Topplistor

16 Största Kommunägda

Här presenterar vi en aktuellsammanställning över de största kommunägda bostadsbolagen. De flesta är lokala giganter sett till antal lägenheter och marknadsvärden.

GRUNDEN TILL MÅNGA av de kommunala bostadsbolagen lades för 60–70 år sedan. Det var en reaktion på den bostadsmisär som rådde på 1930-talet, och efter andra världskriget tog byggandet rejäl fart. Den riktigt stora tillväxten kom dock på 60- och 70-talen och produktionen från den tiden utgör än idag ofta en stor andel av bolagens bestånd. Nu är ett antal allmännyttor åter igång med nyproduktion, några i stor skala.

Totalt äger de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretagen 730 000 bostäder och har en total uthyrningsbar area om 7,8 miljoner kvadratmeter. Deras värdemässiga storlek är dessvärre svårare att uttala sig om då ytterst få av de kommunala bolagen marknadsvärderar sina bestånd. Förändringens vindar blåser över allmännyttan. Vid årsskiftet slopades dess hyresledande funktion i bruksvärdessystemet vilket innebär att 2011 är första året då de privata värdarna inte längre måste rätta sig efter de kommunala bolagens överenskommelser.

KOMMUNALT BOLAG, ORT OCH VD

1. Svenska Bostäder, Stockholm

Hyreshöjning 2011: +2,2% Snitthyra eft. höjning): 1029 Antal lägenheter: 28 869
PELLE BJÖRKLUND Största allmännyttan planerar att det närmaste åren producera flera tusen lägenheter i Stockholm. Har de senaste åren mest omtalats i ombildningsaffärer.

2. Stockholmshem

Hyreshöjning 2011: +2,4% Snitthyra eft. höjning): 1 012 Antal lägenheter: 26 995
INGELA LINDH Bedriver nyproduktion i egen regi i Årstadal av totalt 281 lägenheter. Är även delaktig i skapandet av de nya stadsdelarna Norra Djurgårdsstaden samt Annedal i Bromma.

3. Poseidon, Göteborg

Hyreshöjning 2011: +1,7% Snitthyra eft. höjning): 961 Antal lägenheter: 23 561
ANDERS SÖDERMAN Har i dagarna inflyttning av den andra etappen om 316 lägenheter i kvarteret Venus beläget vid Gullbergsån i stadsdelen Norra Gårda. Första etappen som stod klar 2004 omfattade 332 lägenheter.

4. Öbo, Örebro

Hyreshöjning 2011: +2,3% Snitthyra eft. höjning): 2 834 Antal lägenheter: 23 154
ULF ROHLÉN Gjorde i somras en stor avyttring om 849 lägenheter till tre olika köpare. Bygger nu två punkthus på Eyrafältet om 101 lägenheter.

5. Familjebostäder, Stockholm

Hyreshöjning 2011: +2,2% Snitthyra eft. höjning): 1078 Antal lägenheter: 22 964
BOSSE SUNDLING Storsatsar för närvarande på nyproduktion på Kungsholmen. 402 lägenheter med infl yttning under 2011 har uppförts.

6. Göteborgs Stads Bostads AB

Hyreshöjning 2011: +1,7% Snitthyra eft. höjning): 947 Antal lägenheter: 22 592
BERTIL RIGNÄS Relanserar kollektivhuset under parollen ”Next Step Living”.

7. MKB, Malmö

Hyreshöjning 2011: ej klar Snitthyra eft. höjning): 958 Antal lägenheter: 22 134
SONNY MODIG Bygger bland annat 88 lägenheter i kvarteret Jungmannen i Västra Hamnen och 80 lägenheter i kvarteret Draken på Bulltofta.

8. Familjebostäder, Göteborg

Hyreshöjning 2011: +1,8% Snitthyra eft. höjning): 914 Antal lägenheter: 17 892
AGNETA KORES Uppför 99 lägenheter på Riksdalergatan i Högsbo. Engergieffektivitet och miljöhänsyn ger landets första Svanen-märkning.

9. Gavlegårdarna, Gävle

Hyreshöjning 2011: +2,4% Snitthyra eft. höjning): 867 Antal lägenheter: 15 202
JAN HUGG Uppför nu Gävles högsta byggnad ”Fullriggaren” om 13 våningar. Totalt 29 lägenheter samt kontors-, konferens- och restaurangytor på Alderholmen.

10. Stångåstaden, Linköping

Hyreshöjning 2011: +1,8% Snitthyra eft. höjning): 901 Antal lägenheter: 14 690
HANS LANDER Invigde augusti 2009 Linköpings högsta byggnad, det 19 våningar

höga Tornet. Samma år lanserades hyreslägenheter med köpoption.

11. Bostaden, Umeå

Hyreshöjning 2011: +2,8% Snitthyra eft. höjning): 888 Antal lägenheter: 14 236
ANN-SOFI TAPANI Har i dagarna infl yttning av 40 lägenheter vid Noliaområdet.

Snart väntar den stora nybyggnationen då Ön omvandlas till en modern stadsdel.

12. Helsingborgshem

Hyreshöjning 2011: +2,9% Snitthyra eft. höjning): 933 Antal lägenheter: 12 231
JONAS HANSSON Planerar att hösten 2011 starta bygget av ett 22 våningar högt hus med 80 lägenheter på en före detta butikstomt i Närlanda.

13. Botkyrkabyggen

Hyreshöjning 2011: +2,1% Snitthyra eft. höjning): 836 Antal lägenheter: 11 734
ULF NYQVIST Förvärvade i maj 2010 ett projekt om 57 lägenheter på fl ottiljområdet i Tullinge av Newcap. Bolaget har ett av landets mest omfattande underhållsprogram, budgeterat till 220 miljoner kronor i år.

14. Uppsalahem

Hyreshöjning 2011: ej klar Snitthyra eft. höjning): 962 Antal lägenheter: 11 296
MIKAEL RÅDEGÅRD Genomför bytesaffär med Dombron om totalt fem miljarder.

15. Lulebo AB, Luleå

Hyreshöjning 2011: ej klar Snitthyra eft. höjning): 804 Antal lägenheter: 10 851
ANDERS SANDBERG Till hösten fl yttar de första hyresgästerna in i bolagets 14 respektive 16 våningar höga hus på Lulsundsbergets sydvästra sluttning.

16. Mimer, Västerås

Hyreshöjning 2011: +2,1% Snitthyra eft. höjning): 871 Antal lägenheter: 10 677
FREDRIK TÖRNQVIST Det största av bolagets sex nybyggnadsprojekt är de 160 lägenheter i kvarteret Råseglet på Öster Mälarstrand som byggstartar i vår.

KOMMENTAR: Pelle Björklund

– Vi har under de senaste åren sålt ett stort antal fastigheter såväl till andra fastighetsägare som för omvandling till bostadsrätt. Som en följd av försäljningarna har bolagets ekonomiska styrka ökat markant. Bolaget står bättre rustat än någonsin tidigare inför det omfattande investeringsprogram som ligger framför oss.

Missa inte! Östgötamarknaden 2024

Den 18 april är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Östgötamarknaden 2024. Seminariet äger rum på Linköping Konsert & Kongress, Linköping.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan