275 kr

Missa ingen utgåva av Fastighetsvärlden
Bli prenumerant nu

FV 03/2019

Porträtt: Hans Åke Petersson. Tema: Hotell. Topplista: Snabbväxarna. Indikatorn: Gävle.

• Affärsanalyser
Två affärer med kontorsfastigheter analyseras, en i Lund och eni Stockholms innerstad.

• Nyheter
Humlegårdens planer för ett jätteprojekt i Slna. Läs även om hur coworkingaktörer börjar få allt svårare att hyra lokaler.

• ORTSANALYS: Norrköping
Orten har genomlidit flera svåra perioder. Nu ser det spännande ut när oexploaterade områden vid centralstationen ska utvecklas och snabbjärn vägen ska byggas.

• Projektet
CA Fastigheter bygger om förorenat industriområde till hållbart stadsdelscentrum.

• Krönika: Göran Greider
”Kapitalismen tar, med ett knapptryck, bort det som är roligt och gör oss alla lite mer ensamma och ansiktslösa inför varandra.”

• TOPPLISTA: Snabbväxarna
Fastighetsvärlden listar orterna som växt snabbast sedan 1968.

• Porträttet: Hans Åke Petersson
När diskussioner om möjliga hotelletableringar tar fart är det högst sannolikt att Hans Åke Peterson finns med. Med lång erfarenhet har han byggt ett ovärderligt kontaktnät.

• TEMA: Hotell

• HOTELLTRENDER
Privatresenärer står för en allt större del av rumsbokningarna och andelen är snart större än den för aff ärsmännen. Det ställer nya krav på hotellen.

• BJÖRN ULVAEUS
Musikgeniet vill förvandlaDjurgården till en besöksdestination i världsklass. Han expanderar även inom hotell.

• REGIONSTÄDER
Det byggs nya hotell även i regionstäderna. Efterfrågan är stor. FV visar ett tiotal projekt.

• INDIKATORN: Gävle
Orten mår allt bättre. Kanske väntas en stor aff är om Castellum säljer sitt sista innehav i Norrland.

• Personnytt
Fortsatt högtryck på personalfronten. Se vilka som har bytt jobb.

• Marknadsstatistik
Massor med aktuell statistik samlad på ett och samma ställe.