Topplista

30 högst avlönade direktörerna 2013

Direktörerna kan lägga 2013 till handlingarna som ett gott löneår. Av de 30 listade VD:arna har 23 fått ordentligt påökt.

Årets lista omfattar de 30 bygg- och fastighetsbolag som erbjuder de högsta grundlönerna inklusive eventuella förmåner. Största ökningen fick JM:s Johan Skoglund som med 986.000 mer i lönekuvertet klättrar flera pinnhål på listan. I övrigt är förändringarna små. Flera av de rankade är nytillträdda under 2013 och deras lön är görligaste  mån omräknad på helårsbasis. Det gäller Jesper Göransson på Peab, Henrik Saxborn på Castellum, Biljana Pehrsson på Kungsleden samt Fredrik Törnqvist på Stångåstaden. I år redovisas även ersättningarna i de AP-fondkontrollerade fastighetsbolagen. Det betyder att ytterligare tre bolag har tillförts på listan varav Per Berggren på Hemsö går rakt in på plats åtta.

I bonuskolumnen dominerar nollorna. En tredjedel av bolagen har bonusprogram. i.u. betyder att program finns men att storleken inte framgår av i årsredovisningen.

Namn och bolag

1. Johan Karlström, Skanska

Lön och förmåner (tkr): 10 894 Löneutveckling: 3% Bonus: 8.111

2. Johan Skoglund, JM

Lön och förmåner (tkr): 6.004 Löneutveckling:18% Bonus: 3.481

3. Peter Wågström, NCC

Lön och förmåner (tkr): 5.211 Löneutveckling: 5% Bonus: 1.830

4. Fredrik Wirdenius, Vasakronan

Lön och förmåner (tkr): 5.145 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

5. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön och förmåner (tkr): 4.900 Löneutveckling: 23% Bonus: 0

6. Jesper Göransson, Peab*

Lön och förmåner (tkr): 4.165 Löneutveckling: NY Bonus: i.u.

7. Rutger Arnhult, Klövern

Lön och förmåner (tkr): 4.164 Löneutveckling: 31% Bonus: 0

8. Christian Hermelin, Fabege

Lön och förmåner (tkr): 4.124 Löneutveckling: 3% Bonus: 0

9. Per Berggren, Hemsö

Lön och förmåner (tkr): 4.065 Löneutveckling: 7% Bonus: 0

10. Ivo Stopner Hemsö

Lön och förmåner (tkr): 4.037 Löneutveckling: 7% Bonus: 831

11. Ander Jarl, Wihlborgs

Lön och förmåner (tkr): 3.800 Löneutveckling: 6% Bonus: 0

12. Henrik Saxborn, Castellum*

Lön och förmåner (tkr): 3.600 Löneutveckling: NY Bonus: 1.700

13. Jan Erik Höjvall, Rikshem

Lön och förmåner (tkr): 3.354 Löneutveckling: 17% Bonus: 0

14. Kerstin Gillsboro, Jernhusen

Lön och förmåner (tkr): 3.140 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

15. Biljana Pehrsson, Kungsleden*

Lön och förmåner (tkr): 3.120 Löneutveckling: NY Bonus: 0

16. Mats Hederos, AMF Pension

Lön och förmåner (tkr): 2.922 Löneutveckling: 18% Bonus: 0

17. Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus

Lön och förmåner (tkr): 2.702 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

18. Eva Landén, Corem

Lön och förmåner (tkr): 2.600 Löneutveckling: 4% Bonus: i.u.

19. Mikael Granath, Willhem

Lön och förmåner (tkr): 2.600 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

20. Lennart Karlsson, Heba

Lön och förmåner (tkr): 2.575 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

21. Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg

Lön och förmåner (tkr): 2.488 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

22. Christer Sundin, Diös

Lön och förmåner (tkr): 2.415 Löneutveckling: -8% Bonus: 0

23. Jens Engwall, Hemfosa

Lön och förmåner (tkr): 2.235Löneutveckling: NY Bonus: 0

24. David Mindus, Sagax

Lön och förmåner (tkr): 2.200 Löneutveckling: 5% Bonus: 800

25. HåkanSteinbüchel, Specialfastigheter

Lön och förmåner (tkr): 2.011 Löneutveckling: 20% Bonus: 0

26. Pelle Björklund, Svenska Bostäder

Lön och förmåner (tkr): 1.700 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

27. Magdalena Bosson, Familjebostäder Stockholm

Lön och förmåner (tkr): 1.574 Löneutveckling: 2% Bonus: 0

28. Fredrik Törnqvist, Stångåstaden*

Lön och förmåner (tkr): 1.557 Löneutveckling: NY Bonus: 0

29. Ingela Lindh, Stockholmshem

Lön och förmåner (tkr): 1.542 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

30. Bertil Rignäs, Bostadsbolaget*

Lön och förmåner (tkr): 1.538 Löneutveckling: 14% Bonus: 0

*Tillträtt eller avgått under året; ersättningen omräknad till helår

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan