275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 03/2013

Porträttet: Anette Frumerie. Ortsanalys: Helsingborg. Tema: 12 sidor samhällsfastigheter och bostäder.

Porträttet: Anette Frumerie.

Ortsanalys: Helsingborg.

Tema: 12 sidor samhällsfastigheter och bostäder.

Affärsanalys
Analys av affärer i Linköping och Sundsvall. I båda fallen rör det sig om lokala aktörer som tar för sig när stora aktörer säljer.

Nyheter
Transaktionshettan från årsskiftet är förbi, ändå har det gjorts flera miljardaffärer under den senaste månaden. Dessutom fortsätter svenska aktörer att ta för sig hos våra nordiska grannar.

Gästkrönika
Johan Hakelius anser att vi inte är tvungna att leva i en tidskapsel av förgrovande modernism. Det är dags att börja riva storskaligt.

Ortsanalys: Helsingborg
Läget vid sundet ger bra priser för välbelägna bostäder. Nu närmar sig dessutom genomförandet av det stora projektet H+. Det tillför många attraktiva projektmöjligheter för lokaler och bostäder, möjligheter som räcker för flera decennier.

Porträttet: Anette Frumerie
Hon har inte nöjt sig med en karriär via skrivbordet utan gått vägen via byggarbetsplatsen. Anette Frumerie är redo att ta Besqab till börsen.

Tema: Bostäder och samhällsfastigheter

Räddaren i nöden
Intresset för samhällsfastigheter är i spåren av finanskrisen större än någonsin. Men hur har det blivit så? Vad är det som har skapat den nya heta marknaden?

Styckning av en biljon
Det råder stor begreppsförvirring kring samhällsfastigheter. Vad är det egentligen, vem äger och hur ser marknaden ut?

TOPPLISTA Största ägarna
Vilka privata fastighetsägare har största antalet lägenheter?
Vi har listan med de 16 största.

Bostadsfrågan växer
Hur ser ekvationen ut för att få igång ett bra bostadsbyggande?

Projektet
Höghuset efter femton år av diskussioner och planarbete byggs nu en ny skyline.

Indikatorn: Piteå
Kombinationen strand och gruvor innebär att staden mår riktigt bra.

Fastighetsaktier
Svenska fastigheter i norsk förpack­ning går till Stockholmsbörsen.

Marknadsstatistik
Aktuell statistik med hyresnivåer och vakansgrader samt senaste må­ nadens största affärer.

Personnytt
De senaste rekryteringarna i fastig­ hetsbranschen. Tolv personer på nya tjänster presenteras.