Lär av historiska misstag

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Många sätter likhetstecken mellan dagens situation på bostadsmarknaden och situa­tionen såsom den gestaltade sig före 90-talskraschen. Det finns några likheter. Skenande priser och skuldsättning. Men vill man lära något av historien bör man gå ytterligare ett decennium tillbaka. Då var kapitalmarknaden totalreglerad. Politikerna bestämde med stöd av lagar och förordningar vem som skulle få låna, hur mycket, till vilket ändamål och hur mycket det skulle kosta.

Syftet var att säkerställa statens och bostadssektorns behov av billiga krediter. Räntan sattes på en så låg nivå att de som fick låna fick betalt för att göra det. Realräntan var negativ. Men de lyckliga var få ty utlåningsrestriktionerna satte stopp för bankernas utlåning.

Samtidigt fanns det massor av pengar att låna ut. Marknadens aktörer fann därför snabbt sätt att kringgå regelverket. Främsta exemplet på det var finansbolagen. För när bankerna inte fick låna ut sköttes utlåningen i stället av finansbolagen som inte sällan ägdes av bankerna. och inte omfattades av regelverket.

Marknadens ­aktörer fann ­­därför snabbt sätt att kringgå regelverket.

Men politiken misslyckades. Kapitalet smet förbi regleringarna. I november 1985 gav man upp. Utlåningstaket avvecklades och med det återgick allt till det normala. Bankerna tog hand om utlåningen som ökade mycket snabbt som direkt följd av låga räntor, hög inflation och generösa regler för ränteavdragen.

I början av 1990-talet sprack bubblan. Den fråga kritikerna ställde var varför inte reglerna för ränteavdragen gjorts mindre generösa innan utlåningen släpptes fri. Det hade ju ökat räntekostnaden och med det hållit tillbaka efterfrågan på lån. Vad historien lär oss är att administrativa knep för att hålla tillbaka utlåningen inte fungerar. Efterfrågan följer marknadens lagar. Det talar för att skärpta amorteringskrav för bolån bara kommer att leda till att utlåningen sker på annat sätt. Bara om det blir dyrare att låna kommer efterfrågan att minska. Kan detta inte ske genom en höjning av styrräntan uppnås samma effekt genom att avdragsrätten för räntor tas bort. Den åtgärden har dessutom det goda med sig att den förbättrar statens finanser.

Fler Krönikor

Krönika

Triangelns uddar

Den underbara varma sommaren fick plötsligt många att undra om inte klimatförändringen med stigande värme redan var ett faktum.

Krönika

Bjud en skåning på lunch!

Kännedomen om vad som händer här nere minskar i övriga Sverige. Inom tull­arna vet businessfolket mer om Manhattan än om Malmö.

Krönika

Den oberoende Riksbanken

Det finns också en annan förklaring till passiviteten. Med nuvarande ordning kan ingen hållas ansvarig om politiken misslyckas.

Krönika

Satsning på pratpersonal

Om regeringen verkligen vill få fart på bygghanteringen borde Peter Eriksson ropa ”mea culpa” och tvärstoppa Boverkets expansion.

Krönika

Det mest ökända huset

Byggnadsverk definierar civilisationer och historiska epoker: Keops pyramid, Parthenon, Kinesiska muren, Versailles, Taj Mahal. Byggmästare och arkitekter står för de …

Krönika

Historiens misstag

Intet är nytt under solen. Som framgår av Anders Johnsons bok om Isaak Hirsch (Bonniers) önskade Nobelstiftelsen redan för över …

Krönika

Krönika: Flexibla arbetsplatser lockar talanger

Cushman & Wakefield VD Agneta Jacobsson blickar in i framtiden.

Krönika

"Mipim är som Facebook"

Kanske är Malmö stads beslut att nobba Mipim början på en trend.

Krönika

Träskallarnas komplott

Malin Siwe

”Inget fel i att bygga hus med trästommar. Inget fel att bygga med betong, stål eller tegel heller. Eller lecakulor om man har lust med det.”

Krönika

Drömmen om Trantor

Göran Greider

Trantor! Planeten nära Vintergatans centrum blev till slut en enda stad, med ett skyhögt metallhölje på ytan och borrande lika …

Krönika

Kanonad av hantverkare

Ulf Adelsohn

Strax efter påsk kom vår granne upp och meddelade att det läckte ner vatten ­utanför deras badrum. Då började det. …

Krönika

Förtätning vår tids misstag

Jan Wifstrand

”Under varje epok görs historiska misstag. Fastighetsbranschen är inget undantag. Nu är det ‘förtätning’ som gäller, på flertalet politikers och samhällsbyggares läppar. Det kommer de att få äta upp.”

Krönika

Så får man nya ovänner

Anne-Marie Pålsson

Donald Trump fortsätter att oroa världens ekonomier genom kritiken av frihandeln och de växande obalanserna i handels­utbytet. Först ut som …

Krönika

Lyssnandets förbannelse

Malin Siwe

I mars var det blågröna styret i Helsingborg malligt. Kommunen hade fått den högsta poängen som hittills utdelats av Sveriges …

Tillbaka till förstasidan