Topplista

22 dyraste kontoren

Den globala ekonomin går på högvarv och över hela världen ökar efterfrågan på lokaler. Fastighetsvärlden listar här var världens dyraste kontor finns.

DEN LISTA SOM redovisas här bygger på internationella fastighetskonsulten CB Rickard Ellis Global 50 Index för november 2006. Städer i Storbritannien har många av toppositionerna. Där har man av tradition alltid kunnat ta bra betalt för sina lokaler.
Men stark ekonomisk tillväxt, låg arbetslöshet och gynnsamt ränteläge hjälper till att stärka den brittiska kontorshyresmarknaden ytterligare. Den riktigt starka hyrestillväxten finns dock bara i centrala London. I övriga regionstäder är hyresuppgången måttlig och i några av städerna finns även betydande vakanser.
I särklass högsta hyrestillväxt har New Delhi haft. Tillväxten är dock till stor del konstlad och beror på att myndigheterna under året plomberat över 4 000 kommersiella fastigheter, eftersom de olovligen byggts i områden planlagda för bostäder. Detta i kombination med en snabbväxande IT-sektor och låg nyproduktion har gjort lokalbristen akut i staden.

Stad och beskrivning

1. London (West End)

Kr/kvm: 16 700 Förändring: 16,7% Vakans: 4%
Kontorsmarknaden i London fortsätter vara stark och vakansgraden sjunkit med 2,5 procent på ett år i centrala London. Samtidigt är antalet nya kontorsprojekt få men kraftigt stigande hyrorna förväntas ändra på detta.

2. Tokyo

Kr/kvm: 11 500 Förändring: 19,2% Vakans: 1,5%
Det är nu full fart i den japanska ekonomin efter det dystra 1990-talet. Fortsatt stark efterfrågan på kontors och förhållandevis lite nyproduktion.

3. Hong Kong

Kr/kvm: 9 200 Förändring: 40,9% Vakans: 3,5%
Hyresutvecklingen i CBD fortsätter att vara stark, understödd avefterfrågan från finanssektorn. Hyrestillväxten utanför CBD är dock mer måttlig.

4. Moskva

Kr/kvm: 8 600 Förändring: 28,2% Vakans: 4,4%
Efterfrågan på lokaler är mycket stark och visar inga tecken på att avta. Nyproduktionen är alltjämt för liten för att kunna fylla marknadens behov.

5. Mumbai

Kr/kvm: 8 400 Förändring: 75,9% Vakans: 5-6%
MIT-och telekom-undret gör att efterfrågan på kontorsytor fortsätter vara hög. Utbudet är litet och det råder brist på mark för nyproduktion. I Bombays eget Kista, Bandra Kundra Complex är hyrorna fem procent högre än i CBD.

6. Paris

Kr/kvm: 8 300 Förändring: 10,2% Vakans: 4,7%
Trycket på lokalmarknaden fortsätter vara starkt i synnerhet i CBD.

7. Dublin

Kr/kvm: 7 300 Förändring: 11,5% Vakans: 4,4%
Centrum har haft en stark uthyrning under sommaren/hösten.

8. New Dehli

Kr/kvm: 6 900 Förändring: 100% Vakans: 1%
Myndigheternas räder mot svartbyggen får markanden att glöda.

9. Dubai

Kr/kvm: 6 500 Förändring: 28% Vakans: 1%
Kontorshyrorna har fördubblats sedan 2002.

10. Edinburgh

Kr/kvm: 6 200 Förändring: 0% Vakans: 24%
Hälften av vakansen härrör från det öde spekulationsbygget Waverly Gate.

11. Manchester

Kr/kvm: 6 200 Förändring: 0% Vakans: 8%
BBC:s kommnade utlokalisering kastar om marknaden i staden.

12. Leeds

Kr/kvm: 5 700 Förändring: 4,2% Vakans: 8%
God efterfrågan håller hyrorna uppe.

13. Seoul

Kr/kvm: 5 600 Förändring: 2,1% Vakans: 2,3%
Efterfrågan på högklassiga kontor vida överstiger efterfrågan.

14. Birmingham

Kr/kvm: 5 500 Förändring: 0% Vakans: 11%
200 000 kvm spekulationsbyggda kontor tillföras marknaden 2006-08.

15. Glasgow

Kr/kvm: 5 400 Förändring: 7,6% Vakans: 6,7%
72 procent av uthyrningarna förra året gällde 500 kvadrat eller mindre.

16. Bristol

Kr/kvm: 5 400 Förändring: 6,3% Vakans: 7%
Det saknas nyproducerade lokaler i staden utkanter.

17. Madrid

Kr/kvm: 5 200 Förändring: 18,5% Vakans: 8%
80 procent av uthyrningarna skett utanför CBD.

18. Milano

Kr/kvm: 5 100 Förändring: -4,3% Vakans: 7,3%
Nyproduktion av 1,6 miljoner kvadratmeter ruinerar kontorsmarknaden.

19. Aberdeen

Kr/kvm: 5 000 Förändring: 10,5% Vakans: 7%
Den totala uthyrningsbara ytan är den lägsta på sex år.

20. Zürich

Kr/kvm: 4 900 Förändring: -5,9% Vakans: 6,9%
Vakansgraden i CBD har stigit sedan flyttlassen rullade ut till förorterna.

21. New York (mellersta Manhattan)

Kr/kvm: 4 900 Förändring: 18,6% Vakans: 8%
Uthyrningsgraden är den högsta på fem år. Vakansen på 1997 års nivå.

22. Stockholm

Kr/kvm: 4 600 Förändring: 5,7% Vakans: 13%
Den höga vakansgraden i CBD gör vägen tillbaka till Europatoppen lång.

KOMMENTAR: Ken Livingstone, borgmästare, London

– London är en världsstad och och många vill vara här och göra affärer. Nu är vi redo för nästa steg som
kommer att förändra stadens skyline.
Det finns många planer på skyskrapor och vi är inte längre så restriktiva. Men vi ställer krav på att dem
ska vara snygga, säger Livingstone till Fastighetsvärlden.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan