Topplista

23 dyraste städerna i Europa

Listan över de dyraste kontorsstäderna i Europa toppas som väntat av London. Där har hyrorna dessutom fortsatt att öka under det första halvåret 2019 samtidigt som vakansgraden gått ner för att nå den lägsta nivån sedan 2016. Osäkerheten kring brexit märks uteslutande på investeringssidan där volymen gått ner. Den ekonomiska tillväxten i Europa väntas bromsa in under 2019 vilket leder till något lägre efterfrågetillväxt.

Marknaderna i Spanien, Portugal och Irland, som tog stryk under finanskrisen, fortsätter att återhämta sig både vad gäller efterfråga n och hyror medan utvecklingen i östra Europa och Italien släper efter. En stor andel äldre fastigheter som står inför ombyggnad drar upp vakansgraden i Helsingfors

Data till sammanställningen har hämtats från CBRE rapporter från respektive land avseende första kvartalet 2019, förutom Zürich, Genève och Amsterdam där underlaget hämtats från Knight Frank. För att kalkylera hyresnivåerna har den genomsnittliga valutakursen under första kvartalet 2019 använts.

 

Stad

1. London (West end)

Topphyra kr/kvm/år: 13.654
Genomsnittlig vakansgrad: 4,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,75%.

2. Paris

Topphyra kr/kvm/år: 8.769
Genomsnittlig vakansgrad: 5,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,25%.

3.Stockholm

Topphyra kr/kvm/år:7.800
Genomsnittlig vakansgrad: 4%. Direktavkastning, bästa läge: 3,5%.

4. Genève

Topphyra kr/kvm/år: 7.786
Genomsnittlig vakansgrad: 5,2%. Direktavkastning, bästa läge: 2,9%.

5. Moskva

Topphyra kr/kvm/år: 7.338
Genomsnittlig vakansgrad: 11,4%. Dir. avkastning, bästa läge: 9,25%.

6. Dublin

Topphyra kr/kvm/år: 7.260
Genomsnittlig vakansgrad: 5,4%. Direktavkastning, bästa läge: 4,0%.

7. Zürich

Topphyra kr/kvm/år: 6.870
Genomsnittlig vakansgrad: 3,6%. Direktavkastning, bästa läge: 3,6%.

8. Luxemburg

Topphyra kr/kvm/år: 6.226
Genomsnittlig vakansgrad: 3,7%. Direktavkastning, bästa läge: 4,0%.

9. Milano

Topphyra kr/kvm/år: 6.019
Genomsnittlig vakansgrad: 11,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,4%.

10. Oslo

Topphyra kr/kvm/år: 5.772
Genomsnittlig vakansgrad: 5,6%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,5%.

11. Frankfurt

Topphyra kr/kvm/år: 5.230
Genomsnittlig vakansgrad: 7,5%. Direktavkastning, bästa läge: 3,1%.

12. Amsterdam

Topphyra kr/kvm/år: 5.189
Genomsnittlig vakansgrad: 9,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,6%.

13. Helsingfors

Topphyra kr/kvm/år: 4.981
Genomsnittlig vakansgrad: 13,0%. Direktavkastning, bästa läge: 3,4%.

14. Rom

Topphyra kr/kvm/år: 4.359
Genomsnittlig vakansgrad: 12,8%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,75%.

15. Berlin

Topphyra kr/kvm/år: 4.296
Genomsnittlig vakansgrad: 1,6%. Direktavkastning, bästa läge: 3,1%.

16. Madrid

Topphyra kr/kvm/år: 4.203
Genomsnittlig vakansgrad: 10,3%. Dir. avkastning, bästa läge: 3,75%.

17. Bryssel

Topphyra kr/kvm/år: 3.269
Genomsnittlig vakansgrad: 7,8%. Direktavkastning, bästa läge: 4,25%.

18. Wien

Topphyra kr/kvm/år: 3.176
Genomsnittlig vakansgrad: 5,1%. Direktavkastning, bästa läge: 3,0%.

19. Barcelona

Topphyra kr/kvm/år: 3.176
Genomsnittlig vakansgrad: 8,3%. Direktavkastning, bästa läge: 3,8%.

20. Warszawa

Topphyra kr/kvm/år: 2.989
Genomsnittlig vakansgrad: 8,5%. Direktavkastning, bästa läge: 4,5%.

21. Lissabon

Topphyra kr/kvm/år: 2.864
Genomsnittlig vakansgrad: 6,0%. Dir. avkastning, bästa läge: 4,25%.

22. Prag

Topphyra kr/kvm/år: 2.802
Genomsnittlig vakansgrad: 4,3%. Direktavkastning, bästa läge: 4,5%.

23. Köpenhamn

Topphyra kr/kvm/år: 2.652
Genomsnittlig vakansgrad: 6,0%. Direktavkastning, bästa läge: 3,7%.

 


Sadiq Kahn, Borgmästare i London ”Under det rådande osäkra affärsklimat som brexitprocessen medfört vill jag med med varm och utsträckt hand försäkra omvärlden om att London kommer att förbli öppet, att vi ser oss som stolta européer i en europeisk stad och att de som gjort den till sitt hem alltid kommer att vara välkomna”

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan