kr330 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 4/2024 – Samhällsfastigheter

Stor special  – ladda ned gratis just nu!

Gratis PDF!

Genomför ett köp av nedladdningsbar PDF för 0 SEK så får du en länk till PDF-filen via mail.

Kuriosa
Ett återupprättat regemente, fastighetsbolagens lyxhus och Olof Palmes tal. Allt på Gotland.

Almedalen
Branschen är på plats i Visby för att delta i veckan som är viktigare än någonsin tidigare.

Demografi
Den globala trenden med låga födelsetal och allt fler äldre ser inte ut att avta.

Skolor
Tomma klassrum och nedlagda skolor blir allt vanligare när prognoserna skrivs om.

Äldreboenden
Behoven av äldreboenden ökar samtidigt som kraven på dessa förändras med tiden.

Rättsväsendet
Nya polishus, domstolar, häkten och fängelser. Det byggs för fullt i hela landet.

Topplista
Regionerna har stora investeringsplaner. FV listar hur mycket de kommer att investera de kommande åren.

PORTRÄTTET: Maria Bredberg Pettersson
Maria Bredberg Pettersson har branschens mest ansvarsfulla jobb som generaldirektör vid Fortifikationsverket.

Nato
Inträdet i försvarsalliansen är startskottet för en ny kamp om investeringar.

Grön hyrespremie
JLL har tittat närmare på vilka åtaganden fastighetsbranschen tar på sig inom ESG.

Certifieringar
En växande djungel av system. Certifieringar för fastigheter sprider sig till allt fler områden. Här finns det stora komplexa system och små nischade sådana.

Sjukhus
Det krävs en ny generation storsjukhus runt om i landet. I flera städer planeras det för stora projekt.

Länsstyrelser
Många ser över sina hyreskontrakt. I flera fall kan det bli aktuellt med mindre lokalytor.

45 aktörer
Vilka är det som satsar på samhällsfastigheter? FV har listat 45 betydande aktörer.

Kalendarium
Missa inte det viktigaste i Almedalen. FV har listat höjdpunkter under veckan.

Historiska hus
Visby är på många vis en historisk stad. FV går igenom några sevärda byggnader.

Ytterligare information

Fysisk eller virtuell

Fysisk utgåva, Nedladdningsbar PDF, Både fysisk och nedladdningsbar