Renässans för fastighetsskatten?

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Punkt 4 i januariöverenskommelsen. En omfattande skattereform genomförs. Två till regeringen närstående organisationer – Finanspolitiska rådet och ESO – har redan lämnat förslag på en sådan, och i båda föreslås att fastighetsskatten återinförs. Det skapar likformighet i skattesystemet – alla kapitalinvesteringar behandlas lika – och är ekonomiskt effektivt.

Men det stämmer inte. Fastighetsskatten är en tillgångsskatt. Enhetlighet kräver att alla tillgångar beskattas. I vart fall de av ett betydande värde som lyx­bilar, lyxkryssare, antikviteter och konst. Det föreslås inte.

Skattens effektivitet förklaras med att den inte påverkar människors drivkrafter till arbete. Men något vetenskapligt stöd för detta påstående finns inte. Bara lösa slutsatser hämtade från ekonomiska teorier vars relevans i sammanhanget kan diskuteras.

I stället finns det goda skäl för att inte återinföra den. Den strider mot en grundläggande princip för svensk beskattning – likviditetsprincipen. Det egna boendet genererar ingen avkastning i pengar, utan i nyttjandevärde som inte kan omvandlas till kronor. Att låna med fastigheten som säkerhet för att betala skatten ter sig närmast cyniskt.

”Ty införs en fastighetsskatt faller priset på boendet.”

Den leder till en omfördelning av förmögenheter från dagens ägare till morgondagens. Ty införs en fastighets­skatt faller priset på boendet. Hur mycket beror på skattesatsen. Konsekvensen kan bli att många som köpt en bostad under de senaste åren kan få se hela den egna insatsen utraderad. Fastighetsskatten är godtycklig därför att dess avkastning inte går att beräkna.

Argumenten mot dess ersättare – reavinstbeskattningen – är föga övertygande. Det må så vara att den kan skapa inlåsningseffekter, men de är bara temporära. Ty någon gång uppstår ett ägarskifte. Om inte förr så när ägaren avlider, och då ska skatten betalas. Vid den tidpunkten finns både pengar att betala den med och kunskap om storleken på vinsten. Slutligen kan de som förespråkar fastighetsskatten påminnas om att vi lever i en demokrati. Att de politiska besluten vägleds av vad väljarna vill ha, inte vad som är ekonomiskt effektivt. Och då är fastighetsskatten ingen valvinnare.

Fler Krönikor

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Krönika

Dan Andersson och Klarakvarteren

”Vi renoverar det som är borta, bevarar rivna hus, återupplivar de döda.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Studieresa till Landskrona?

”Det behövs helt nya, lång­siktiga grepp. Fastighets­ägarna borde till exempel börja bry sig.”

Krönika

Happy days are here again

”Så snart allt återgår till det normala blir det business as usual.”

Krönika

En chans för att överleva

Så har jag suttit här hemma framför datorn dag efter dag och ibland stirrat ut över den skräpiga bergsknallen på …

Krönika

Förstärkta trender i pandemins spår

Dag Klerfelt redogör för tendenserna – dit coronan för oss.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Det osända kundbrevet

Visst, när det kommer ett företag och vill hyra sådär 6.500 kvm på fina gatan brukar det bli litet fart …

Krönika

Det heliga överskottet?

”Vi vet ju inte hur regering och riksdag skulle ha handlat utan den tvångströjan.”

Krönika

Måste få bygga som man vill

”Sen kom kommunen för att inspektera. Pang, bom. Entrén var inte tillgänglighetsanpassad nog”

Krönika

Kapitalet tränger ut folk

”Åtråvärd mark med hus kidnappas av kapitalstarka riskbolag.”

Krönika

Racka inte ner på det unika

Första gången statsminister Löfven neggade om Almedalen var 2017. Han sa då att han hellre reste runt i landet för …

Krönika

2001 – ett år att minnas

År 2001 kan gå till historien. Då chockades USA av 9/11 och inledde med det kriget mot terrorn. Samma år …

Tillbaka till förstasidan