår ut med händerna och det sneda leendet tycks säga, ”that’s life”. Istället började han, som 15-åring, jobba som tennistränare.

– Det var en hobby som blev ett yrke vilket innebär att jag idag inte har en krona i studielån från min tid på Chalmers där jag gick civilingenjörsutbildningen, Väg och Vatten.

När han utexaminerades från Chalmers 1992 hade fastighetskrisen slagit till och på företagen var det i princip anställningsstopp. Så tränarkarriären fortsatte i två år till innan han fick in en fot hos Skanska som trainee. Men för P-G Persson blev det ingen full traineeutbildning. Skanska Fastigheter hade lagt sig på offensiven igen och han fick anställning som förvaltare.

– Det var en rolig period. Jag hade hand om köpcentrum i Göteborg och fick gå in och tampas med durkdrivna affärsmän.

1998 hade Skanska startat affärsenheten Skanska Services, där Skanska Facilities Management (FM) var ett delområde. Två år senare skulle Skanska Fastigheter lämna över drift och personal till Skanska FM, en överlämning som P-G Persson, nu i form av fastighetschef för Skanska Fastigheters kontorsbestånd i Göteborg var engagerad i.

Skanska FM skulle visa sig vara en snabbväxare av rang och snart uppstod ett behov att integrera ett antal verksamheter i Västra Götalandsregionen. Persson lämnade
Skanska Fastigheter för att bli regionchef för Skanska FM. Ett år senare avancerade han till vice VD och lämnade Göteborg för Stockholm. Under de här åren fortsatte Skanska FM:s snabba tillväxt och det fanns ingen tid till personliga reflektioner, bara att få jobbet gjort. Vad han dock insåg var att han saknade fastighetssidan.
– På Skanska FM utvecklade vi företag men jag kom väl fram till att jag tyckte det var roligare att utveckla fastigheter.

Något år senare, 2004, kallas P-G Persson och resten av ledningen upp till Stockholm för ett möte med Stuart Graham, dåvarande koncernchef på Skanska. När Graham tog emot log han hjärtligt och sa på sin mest bullrande amerikanska ”We’ve decided to sell you guys”. Skanska FM såldes till riskkapitalbolaget 3i för drygt 1 miljard kronor, en summa som P-G Persson är kritisk till.

– Skanska sålde alldeles för billigt. Man behöver inte vara någon Einstein för att inse att försäljningen i december 2004, som gav en ganska bra kassaeffekt för Skanska, gjordes för att det var något resultat det året som behövde förbättras.

Om P-G Persson letade efter en naturlig väg ut så uppenbarade den sig här men han ville inte lämna bolaget när det precis fått nya ägare och dessutom, ledningen tilldelades konvertibler vilket förstås ökade incitamentet att fortsätta.

Skanska FM döptes om till Coor Service Management och den snabba tillväxten fortsatte också under de nya ägarna.

Inom kort skulle P-G Persson, som hade haft planer på att lämna, ha mer att göra än någonsin tidigare. Under 2005 köpte Coor Volvos internbolag Celero med cirka 1 000 anställda. VD:n på bolaget valde att säga upp sig och P-G Persson fick ta över tömmarna som VD tills bolaget strukturerades om. Perssons titel var nu affärsområdeschef och han hade ansvar för bolaget Stensand, servicebolag för Ringhals kärnkraftverk som köpts av Studsvik, samt Volvo AB och Volvo PV genom bolaget Celero, allt som allt cirka 1 700 anställda.

Nu är vi tillbaka vid den där eftermiddagen i Olofström. P-G Persson säger:

– Det finns ingen anledning att be om ursäkt. Det fanns en övertalighet i många av bolagen vi tog över som borde ha åtgärdats innan vi kom in. Men det är klart, man tar det ganska hårt trots allt. Det sliter på en.

När Coor såldes på nytt 2007, den här gången till riskkapitalbolaget Cinven, nu för cirka 5 miljarder kronor, valde Persson att säga upp sig utan att ha ett nytt jobb att gå till. Det bestämdes att han skulle vara kvar tills bolaget hunnit organiseras om och den 28 februari 2008 lämnade han Coor.

– Tiden i Skanska FM och Coor utvecklade mig enormt som person och i mitt yrkesliv. Det var en fantastisk förmån att tillsammans med en massa högpresterande, innovativa människor få vara med och starta upp en helt ny bransch.

Han hade jobbat i Stockholm under snart fem års tid och därefter åkt runt i södra Sverige och såg nu fram mot en stunds ledighet hemma i Göteborg. Ledigheten skulle dock inte bli långvarig, inte mer än elva dagar faktiskt, för i Göteborg hade precis ”nya” Platzer sett dagens ljus. Ernströmgruppen hade tillsammans med Brinova och Länsförsäkringar Göteborg/Bohuslän köpt in fastigheter för 3,2 miljarder kronor i det gemensamma bolaget. Fabian Hielte, som var VD i Platzer, skulle ta tjänsten som VD och koncernchef för Ernströmgruppen och nu behövdes en ny VD för det nybildade bolaget. P-G Perssons namn dök upp och efter en intervju med bland andra Birger von Hall, dåvarande styrelseordförande i Platzer, och Erik Paulsson fick Persson jobbet.

Uppdraget var att förvandla det slumrande Platzer, som hade bulken av sitt bestånd i det lite bortglömda Högsbo, till en stark och aktiv fastighetsägare i Göteborg. När Persson tog över bestod fastighetsbeståndet av 280 000 kvadratmeter lokalyta, idag har det växt till över 375 000 kvadratmeter i ett allt mer centraliserat bestånd. Värdet på beståndet har ökat från 3,2 miljarder 2008 till cirka 7 miljarder idag. Efter att Platzer köptes ut från börsen av Ernströmgruppen 2001 hade fokus varit mer på att sälja än att förvärva. P-G Persson fick stort förtroende av styrelsen att bygga det nya bolaget och idag har Platzer 39 anställda och organisationen är, som Persson uttrycker det, ”riggad för tillväxt”.

– Det är tillväxt som gäller men ägarna har varit tydliga med att det inte finns någon oändlig pengapåse att ösa ur. Vi har fått generera tillväxt genom bra affärer.

Platzers bestånd i Högsbo utgör idag bara 10 procent av värdet i bolaget medan de centrala fastigheternas värde uppgår till 64 procent.

– Högsbo är lite grann av Platzers arv från förr och vi har snarare sålt än köpt där. Området har passerat sitt bästföredatum men vi jobbar med de andra fastighetsägarna i området, Wallenstam och Harry Sjögren, för att se hur vi kan utveckla det framöver.

Han säger att Högsbo är viktigt men då beståndet som sagt bara står för 10 procent av värdet så är det logiskt att det får 10 procent av uppmärksamheten. Det är alltså främst mot innerstaden som Platzer blickar något som bland annat visade sig i bolagets senaste stora förvärv där det 16 700 kvm stora kontorshuset Tennet i Gullbergsvass köptes av Skanska för 630 miljoner. Om andra sidan Göta älv passade Platzer också på att köpa handelsfastigheten Tingstadsvassen 3:8 från AxFast för 166 miljoner.

Fjolåret var dock ännu mer transaktionstungt för Platzer då två stora förvärv gjordes från Wallenstam respektive Vasakronan. I affären med Wallenstam, som bestod av sex fastigheter till ett värde av 950 miljoner kronor, blev Wallenstam också fjärde största ägare i Platzer via ett förvärv av nyemitterade aktier om 150 miljoner kronor. Av Vasakronan köptes tre profilfastigheter för 565 miljoner, däribland det så kallade ”Canonhuset” i Gårda. Platzers strategi framöver är att växa i sina befintliga lägen där speciellt Gårda, där Platzer idag är största fastightesägare, är ett prioriterat område. Platzer har vuxit gradvis från en mindre spelare till en av de större i Göteborg. Utbudet på intressanta förvärv har aldrig varit ett problem men det har däremot finansieringen varit. För att växa med lönsamhet har Platzer tvingats vara selektiva i sina affärer och under resans gång har kapital också inskaffats genom att ta in fler ägare. När ”nya” Platzer bildades 2008 fanns bara tre ägare, Ernströmkoncernen (50 procent), Brinova (25 procent) och Länsförsäkringar (25 procent). Idag har Ernströms andel sjunkit till 40 procent medan antalet större ägare uppgår till sex stycken. Det är fortfarande de ursprungliga ägarna som är de i särklass största. Den femte största ägaren, Wallenstam, har till exempel bara 3 procent av rösterna i Platzer.

Förvärven de senaste två åren visar att Platzer nått en ny platå och bolaget har nu en volym som gör det möjligt att driva projekt, något som P-G Persson sett fram emot.

– Finanskrisen 2008 bromsade utvecklingen och det är egentligen bara sedan 2010 vi har kunnat jobba fullt ut efter den strategi som ägarna lagt.

Platzers projekt ligger i Gårda Norra och ska bli en kontorsbyggnad i sex våningar om totalt 10 000 kvm. Försäkringskassan i Göteborg kommer att bli största hyresgäst med 7 300 kvadratmeter.

– Det ska bli jättekul att sätta spaden i backen eftersom det här är den första stora nyproduktionen vi gör på Platzer sedan jag började. Utan tillräckligt stor kassa är det svårt att driva projekt. Till skillnad från stora utvecklare som NCC och Skanska har vi ingen byggrörelse som generar intäkter.

Det går inte att ta miste på P-G Perssons engagemang när han pratar om ”sina” hus och om hur han än idag känner något ”speciellt” när han går förbi fastigheter som han varit med att utveckla. Gullbergsvass 1:1, intill ”Läppstiftet” är ett av Platzers större projekt de senaste åren där två extra våningar byggts på de befintliga byggnaderna. P-G Persson säger, nästan otåligt, att visst var det ett bra projekt men fortfarande handlade det ”bara” om fastighetsutveckling.

– I Gårda Norra bygger vi från scratch. Vi sätter en ny pjäs på kartan och det är en väldigt speciell känsla.

Men ett område där Platzer inte kommer att sätta ner några nya pjäser är marken där Saabs gamla växellådsfabrik ligger idag. Detta eftersom Platzer nyligen sålde marken till nöjesfältet Liseberg som ligger i direkt anslutning till tomten. Försäljningen var dock långt ifrån okomplicerad.

– När vi satte oss ner med Göteborgs Stad som äger Liseberg var de väldigt klara med att de vill ha marken. Det som återstod var att komma överens om priset.

Och där tog det stopp – i över fyra år.

– Vi stod väldigt långt ifrån varandra. Liseberg sysslar inte med fastigheter och det var en utmaning att förklara att markens värde inte avgörs av vad som står på den idag, utan vad man kan bygga framöver.

Han säger att det gjorde ont i honom när han till slut sålde marken, med tanke på projekten Platzer kunnat genomföra där.

Så varför sålde han då? Platzer satt i rävsaxen, de förhandlade med Göteborgs stad som inte bara ville ha marken utan som dessutom är planmonopolist i Göteborg.

– Det är klart att kommunen anser sig kunna hålla isär rollerna men det hade nog varit svårt att vara helt neutrala om vi vill bygga på marken de ville ha. Dessutom skulle jag få höra för alltid att jag var den där VD:n som hindrade Lisebergs tillväxt.

Platzer lämnade som sagt börsen 2001 men är nu på väg tillbaka. Noteringen är planerad att fullföljas i december och målet är att ta in mellan 500 och 600 miljoner genom nyemitterade B-aktier. Ett annat mål med noteringen är att bli mer kända.

– Vi vill växa med nya konstellationer och då är det lättare att vara på börsen. Där blir vi lättare att genomlysa. Inga av de befintliga ägarna kommer att sälja några aktier. Det är ingen som letar efter en exit här utan det handlar helt om att få in nya ägare.

Men Platzer är väl inte direkt okända?

– Det finns fortfarande investerare i Stockholm som inte vet vad Platzer är men hamnar vi på en lista med de andra fastighetsbolagen så kommer också de inse att ”oj det finns ett bolag i Göteborg som vi nog borde syna”.

Platzers delägare Brinova har redan flera bolag på börsen. Har ni tagit någon hjälp av dem?

– Vi har tittat mycket på Wihlborgs som ligger före oss i utvecklingskurvan och vi har skickat ner folk till dem för utbildning. Kan vi få en utveckling liknande deras så kommer Platzers resa att bli väldigt framgångsrik.

Och de har inga problem med att dela med sig?

– Nej, de har varit oerhört hjälpsamma. Det är något som genomsyrar alla de bolag där Erik Paulsson är verksam, till exempel Fabege som också hjälpt oss mycket. Vi har också fått hjälp av Diös och ”gamla” Klövern under Gustaf Hermelins tid. Vi tar till oss lärdomarna och anpassar dem för att passa för Platzer.

TEXT HENRIK WIDELL
FOTO PER HANSTORP

Fler Porträtt

Porträtt

Fokus på det bästa

Hufvudstadens nya vd Anders Nygren i en lång FV-intervju.

Porträtt

Helgläsning: Varumärket i fonden

NREP-grundaren Rickard S Dahlberg i stor intervju.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.
Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Porträtt

Långläsning: Gasen i botten

Det är alltid rallytempo. Ivar Tollefsen har byggt upp Heimstaden till 275 miljarder kronor. Men vem är han? Läs FV stora intervju från 2007. Alla galna äventyr Synen på svenskar  ”Ingen respekt och all respekt”.

Porträtt

Bygger tillit – i koja som slott

Kameleont. Från Mexico City till kontoret på Östermalm – via norra Botkyrka, Handels och London. Nils Styfs krokiga resa in i branschen har gett honom en ovärderlig superkraft.

Porträtt

Fångar idén i flykten

Otålig. Varför vänta till i morgon, låt oss göra det i dag. Med den devisen fortsätter Johan Ericsson att vara med och bygga fastighetsbolag.

Porträtt

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Porträtt

Långläsning: Den gröna vägen fram

Enkelt. Sedan Johan Knaust var med och grundade K2A har bolaget växt i stabil takt med sitt tydliga koncept: Miljövänliga hyresrätter byggda i trä.

Porträtt

Från utkant till centrum

Stabil. Från korvkiosken på idrottsplatsen till fastighetsbranchens epicentrum. Corems vd Eva Landén har gjort den resan. Nu ska hon leda bolaget in i ett nytt decennium.

Porträtt

Får fart i motvinden

Nybyggare. Allt kändes rätt. Namnet på det nya företaget var catchy, rekryteringarna hade löpt på bra och uppdragsportföljen hade fyllts på i god takt. Nu skulle ingenting gå fel.

Porträtt

”Avkastning behöver inte vara vackert”

RISKFRITT. Med Andreas Wahlén vid rodret har NP3 från Sundsvall fortsatt leverera vad många kommersiella fastighetsägare drömmer om just nu.

Tillbaka till förstasidan