Topplista

25 Högst avlönade direktörerna

2010 började hjulen åter att rulla för fastighetsbranscher efter ett par svåra år. De godare tiderna har gett avtryck avtryck på direktörernas lönekonton, även om några undantag finns.

ÅRETS LISTA OMFATTAR de 25 bygg- och fastighetsbolag som erbjuder de högsta grundlönerna inklusive eventuella förmåner. Det är fullt logiskt att Johan Karlström, Skanska, återfinns i tätposition. Störst löneökning hade dock en annan bygg-VD, nu avgågne Olle Ehrlén, NCC. Däremot leder Karlström bonusligan före Kungsledens Thomas Erséus. Samtidigt förefaller trenden med fallande andelar bonus vara bruten och förhållandet är i princip oförändrat mot förra året. Några av VD:arna är dessutom tunga ägare i sina respektive bolag som exempelvis Hans Wallenstam, Mats Paulsson och Corems Rutger Arnhult som därför kompenserar sina något modesta löner med betydande aktieutdelningar.

VD, BOLAG Och ERSÄTTNING

1. Johan Karlström, Skanska

Lön + förmån 2010: 9 638 Förändr 09-10: +537 Bonus: 4 750 Lönens andel av omsättning: 0,01%

Aktieutdelning 2010: 806 619

2. Olle Ehrlén, NCC

Lön + förmån 2010: 7 295 Förändr 09-10: +968 Bonus: 3 399 Lönens andel av omsättning: 0,02%

Aktieutdelning 2010: 65 400

3. Thomas Erséus, Kungsleden

Lön + förmån 2010: 4 897 Förändr 09-10: +465 Bonus: 3 670 Lönens andel av omsättning: 0,27%

Aktieutdelning 2010: 337 500

4. Fredrik Wirdenius, Vasakronan

Lön + förmån 2010: 4 604 Förändr 09-10: +122 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,08%

Aktieutdelning 2010:

5. Johan Skoglund, JM

Lön + förmån 2010: 4 469 Förändr 09-10: -52 Bonus: 1 536 Lönens andel av omsättning: 0,07%

Aktieutdelning 2010: 65 157

6. Mats Paulsson. Peab

Lön + förmån 2010: 3 630 Förändr 09-10: -211 Bonus: 1 564 Lönens andel av omsättning: 0,01%

Aktieutdelning 2010: 110 378 800

7. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön + förmån 2010: 3 452 Förändr 09-10: +8 Bonus: 262 Lönens andel av omsättning: 0,27%

Aktieutdelning 2010: 6 930

8. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön + förmån 2010: 3 400 Förändr 09-10: +400 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,23%

Aktieutdelning 2010: 41 798 250

9. Håkan Hellström, Castellum

Lön + förmån 2010: 3 100 Förändr 09-10: +100 Bonus: 2 400 Lönens andel av omsättning: 0,20%

Aktieutdelning 2010: 400 050

10. Anders Jarl, Wihlborgs

Lön + förmån 2010: 3 100 Förändr 09-10: +597 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,24%

Aktieutdelning 2010: 1 129 531

11. Rutger Arnhult, Corem

Lön + förmån 2010: 3 100 Förändr 09-10: +122 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,08%

Aktieutdelning 2010: 38 295 094

12. Kerstin Gillsbro, Jernhusen*

Lön + förmån 2010: 2 658 Förändr 09-10: +98 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,26%

Aktieutdelning 2010:

13. Gustaf Hermelin, Klövern

Lön + förmån 2010: 2 651 Förändr 09-10: -43 Bonus: 1 140 Lönens andel av omsättning: 0,31%

Aktieutdelning 2010: 2 703 500

14. Anders Nylander, Atrium Ljungberg

Lön + förmån 2010: 2 578 Förändr 09-10: -44 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,13%

Aktieutdelning 2010: 543 600

15. Christian Hermelin, Fabege

Lön + förmån 2010: 2 475 Förändr 09-10: -121 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,12%

Aktieutdelning 2010: 142 800

16. Anders Silverbåge, Brinova

Lön + förmån 2010: 2 400 Förändr 09-10: +300 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning:0,63%

Aktieutdelning 2010: 256 665

17. Mikael Lundström, Akademiska Hus

Lön + förmån 2010: 2 212 Förändr 09-10: +149 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,10%

Aktieutdelning 2010:

18. Roger Stjernborg Eriksson, Dagon

Lön + förmån 2010: 2 142 Förändr 09-10: +428 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,67%

Aktieutdelning 2010: 525 306

19. Lennart Karlsson, Heba

Lön + förmån 2010: 2 106 Förändr 09-10: +289 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,89%

Aktieutdelning 2010: 20 000

20.David Mindus, Sagax

Lön + förmån 2010: 2 084 Förändr 09-10: +243 Bonus: 620 Lönens andel av omsättning: 0,40%

Aktieutdelning 2010: 0

21. Håkan Steinbüchel, Vasallen

Lön + förmån 2010: 1 917 Förändr 09-10: +52 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,75%

Aktieutdelning 2010:

22. Christer Sundin, Diös

Lön + förmån 2010: 1 879 Förändr 09-10: +29 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,38%

Aktieutdelning 2010: 459 193

23. Peter Karlström, Specialfastigheter

Lön + förmån 2010: 1 721 Förändr 09-10: +243 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,10%

Aktieutdelning 2010:

24. Hans Lander, Stångåstaden

Lön + förmån 2010: 1 719 Förändr 09-10: +102 Bonus: 0 Lönens andel av omsättning: 0,14%

Aktieutdelning 2010:

25. Peter Hallgren, Catena

Lön + förmån 2010: 1 689 Förändr 09-10: +160 Bonus: 143 Lönens andel av omsättning: 6,62%

Aktieutdelning 2010: 0

*Tillträtt under året ersättningen omräknad till helår

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan