Topplistor

19 främsta snabbväxarna

Här nedan presenterar vi de snabbast växande kommunerna med fler än 50.000 invånare de senaste tio åren.

Föga överraskande återfinns idel Stockholmskommuner i topp. Det är även där som prisnedgången på bostadsrätter varit störst. Vilken den långsiktiga effekten på nyproduktionen blir återstår att se.

Nyproduktionen av bostäder är helt avgörande för att kommunernas ambitiösa tillväxtmål ska ha möjlighet att nås. I sammanställningen till höger har vi därför valt att redovisa befolkningsökningen under den senaste tioårsperioden delat med antalet nyproducerade bostäder under samma period multiplicerat med två, som är det genomsnittliga antalet boende i en lägenhet i landets storstäder. En kvot om 1 innebär då att bostadsbyggandet hållit jämna steg med befolkningsökningen medan en högre kvot innebär att bostadsbristen minskat. Resultaten är relativt likvärdiga med Södertälje och Huddinge i topp och Linköping och Lund i botten. Det är även värt att märka att bostadsbyggandet i landet tog fart först för fyra fem år sedan varför siffrorna för de senaste åren i det flesta fall ser betydligt bättre ut än dessa.

Listan publicerades i nr 7/8-18 av Fastighetsvärlden och speglar de förhållanden som rådde då.

 

Kommun

1. Solna

Inv. antal 31/12-17: 79.707 Bef. tillv. 2007-17: 25,9%
De senaste tio åren har 5.497 bostäder tillkommit vilket är 1,5 per två nya invånare.
Befolkningsprognos till 2026: +15,6%. Brf pris 12 månaders utveckling: -11,0%.

2. Järfälla

Inv. antal 31/12-17: 76.453 Bef. tillv. 2007-17: 20,5%
4.313 nya bostäder har byggts åren 2007–17, 1,5 per två nya invånare. Befolkningsprognos till år 2026: +26,2%. Brf pris 12 månaders utveckling: -9,2%.

3. Nacka

Inv. antal 31/12-17: 101.231 Bef. tillv. 2007-17: 20,1%
4.372 nya bostäder de senaste tio åren vilket ger 1,9 lägenheter per två nya invånare. Befolkningsprognos 2026: +13,6%. Brf pris 12 månaders utveckling: -10,8%

4. Huddinge

Inv. antal 31/12-17: 110.003 Bef. tillv. 2007-17: 19,8%
4.330 nya bostäder, kvot 2,1. Bef. prog. 2026: +13,6%. Brf 12 mån: -1.0%.

5. Haninge

Inv. antal 31/12-17: 88.037 Bef. tillv. 2007-17: 19,5%
4 250 nya bostäder, kvot 1,7. Bef. prog. 2026: +16,1%. Brf 12 mån: -12,2%.

6. Stockholm

Inv. antal 31/12-17: 949.761 Bef. tillv. 2007-17: 19,4%
45 944 nya bostäder, kvot 1,7. Bef. prog. 2026: +9,2%. Brf 12 mån: -7,6%.

7. Malmö

Inv. antal 31/12-17: 333.633 Bef. tillv. 2007-17: 18,8%
14 029 nya bostäder, kvot 1,9. Bef. prog. 2026: +11,0%. Brf 12 mån: -4,6%.

8. Uppsala

Inv. antal 31/12-17: 219.914 Bef. tillv. 2007-17: 17,3%
12 668 nya bostäder, kvot 1,3. Bef. prog. 2026: +13,1% Brf 12 mån: -7,8%.

9. Sollentuna

Inv. antal 31/12-17: 71.848 Bef. tillv. 2007-17: 17,0%
3 640 nya bostäder, kvot 1,4. Bef. prog. 2026: +13,8%. Brf 12 mån -10,7%.

10. Botkyrka

Inv. antal 31/12-17: 91.925 Bef. tillv. 2007-17: 16,3%
3 337 nya bostäder, kvot 1,9. Bef. prog. 2026: +14,6%. Brf 12 mån: -4,3%.

11. Örebro

Inv. antal 31/12-17: 150.291 Bef. tillv. 2007-17: 15,2%
3 337 nya bostäder, kvot 1,9. Bef. prog. 2026: +14,6%. Brf 12 mån: -4,3%.

12. Lund

Inv. antal 31/12-17: 121.274 Bef. tillv. 2007-17: 15,2%
7 036 nya bostäder, kvot 1,1. Bef. prog. 2026 +14,9%. Brf 12 mån: -2,0%.

13. Södertälje

Inv. antal 31/12-17: 96.032 Bef. tillv. 2007-17: 14,8%
2 406 nya bostäder, kvot 2,6. Bef. prog. 2026 +5,9%. Brf 12 mån: -5,9%.

14. Helsingborg

Inv. antal 31/12-17: 143.304 Bef. tillv. 2007-17: 14,7%
6 348 nya bostäder, kvot 1,4. Bef. prog. 2026 +11,3%. Brf 12 mån: -0,8%.

15. Växjö

Inv. antal 31/12-17: 91.060 Bef. tillv. 2007-17: 14,5%
4 242 nya bostäder, kvot 1,4. Bef. prog. 2026 +12,3%. Brf 12 mån: -4,8%.

16. Göteborg

Inv. antal 31/12-17: 564.039 Bef. tillv. 2007-17: 14,3%
20 491 nya bostäder, kvot 1,7. Bef. prog. 2026: +11,9%. Brf 12 mån: -3,3%.

17. Täby

Inv. antal 31/12-17: 70.405 Bef. tillv. 2007-17: 14,2%
3 374 nya bostäder, kvot 1,3. Bef. prog. 2026 +15,6%. Brf 12 mån: -12,4%.

18. Kungsbacka

Inv. antal 31/12-17: 81.986 Bef. tillv. 2007-17: 14,0%
3 691 nya bostäder, kvot 1,4. Bef. prog. 2026: +10,5%. Brf 12 mån: +10,2%.

19. Linköping

Inv. antal 31/12-17: 158.520 Bef. tillv. 2007-17: 12,9%
8 160 nya bostäder, kvot 1,1. Bef. prog. 2026: +11,4%. Brf 12 mån: -2,5%.

 

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan