Lär av historiska misstag

Anne-Marie Pålsson, Krönikör
Docent i nationalekonomi och fd riksdagsledamot (M).Hon har skrivit flera böcker bland annat om skattepolitik. 1993 drog hon igång den så kallade Pigdebatten och hon har flera gånger kritiserat vinster i välfärden. Pålsson är krönikör i magasinet Fastighetsvärlden sedan 2016.

Visa faktaruta

Många sätter likhetstecken mellan dagens situation på bostadsmarknaden och situa­tionen såsom den gestaltade sig före 90-talskraschen. Det finns några likheter. Skenande priser och skuldsättning. Men vill man lära något av historien bör man gå ytterligare ett decennium tillbaka. Då var kapitalmarknaden totalreglerad. Politikerna bestämde med stöd av lagar och förordningar vem som skulle få låna, hur mycket, till vilket ändamål och hur mycket det skulle kosta.

Syftet var att säkerställa statens och bostadssektorns behov av billiga krediter. Räntan sattes på en så låg nivå att de som fick låna fick betalt för att göra det. Realräntan var negativ. Men de lyckliga var få ty utlåningsrestriktionerna satte stopp för bankernas utlåning.

Samtidigt fanns det massor av pengar att låna ut. Marknadens aktörer fann därför snabbt sätt att kringgå regelverket. Främsta exemplet på det var finansbolagen. För när bankerna inte fick låna ut sköttes utlåningen i stället av finansbolagen som inte sällan ägdes av bankerna. och inte omfattades av regelverket.

Marknadens ­aktörer fann ­­därför snabbt sätt att kringgå regelverket.

Men politiken misslyckades. Kapitalet smet förbi regleringarna. I november 1985 gav man upp. Utlåningstaket avvecklades och med det återgick allt till det normala. Bankerna tog hand om utlåningen som ökade mycket snabbt som direkt följd av låga räntor, hög inflation och generösa regler för ränteavdragen.

I början av 1990-talet sprack bubblan. Den fråga kritikerna ställde var varför inte reglerna för ränteavdragen gjorts mindre generösa innan utlåningen släpptes fri. Det hade ju ökat räntekostnaden och med det hållit tillbaka efterfrågan på lån. Vad historien lär oss är att administrativa knep för att hålla tillbaka utlåningen inte fungerar. Efterfrågan följer marknadens lagar. Det talar för att skärpta amorteringskrav för bolån bara kommer att leda till att utlåningen sker på annat sätt. Bara om det blir dyrare att låna kommer efterfrågan att minska. Kan detta inte ske genom en höjning av styrräntan uppnås samma effekt genom att avdragsrätten för räntor tas bort. Den åtgärden har dessutom det goda med sig att den förbättrar statens finanser.

Fler Krönikor

Krönika

En chans för att överleva

Så har jag suttit här hemma framför datorn dag efter dag och ibland stirrat ut över den skräpiga bergsknallen på …

Krönika

Förstärkta trender i pandemins spår

Dag Klerfelt redogör för tendenserna – dit coronan för oss.

Krönika

Det osända kundbrevet

Visst, när det kommer ett företag och vill hyra sådär 6.500 kvm på fina gatan brukar det bli litet fart …

Krönika

Det heliga överskottet?

”Vi vet ju inte hur regering och riksdag skulle ha handlat utan den tvångströjan.”

Krönika

Måste få bygga som man vill

”Sen kom kommunen för att inspektera. Pang, bom. Entrén var inte tillgänglighetsanpassad nog”

Krönika

Kapitalet tränger ut folk

”Åtråvärd mark med hus kidnappas av kapitalstarka riskbolag.”

Krönika

Racka inte ner på det unika

Första gången statsminister Löfven neggade om Almedalen var 2017. Han sa då att han hellre reste runt i landet för …

Krönika

2001 – ett år att minnas

År 2001 kan gå till historien. Då chockades USA av 9/11 och inledde med det kriget mot terrorn. Samma år …

Krönika

"Dags att släppa in hyreskatter bland villahermeliner"

Malin Siwe är trött på att villaområden ska fredas.

Krönika

Kapitalism utan ansikten

”Jag fruktar att den dödar plats efter plats, stad efter stad.”

Krönika

Det höll på att gå helt på tok

Populära Nordic Party fyller tio år. Men första året som festfixare var ingen succé.

Krönika

Lär av Socialdemokraterna

”Folk mår bäst av att inte veta hur korvar och lagar blir till”.

Krönika

Ägna kyrkorna en tanke

Det finns fler kyrkor än de troende har behov av. Kan byggnaderna i stället bli bostäder?

Krönika

Röstade nästan på C!

”Jag var på vippen att lägga min röst på Centerpartiet i kommunalvalet i Stockholm”

Tillbaka till förstasidan