Topplista

42 högst avlönade direktörerna 2015

Sex direktörer fick se sin lön sjunka under 2015. Tio fick lönepåslag på 10 procent eller mer under året. (Listan är tidigare publicerad i magasinet Fastighetsvärlden Nr 4/2016)

Årets lista omfattar de 42 bygg- och fastighetsbolag som erbjuder de högsta grundlönerna inklusive eventuella förmåner. I toppen är det oförändrat tre stora byggare. Även deras inbördes ordning känns igen från förra året. Även i övrigt är förändringarna överlag små. Löner för nytillträdda eller i förekommande fall avgående VD:ar under 2015 är omräknade till helår. Det gäller David Hummel och Anette Sand som är markerade med stjärna. Bland fjolårets noteringar utmärker sig Pandox Anders Nissen direkt in på plats åtta. Fler börsbolag på listan har även inneburit något fler bonusprogram. 16 av de redovisade bolagen har detta i någon form. I.u. betyder att program finns men att storleken inte framgår i årsredovisningen. Flera ytterligare bolag har möjlighet till rörlig ersättning inskrivet i riktlinjerna för ersättning till befattningshavare men har inte praktiserat detta under 2015.

Namn och bolag

1. Johan Karlström, Skanska

Lön och förmåner (tkr): 12.072 Löneutveckling: 7% Bonus: 12.000

2. Peter Wågström, NCC

Lön och förmåner (tkr): 7.390 Löneutveckling:24% Bonus: 2.803

3. Johan Skoglund, JM

Lön och förmåner (tkr): 5.611 Löneutveckling: 3% Bonus: 3.671

4. Fredrik Wirdenius, Vasakronan

Lön och förmåner (tkr): 5.588 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

5. Jesper Göransson, Peab

Lön och förmåner (tkr): 4.933 Löneutveckling: 25% Bonus: 1.059

6. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön och förmåner (tkr): 4.900 Löneutveckling:2% Bonus: 0

7. Rutger Arnhult Klövern

Lön och förmåner (tkr): 4.534 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

8. Anders Nissen, Pandox

Lön och förmåner (tkr): 4.500 Löneutveckling: NY Bonus: 4.500

9. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön och förmåner (tkr): 4.364 Löneutveckling: 7% Bonus: 544

10. Per Berggren, Hemsö

Lön och förmåner (tkr): 4.290 Löneutveckling: 6% Bonus: 0

11. Anders Jarl, Wihlborgs

Lön och förmåner (tkr): 4.200 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

12. Biljana Pehrsson, Kungsleden

Lön och förmåner (tkr): 3.892 Löneutveckling: 12% Bonus: 2.790

13. Christian Hermelin, Fabege

Lön och förmåner (tkr): 3.812 Löneutveckling: -4% Bonus: 900

14. Henrik saxborn, Castellum

Lön och förmåner (tkr): 3.700 Löneutveckling: 6% Bonus: 1.600

15. Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg

Lön och förmåner (tkr): 3.619 Löneutveckling: 17% Bonus: XXX

16. Jens Engwall, Hemfosa

Lön och förmåner (tkr): 3.567 Löneutveckling:8% Bonus: 0

17. Jan Erik Höjvall, Rikshem

Lön och förmåner (tkr): 3.402 Löneutveckling: -1% Bonus: 0

18. Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Lön och förmåner (tkr): 3.365 Löneutveckling:3% Bonus: 0

19. Mats Hederos, AMF Pension

Lön och förmåner (tkr): 3.318 Löneutveckling: 16% Bonus: 0

20. Eva Landén, Corem

Lön och förmåner (tkr): 3.195 Löneutveckling: 11% Bonus: i.u.

21. Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus

Lön och förmåner (tkr):3.108 Löneutveckling: 8% Bonus: 0

22. Peter Strand, Victoria Park

Lön och förmåner (tkr): 3.100 Löneutveckling:23% Bonus: 0

23. David Mindus, Sagax

Lön och förmåner (tkr): 3.000 Löneutveckling: 30% Bonus: 500

24. Lennart Karlsson, Heba

Lön och förmåner (tkr): 2.878 Löneutveckling:6% Bonus: 0

25. Mikael Granath, Willhem

Lön och förmåner (tkr): 2.800 Löneutveckling: 8% Bonus: 0

26. Gustaf Hermelin, Catena

Lön och förmåner (tkr): 2.700 Löneutveckling:4% Bonus: 1.400

27. P G Persson, Platzer

Lön och förmåner (tkr): 2.600Löneutveckling: -4% Bonus: 1.000

28. Anette Frumerie, Besqab

Lön och förmåner (tkr): 2.298 Löneutveckling: -2% Bonus: 1.530

29. Knut Rost, Diös

Lön och förmåner (tkr): 2.276 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

30. Åsa Hedenberg, Specialfastigheter

Lön och förmåner (tkr): 2.158 Löneutveckling: 3% Bonus: 0

31. Oscar Engelbert, Oscar Properties

Lön och förmåner (tkr): 2.095 Löneutveckling: -1% Bonus: 0

32. Ulf Nilsson, D. Carnegie

Lön och förmåner (tkr): 2.035Löneutveckling: 14% Bonus: 600

33. David Hummel Fastator*

Lön och förmåner (tkr): 1.800 Löneutveckling: NY Bonus: 0

34. Anette Sand, Familjebostäder Stockholm*

Lön och förmåner (tkr): 1.755 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

35. Fredrik Törnqvist, Stångåstaden

Lön och förmåner (tkr): 1.720 Löneutveckling: -4% Bonus: 0

36. Pelle Björklund, Svenska Bostäder

Lön och förmåner (tkr): 1.700 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

37. Leif Rytter, Vasallen

Lön och förmåner (tkr): 1.654 Löneutveckling: 3% Bonus: 0

38. Fredrik Lidjan, Magnolia Bostad

Lön och förmåner (tkr): 1.650 Löneutveckling: NY Bonus: 0

39. Fredrik Brodin, Stendörren

Lön och förmåner (tkr): 1.623 Löneutveckling: NY Bonus: 120

40. Wilner Andersson, Agora

Lön och förmåner (tkr): 1.616 Löneutveckling: NY Bonus: 0

41. Ulf Rohlén, Öbo

Lön och förmåner (tkr): 1.606 Löneutveckling: 3% Bonus: 0

42. Andreas Nelvig, NP 3 Fastigheter

Lön och förmåner (tkr): 1.590 Löneutveckling: 43% Bonus: 255

*Tillträtt eller avgått under året; ersättningen omräknad till helår

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan