Topplistor

19 Största advokaterna

ÖKNINGEN FÖR topp 10-bolagen jämfört med i fjol är 87 miljarder. Det beror på att även om affärerna är färre har två gigantiska affärer; försäljningen av Vasakronan samt ägarbytet i Steen & Ström gjort ordentliga avtryck.
Liksom ifjol är det byråernas totala transaktionsvolym, det vill säga samtliga jurister och regionkontor som bildar totalsumman. Volymen har räknats fram genom att köpeskillingen, eller det underliggande fastighetsvärdet summerats för de affärer där byrån biträtt den köparen eller säljaren. Bytesaffärer har räknats som värdet på de fastigheter den aktuella byråns klient avyttrar. Med affärer avses både rena fastighetsförvärv och finansieringsuppdrag.
Har byrån i något fall skött både och, räknas dock affären enligt gängse praxis bara en gång. I totalsumman ingår avslutade affärer mellan den 1 januari och 1 oktober. Listan grundar sig på information som byråerna, med hänsyn till sina klienter, håller under sekretess varför tidningen inte har någon möjlighet att kontrollera angivna transaktionsvolymers korrekthet.

Advokatbyrå

1. Mannheimer Swartling

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (2007):

95,8 (24,7)
Ledande fastighetsjurist:
Klas Wennström
Firman har bistått Platzer, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt Brinova Fastigheter vid tillskapandet av ett nytt fastighetsbolag i Göteborg. Det nya fastighetsbolaget etablerades i januari och de tre ägarna tillförde bolaget fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om 3,2 miljarder kronor. Ansvarig delägare hos Mannheimer Swartling var Jesper Prytz.

2. MAQS Advokatbyrå

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

66,5 (35,5)
Ledande fastighetsjurist:
Patric Olofsson
Byråns i särklass största uppdrag under perioden var AP Fastigheters förvärv av Vasakronan för 41,1 miljarder där byrån var köparens juridiska ombud. Den affären är även den största fastighetstransaktionen i Europa i år, och dessutom den största genom tiderna i Sverige.

3. Advokatfirman Cederquist

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr ( förändr. 2007):

64,0 (19,0)
Ledande fastighetsjurist:
Erika Åslund
Cederquist var svenska statens ombud vid försäljningen av Vasakronan till AP Fastigheter. Av den totala transaktionsvolymen utgör 9 miljarder biträde vid fastighetsfinansieringar.

4. Linklaters

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr ( förändr. 2007):

55,0 (36,0)
Ledande fastighetsjurist:
Magnus Lidman
Under året har Linklaters biträtt AP Fastigheter vid förvärvet av Vasakronan. Byrån var rådgivare vid finansieringen av köpet. Vidare har byrån varit rådgivare till John Mattson vid bolagets försäljningar av fyra fastigheter i Stockholm.

5. Vinge

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

25,4 (-24,2)
Ledande fastighetsjurist:
Stefan de Hevesy
Under perioden har Vinge företrätt Klépierre och ABP Pension Fund i samband med förvärvet av Steen & Strøm. Dessutom har byrån även företrätt Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH i samband med förvärvet en del av Hilton 1 i Solna från Mengus.

6. Kilpatrick Stockton

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

23,7 (-3,1)
Ledande fastighetsjurist:
Nils Sköld
Advokatfirman biträdde Niam vid dess förvärv från AP Fastigheter av en portfölj om 41 fastigheter ur Vasakronans bestånd. Köpeskillingen var drygt sju miljarder kronor och fastigheterna finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala.

7. Setterwalls

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

13,6 (11)
Ledande fastighetsjurist:
Anders Heintze
Setterwalls advokatbyrå har biträtt det norska ägarbolaget Canica vid försäljningen av Steen & Strøm-koncernen till franska Klépierre holländska ABP Pension Fund. Köpeskillingen för koncernens bolag uppgår till totalt 26 miljarder kronor. Setterwalls biträde har avsett bland annat säljar-due diligence avseende den svenska delen.

8. Gernandt & Danielsson

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

12,3 (-7,8)
Ledande fastighetsjurist:
Bob Johanson
Byrån biträdde under perioden bland annat Einar Mattsson vid bolagets förvärv av 14 fastigheter i Hjulsta från Svenska Bostäder.

9. Glimstedt

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

12,0 (-11.2)
Ledande fastighetsjurist:
Jan Litborn
Bland större uppdrag kan nämnas att byrån biträdde Brinova vid förvärvet av Skooghs i Kristianstad. Vidare biträdde man Fabege vid försäljningen avMarievik 14 och 19 i Stockholm till AMF Pension.

10. Wistrand

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

11,8 (9,7)
Ledande fastighetsjurist:
Lennart Ernstsson
Byrån har under den aktuell perioden huvudsakligen varit involverad i off-market transaktioner vars detaljer med hänsyn till respektive klient inte offentliggörs.

11. Roschier

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

9,7 (ny)
Ledande fastighetsjurist:
Marcus Hedén
Under året har Roschier biträtt bland andra konsortiet Lehman Brothers/SSF Real Estate vid avyttringen av en fastighetsportfölj till Heimstaden.

12. Advokatfirman Lindahl

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

9,4 (ny)
Ledande fastighetsjurist:
Olof Hallberg
Lindahl biträdde Internationales Immobilieninstitut GmbH vid förvärv av Mölnviks köpcentrum samt försäljning av Solna Hilton 4, total volym cirka 690 MSEK.

13. Baker & McKenzie

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

8,4 (-4,5)
Ledande fastighetsjurist:
Mauritz Silverstolpe
En affär som var lite speciell var förvärvet av Systembolagets Fastigheter AB från Systembolaget AB. Affären genomfördes med closing sista mars 2008. Den omfattade 102 fastigheter med en systembolagsbutik i varje fastighet. Köpare var den norska fonden Nordisk Areal I AS som också äger ett betydande bestånd i Norge.

14. Ashurst

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

8,0 (-3,5)
Ledande fastighetsjurist:
Karim Sahibzada
Biträdde under perioden Valad Property Group med förvärvet i februari av Alecta-portföljen om 2,4 miljarder kronor samt Kungsleden i mars med förvärvet av diverse publika fastigheter från GE om 955 miljoner kronor.

15. Foyen

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

7,6 (-8,4)
Ledande fastighetsjurist:
Anders Jansson
Byrån har under perioden medverkat vid förvärvet av Täbyhus för 2, 3mdr .

16. Magnusson Advokatbyrå

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

2,5 (2,05)
Ledande fastighetsjurist:
Magnus Björkander
Byrån biträdde Byggnadsfirma Olov Lindgren AB vid köpet av fastigheten Fenix 2.från Alecta för 260 miljoner kronor.

17. Ahlford Advokatbyrå

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

1,2 (0,6)
Ledande fastighetsjurist:
Mats Åleskog
Ahlford agerade juridisk rådgivare åt AB Uppsala Kommuns Industrihus vid försäljning till och bytesaffär med Aspholmen Fastigheter AB om ca 200 miljoner kronor. Industrihus.

18. Hamilton

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

1,1 (-1,9)
Ledande fastighetsjurist:
Per Månsson
De transaktioner byrån varit involverad i under den aktuell perioden kan med hänsyn till respektive klient inte offentliggörs.

19. Hellström Law

Transaktionsvolym,
1 jan-1 okt 2008, mdr (förändr. 2007):

0,8 (ny)
Ledande fastighetsjurist:
Lennart Melchior
Bytrån medverkade vidRoslagsbostäders fyra paketförsäljningqar i augusti till bland andra Centrumfastigheter i Norrtälje samt Credentia.

KOMMENTAR: Klas Wennström, Mannheimer Swartling

– Hittills har 2008 varit ett bra år för oss och i synnerhet finansieringen har gått bättre normalt och vi känner att under året flyttat fram våra positioner på det området. Vi ser nu en avmattning på transaktionsvolymen samtidigt som vi märker att de affärer som ändå genomförs blir mer komplicerade, det krävs mer arbete och mer kreativitet i samspelet mellan affärsparterna och banker och därmed blir transaktionerna mer juristintensiva. Sett i ett längre perspektiv har vi har fortsatt god tilltro till affärsmöjligheterna i Ryssland och har under året ytterligare förstärkt vår närvaro inom fastighetsjuridiken där.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan