När kommer inflationen?

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Det finns inget så praktiskt som en bra teori. Orden tillskrivs någon ekonom. Oklart vem och spelar i sammanhanget ingen roll, för det påverkar inte det faktum att ekonomiska teorier många gånger är praktiska. Ett exempel på det är kvantitetsteorin. Enkelt uttryckt säger den att när mängden pengar i en ekonomi ökar för snabbt stiger priserna. Detta samband mellan penningmängd och inflation har fungerat som styråra för den ekonomiska politiken de senaste 30–40 åren. Centralbankernas uppgift har varit och är fortfarande att hålla inflationen på en låg nivå. Redskapet för detta är att styra penningmängden.

Modellen har varit så framgångsrik att den låga inflationen nu närmast ses som en naturlag. Men allt detta kan ha förändrats i coronans kölvatten, ty nu öser centralbankerna ut pengar i en takt vi tidigare inte skådat för att lindra pandemins ekonomiska skadeverkningar.

”Att den förda politiken kan sätta fart på inflationen måste för dem därför vara en högst realistisk möjlighet.”

Med öppna ögon, ty centralbankscheferna är alla skolade i den ekonomiska filosofi som ligger bakom kvantitets­teorin. Att den förda politiken därför kan sätta fart på inflationen måste för dem därför vara en högst realistisk möjlighet.

Fast ännu syns ingen inflation. Ska det tolkas som att kvantitetsteorin är passé? Så enkelt är det inte. Faktum är att inflationen redan nu är hög. Fast det märks i den statistik som centralbankerna navigerar efter. Den mäter bara förändringar i konsumentpriserna, och dessa har stått still. Hade däremot också priset på tillgångar som fastigheter och aktier inkluderats i det använda prisindex hade bilden varit en helt annan. Ty prisökningarna på dessa tillgångar har under det gånga året varit dramatisk.

Kvantitetsteorin gäller inte heller nödvändigtvis omedelbart. Hur lång tid det tar för en ökad penningmängd att slå igenom i inflation vet vi inte i förväg. Men att marknaden är nervös och att många går i väntans tider går det inte att ta miste på. Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta positioner för att skydda sig mot inflationens verkningar.

För tidigt alltså att dödförklara kvantitetsteorin men inte för tidigt att efterlysa ett inflationsmått som fångar upp tillgångspriserna. Om inte annat för att ge beslutsfattarna ett bättre underlag inför sina beslut.

Fler Krönikor

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Renässans för fastighetsskatten?

”Fastighetsskatten är godtycklig – dess avkastning går inte att beräkna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Krönika

Dan Andersson och Klarakvarteren

”Vi renoverar det som är borta, bevarar rivna hus, återupplivar de döda.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Studieresa till Landskrona?

”Det behövs helt nya, lång­siktiga grepp. Fastighets­ägarna borde till exempel börja bry sig.”

Krönika

Happy days are here again

”Så snart allt återgår till det normala blir det business as usual.”

Krönika

En chans för att överleva

Så har jag suttit här hemma framför datorn dag efter dag och ibland stirrat ut över den skräpiga bergsknallen på …

Krönika

Förstärkta trender i pandemins spår

Dag Klerfelt redogör för tendenserna – dit coronan för oss.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Det osända kundbrevet

Visst, när det kommer ett företag och vill hyra sådär 6.500 kvm på fina gatan brukar det bli litet fart …

Krönika

Det heliga överskottet?

”Vi vet ju inte hur regering och riksdag skulle ha handlat utan den tvångströjan.”

Krönika

Måste få bygga som man vill

”Sen kom kommunen för att inspektera. Pang, bom. Entrén var inte tillgänglighetsanpassad nog”

Krönika

Kapitalet tränger ut folk

”Åtråvärd mark med hus kidnappas av kapitalstarka riskbolag.”

Tillbaka till förstasidan