Topplista

30 högst avlönade direktörerna 2014

Fem av branschens topp-VD:ar fick under 2014 tvåsiffriga lönepåslag räknat i procent. Samtidigt fick sex VD:ar tunnare plånböcker. (Listan är tidigare publicerad i magasinet Fastighetsvärlden Nr 4/2015).

Årets lista omfattar de 30 bygg- och fastighetsbolag som erbjuder de högsta grundlönerna inklusive eventuella förmåner. Störst kliv på listan tar Hemfosas VD Jens Engwall – som med en löneökning på cirka 1 miljon kronor klättrar åtta placeringar. I övrigt är förändringarna små.

För nytillträdda ellre avgående VD:ar har lönen för 2014 i görligaste mån räknats om till helårssiffror, något som berör Åsa Hedenberg (Specialfastigheter) och Magdalena Bosson (Familjebostäder i Stockholm).

Bäst betald bland bolagen som noterades förra året är Besqabs Anette Frumerie på plats 22, följd av Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties och D. Carnegies Ulf Nilsson.

Fler börsbolag har inneburit fler bonusprogram Elva av bolagen har bonusprogram i någon form. ”I.u.” betyder att program finns men att storleken inte framgår av årsredovisningen.

Namn och bolag

1. Johan Karlström, Skanska

Lön och förmåner (tkr): 11.324 Löneutveckling: 4% Bonus: 8.436

2. Peter Wågström, NCC

Lön och förmåner (tkr): 5.982 Löneutveckling:15% Bonus: 1.762

3. Johan Skoglund, JM

Lön och förmåner (tkr): 5.452 Löneutveckling: -9% Bonus: 3.996

4. Fredrik Wirdenius, Vasakronan

Lön och förmåner (tkr): 5.377 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

5. Jesper Göransson, Peab

Lön och förmåner (tkr): 4.933 Löneutveckling: 25% Bonus: 1.059

6. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön och förmåner (tkr): 4.800 Löneutveckling: -2% Bonus: 1.000

7. Rutger Arnhult, Klövern

Lön och förmåner (tkr): 4.320 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

8. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön och förmåner (tkr): 4.076 Löneutveckling: 1% Bonus: 255

9. Per Berggren, Hemsö

Lön och förmåner (tkr): 4.041 Löneutveckling: -1% Bonus: 0

10. Anders Jarl, Wihlborgs

Lön och förmåner (tkr): 4.000 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

11. Christian Hermelin, Fabege

Lön och förmåner (tkr): 3.968 Löneutveckling: -4% Bonus: 765

12. Henrik Saxborn, Castellum

Lön och förmåner (tkr): 3.500 Löneutveckling: -3% Bonus: 2.700

13. Jan Erik Höjvall, Rikshem

Lön och förmåner (tkr): 3.435 Löneutveckling: 2% Bonus: 0

14. Biljana Pehrsson, Kungsleden

Lön och förmåner (tkr): 3.401 Löneutveckling: 9% Bonus: i.u.

15. Jens Engwall, Hemfosa

Lön och förmåner (tkr): 3.303 Löneutveckling: 48% Bonus: 0

16. Kerstin Gillsbro, Jernhusen

Lön och förmåner (tkr): 3.281 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

17. Ingalill Berglund, Atrium Ljungberg

Lön och förmåner (tkr): 3.088 Löneutveckling: 24% Bonus: 0

18. Eva Landén, Corem

Lön och förmåner (tkr): 2.875 Löneutveckling: 11% Bonus: 0

19. Kerstin Lindberg Göransson, Akademiska Hus

Lön och förmåner (tkr): 2.871 Löneutveckling: 6% Bonus: 0

20. Mats Hederos, AMF Pension

Lön och förmåner (tkr): 2.850 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

21. Lennart Karlsson, Heba

Lön och förmåner (tkr): 2.719 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

22. Anette Frumerie, Besqab

Lön och förmåner (tkr): 2.345 Löneutveckling: NY Bonus: 1.120

23. David Mindus, Sagax

Lön och förmåner (tkr): 2.300 Löneutveckling: -9% Bonus: 600

24. Knut Rost, Diös

Lön och förmåner (tkr): 2.197 Löneutveckling: 5% Bonus: 0

25. Oscar Engelbert, Oscar Properties

Lön och förmåner (tkr): 2.125 Löneutveckling: NY Bonus: i.u.

26. Åsa Hedenberg, Specialfastigheter*

Lön och förmåner (tkr): 2.100 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

27. Fredrik Törnqvist, Stångåstaden

Lön och förmåner (tkr): 1.799 Löneutveckling: 4% Bonus: 0

28. Ulf Nilsson, D. Carnegie

Lön och förmåner (tkr): 1.782 Löneutveckling: NY Bonus: 500

29. Pelle Björklund, Svenska Bostäder

Lön och förmåner (tkr): 1.700 Löneutveckling: 0% Bonus: 0

30. Magdalena Bosson, Familjebostäder Stockholm*

Lön och förmåner (tkr): 1.686 Löneutveckling: 7% Bonus: 0

*Tillträtt eller avgått under året; ersättningen omräknad till helår

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan