Topplista

16 Dyraste klenoderna

VÄRT ATT NOTERA är att samtliga de 16 mest värdefulla juvelerna i den svenska fastighetskronan återfi nns inom Stockholms läns gränser. Det bör påpekas att listan baseras på taxeringsvärde för juridiska fastigheter och därmed följer hur fastighetsdelningen ser ut i de aktuella kvarteren. I vissa fall kan fastigheter som betraktas som en enhet i kvarter därför uteslutas för att de fördelats på fl era registerfastigheter och vice versa. Taxeringsvärdet är ett något trubbigt instrument men i sammanhanget det mest relevanta då få av fastigheterna omsatts i styckeförsäljningar på senare tid. Betydligt fl er har ingått i bolagsförvärv och fusioner. De senaste fem åren har alla fastigheterna utom Kronoberg, och Träsket varit föremål för ägarförändring. Trots den stora projektivern under de senaste åren är samtliga dessa fastigheter 15 år eller äldre. Några av fastigheterna har byggts ut eller byggts om kraftigt. Dessa samt några helt nybyggda fastigheter som ännu ej åsatts taxeringsvärde kommer de närmaste åren utmana toppen.

Advokatbyrå

1. Garnisonen 3

Tax. värde (mkr): 2870 Tax. yta (kvm): 156 336
   
Ägare: Vasakronan. Fastigheten består av flera huskroppar på Banérgatan 14 i Stockholm. Svea och Göra Livgardes byggnader uppfördes 188 och genomgick en total ombyggnad 2002. De andra byggnaderna, Port 108 och Karlahuset byggdes på 1960 och 70-talen.

2. Blåmannen 20

Tax. värde (mkr): 2689 Tax. yta (kvm): 69 472
Ägare: Commerz Grundbesitz. Även kallad Klara Zenit. Den fd Postgirofastigheten vid Drottninggatan i Stockholm byggdes om av Wihlborgs och Peab 2000-02. Såldes 2003 till tyska CGI för 3,2 miljarder kronor. Största hyresgäst är modegallerian SOUK.

3. Sperlingens Backe 56

Tax. värde (mkr): 2511 Tax. yta (kvm): 56 515
Ägare: ADIA. Sturegallerian med omkringliggande kontorsfastigheter såldes till ADIA från Diligentia för nära 4 miljarder hösten 2006, några delar utgörs av egna fastigheter.

4. Marknaden 5

Tax. värde (mkr): 2117 Tax. yta (kvm): 79 069
Ägare: Unibail-Rodamco. Täby Centrum. Första etappen uppfördes 1968 av JM och var då Sveriges första inglasade centrum. Byggdes ut till dubbel storlek 1991. Köptes 1997 av Piren som år 2000 köptes av nuvarande ägaren. Polisen är största hyresgäst (7100 kvm)

5. Danmark 2

Tax. värde (mkr): 1942 Tax. yta (kvm): 77 522
Ägare: Länsförsäkringar/Vital. Kista Galleria. Uppfördes 1977 men fick sin nuvarande utformning vid ombyggnad 2000-02. Byggs förnärvarande ut med ytterligare 20000 kvadratmeter. Ägas av Länsförsökringar och norska Vital. Var i vintras på väg att säljas men försäljningen ställdes in i augusti mot bakgrund av finansoron.

6. Kronoberg 18

Tax. värde (mkr): 1812 Tax. yta (kvm): 133 800
Ägare: Specialfastigheter. Polishuset. På Kungsholmsgatan 38 ligger Stockholmspolisens högkvarter vars äldsta delar påbörjades 1903. Den senaste tillbyggnaden gjordes 1971-75 och innehåller Rikspolisstyrelsens lokaler, häktet samt det för allmänheten tillgängliga Kronobergsbadet.

7. Grävlingen 12

Tax. värde (mkr): 1803 Tax. yta (kvm): 42 154
Ägare: DEKA Immobilien Investment Citycronan. Kvarteret byggsdes i början 70-talet av Skanska som också genomförde en genomgripande ombyggnad år 2000-02. Såldes 2003 till tyska DEKA för 2,3 miljarder kronor. Med totalt 18000 kvadratmeter är Nordea största hyresgäst.

8. Hästen 19

Tax. värde (mkr): 1783 Tax. yta (kvm): 35 114
Ägare: Hufvudstaden. NK-huset. Uppfördes av byggfirman Kreuger och Toll och invigdes 1915 och en av Hufvudstadens ursprungligafastigheter som 1998 åter kom in i bolaget efter uppköpet an NK Cityfastigheter.

9. Terminalen 1

Tax. värde (mkr): 1718 Tax. yta (kvm): 57 344
Ägare: Alecta. World Trade Center. Invid Centralstation i Stockholm invides 1989. Bjöds oväntat ut till försäljningen av Hufvudstaden 2006 och förvärvades samma år av Alecta för 2,6 miljarder kronor. Störta hyresgäst är Front Capital Systems (5264 kvm) som dock flyttar i september nästa år.

10. Oxen Större 21

Tax. värde (mkr): 1572 Tax. yta (kvm): 48 634
Ägare: AMF Pension. Salénhuset. Beläget på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Byggdes på 70-talet som huvudkontor åt Salénredierierna. Köptes 2005 av AMF Pension för omkring 2 miljarder av Karin Matsson Nordin som sålde efter ett drygt års innehav. Största hyresgäster är Riksgälkden och HQ Bank är dominerande hyresgäster med cirka 3000 kvadratmeter vardera.

11. Hästskon 12

Tax. värde (mkr): 1482 Tax. yta (kvm): 53 328
Ägare: Vasakronan. SEB:s kontor vid Sergels torg. Byggnaden uppfördes 1963 och har SEB som största hyresgäst med 31000 kvadratmeter. Fastigheten såldes till Vasakronan på 90-talet.

12. Fältöversten 7

Tax. värde (mkr): 1338 Tax. yta (kvm): 74 591
Ägare: Boultbee. Fältöversten. Kvarteret uppfördes 1971-73 av Familjebostäder. Köpcentrumdelen genomgick en genomgripande renovering som avslutades 2002 då köpcentret överläts till Centrumkompaniet. 2007 ingick det som en del i Boultbees jätteförvärv Stockholm.’

13. Hästen 23

Tax. värde (mkr): 1286 Tax. yta (kvm): 42 934
Ägare: Pembroke. PK-huset. Nordeas huvudkontor på Hamngatan i Stockholm. Ingick som en del ett stor portfölj Nordeafastigheter vilken såldes av amerikanska Cardinal Capital Partners i augusti i år vilka köpte fastigheterna i april 2004 av Nordea.

14. Träsket 17

Tax. värde (mkr): 1272 Tax. yta (kvm): 50 459
Ägare: Diligentia. Skandias huvudkontor. Uppfört 1939 och har alltjämt fungerat som försäkringsbolagets huvudkontor. Kommer att till stora delar tomställas då Skandia flyttar till nybyggda lokaler i Lindhagen 2010, då en ombyggnad planeras. Fastigheten bjöds ut till försäljning i somras men processen stoppades nyligen.

15. Pennfäktaren 10

Tax. värde (mkr): 1263 Tax. yta (kvm): 36 409
Ägare: Vital. Nordic Light Hotel och ofta kallat ”Mercedeshuset”. Vital köpte fastigheten av JM i februari 2003 för 575 mkr.

16. Måsholmen 29

Tax. värde (mkr): 1234 Tax. yta (kvm): 69 760
Ägare: Boultbee. Del av Skärholmens Centrum. Ingick Boultbees köp av Centrumkompaniet 2007. Centrumetbyggdes ut från 38000 till 62000 kvadratmeter åren 2005-2008.

KOMMENTAR: Fredrik Wirdenius, Vasakronan

– Garnisonen är med en vakansgrad på 4,3 procent att betrakta som näst intill fullt uthyrd. Vi har idag 150 nöjda hyresgäster i huset. Den största av dessa är Statistiska Centralbyrån. Fastighetens storlek gör den till effektiv förvaltningsenhet med ett bra läge och en hyresnivå kring 2 500 kronor per kvadratmeter.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan