Varför byggs det så lite bostäder?

Även om bostadsbyggandet ökat väsentligt under de senaste månaderna har det, som de flesta vet, legat på extremt låga nivåer under ett par års tid och bostadsbristen blir alltmer märkbar i stora delar av samhället. Oftast är det vi byggherrar och de höga byggkostnaderna som utpekas som bovarna i dramat.

Därför var det välgörande att ta del av den undersökning som DI genomförde i höstas där de ställde frågan vilket som är det största hindret för ett ökat bostadsbyggande. Hela 29 % av de 1000 respondenterna ansåg att den största anledningen är att politikerna inte tar bostadsfrågan på tillräckligt stort allvar. 17 % framhöll de höga arbets- och materialkostnaderna som det främsta skälet, 15 % pekade på skatter och arbetsgivaravgifter medan 13 % ansåg att bostadsutvecklarna tar för bra betalt.

Jag instämmer i att byggkostnaderna fortfarande är för höga och att de måste ner. Men visst är det också så att de politiska initiativen kring bostadsfrågan varit osedvanligt osynliga på senare tid. Under förra årets valrörelse var de knappt märkbara. Det lilla som debatterades var behovet av fler hyresrätter och upprustningen av miljonprogrammen.

Och det är kanske detta som är ett av grundproblemen – att vi ständigt ställer olika bostadsformer mot varandra i stället för att fokusera hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet i stort. Vi behöver alla typer av bostäder: småhus, radhus, villor i form av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i en lagom blandning. Genom att skapa attraktiva boendeområden där många olika upplåtelseformer finns att tillgå, gör vi det möjligt för människor att välja boende efter deras egna ekonomiska förutsättningar och behov.

Sanningen i DI:s undersökning är att vi är många som har ett ansvar för att bostadsbyggandet håller sig på en jämn och bra nivå. Men tendensen med att ”skylla på varandra” är så gammal och inrotad att det tycks gå av bara farten.

Det är hög tid att vi i stället fokuserar på vad vi gemensamt kan göra för att lösa problemet. För det är ett problem, och ett allvarligt sådant, som de facto hotar hela vår välfärd om vi inte kommer till rätta med det. Ska vi fortsatt kunna konkurrera på en global marknad med bra jobb och växande företag måste vi också ha en bostadsmarknad som svarar upp mot detta.

Om lagstiftare och lokalpolitiker gör sitt, så att vi får enhetliga regler över landet vad gäller handläggningstider för detaljplaner, byggnormer och tillgång till byggbar mark, samt se över överklagandeprocesserna så ska vi dra vårt strå till stacken och göra vad vi kan för att få ner produktionskostnaderna och korta byggtiderna.

Jag välkomnar vår nye bostadsminister som förefaller ha ett genuint kunnande och intresse för bostadsfrågorna. Regeringens löfte om att göra en översyn av regelverken i syfte att skapa neutrala villkor för alla boendeformer är också välkommet. Och lika välkommet vore en skattelagstiftning som gynnar flyttkedjor i stället för att motverka dem.

Jag ser med tillförsikt fram emot ”samverkansåret” 2011!

Fler Krönikor

Krönika

Det osända kundbrevet

Visst, när det kommer ett företag och vill hyra sådär 6.500 kvm på fina gatan brukar det bli litet fart …

Krönika

Det heliga överskottet?

”Vi vet ju inte hur regering och riksdag skulle ha handlat utan den tvångströjan.”

Krönika

Måste få bygga som man vill

”Sen kom kommunen för att inspektera. Pang, bom. Entrén var inte tillgänglighetsanpassad nog”

Krönika

Kapitalet tränger ut folk

”Åtråvärd mark med hus kidnappas av kapitalstarka riskbolag.”

Krönika

Racka inte ner på det unika

Första gången statsminister Löfven neggade om Almedalen var 2017. Han sa då att han hellre reste runt i landet för …

Krönika

2001 – ett år att minnas

År 2001 kan gå till historien. Då chockades USA av 9/11 och inledde med det kriget mot terrorn. Samma år …

Krönika

"Dags att släppa in hyreskatter bland villahermeliner"

Malin Siwe är trött på att villaområden ska fredas.

Krönika

Kapitalism utan ansikten

”Jag fruktar att den dödar plats efter plats, stad efter stad.”

Krönika

Det höll på att gå helt på tok

Populära Nordic Party fyller tio år. Men första året som festfixare var ingen succé.

Krönika

Lär av Socialdemokraterna

”Folk mår bäst av att inte veta hur korvar och lagar blir till”.

Krönika

Ägna kyrkorna en tanke

Det finns fler kyrkor än de troende har behov av. Kan byggnaderna i stället bli bostäder?

Krönika

Röstade nästan på C!

”Jag var på vippen att lägga min röst på Centerpartiet i kommunalvalet i Stockholm”

Krönika

Triangelns uddar

Den underbara varma sommaren fick plötsligt många att undra om inte klimatförändringen med stigande värme redan var ett faktum.

Krönika

Bjud en skåning på lunch!

Kännedomen om vad som händer här nere minskar i övriga Sverige. Inom tull­arna vet businessfolket mer om Manhattan än om Malmö.

Tillbaka till förstasidan